عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار عالم است و اغلب برای معماران سرچشمه ی الهام بوده است. در حقیقت علوم برخاسته از قوانین طبیعت، همچون فیزیک، زیست شناسی و ... نتایجی را دربر داشته که اینها مبانی علوم و هنرهایی همچون معماری شده اند. نتایج طبیعت نباید مستقیماً در معماری مطرح شوند بلکه باید با اصول برگرفته از پتانسیل های طبیعت توأم باشد.این در حالی است که امروزه حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه ی پایدار از موضوعات بنیادین جوامع علمی دنیا قرار گرفته است. یکی از مهمترین گام ها ...

یکی از مهمترین عواملی که می تواند موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها شود. انتخاب صحیح مصالح ساختمانی برای بخش های مختلف ساختمان می باشد. کاربرد و انتخاب مناسب مصالح در طول اعصار دل مشغولی معماران بود. انتخاب دقیق استفاده از مصالح موجود در محیط زیست، ساده ترین راه معماران برای طراحی ساختمانهای پایدار می باشد. به طور سنتی هم در انتخاب مصالح عامل قیمت و هزینه یک فاکتور مهم محسوب می شود. قیمت و هزینه، شامل موارد زیادی از جمله هزینه های تولید مصالح و حمل و نقل و هزینه های زیست میح ...

یکی از مهمترین عواملی که میتواند موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمانها شود. انتخاب صحیح مصالح ساختمانی برای بخشهای مختلف ساختمان میباشد. کاربرد و انتخاب مناسب مصالح در طول اعصار دل مشغولی معماران بود. انتخاب دقیق استفاده از مصالح موجود در محیط زیست ،ساده ترین راه معماران برای طراحی ساختمانهای پایدار میباشد. به طور سنتی هم در انتخاب مصالح عامل قیمت و هزینه یک فاکتور مهم محسوب میشود. قیمت و هزینه، شامل موارد زیادی از جمله هزینه های تولید مصالح و حمل و نقل و هزینه های زیست محیطی و ا ...

هدف اساسی این تحقیق تعیین معیارهای مناسب طراحی فضای باز هنرستان‌های دخترانه با رویکرد رشد خلاقیت است در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. در مرحله‌ی اول سه عامل انگیزش،کنجکاوی و ابتکار از عوامل اصلی موثر برخلاقیت انتخاب شد و از طریق مصاحبه با 16 نفر از متخصصان و اساتید دانشگاه و جامعه مهندسان سازمان نوسازی و مدارس، معیار‌های طراحی که بر این سه عامل می‌توانند موثر باشند تعیین گردید و پرسشنامه‌ای در قالب فرضیه‌ها حاوی 40 سوال به صورت طیف لیکرت تهیه و تنظیم شد. و 125 هنر ...

عصر تیموریان یکی از دوران‌های به بار نشستن درخت تنومند نگارگری ایرانی- اسلامی است و گل خوش رایحه‌ی این عصر، کمال‌الدین بهزاد است. هنر وی چه در دوران حیاتش و چه بعد از آن، تاکنون، مورد توجه هنرشناسان بوده است. انسان و فضای معماری با دست توانای بهزاد در آثارش نمودی دیگر گونه دارند. این رساله از نظر هدف بنیادی و روش توصیفی، تحلیلی است، که اطلاعات لازم برای پژوهش به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در مراحل توصیفی موضوعات مورد بحث از دو جنبه‌ی فرم و محتوا مورد ارزیابی قرار گرف ...

لحظات دوران کودکى از شیرین ترین و زیباترین خاطرات ژثدگى هر فرد به شمار مى رود. به طورى که هر فرد بزرگسال درآرزوى تجربه مجدد آن مى باشد از آنجایى که در این دوره پایه و اساسى شخصیت هر فرد شکل مى گیرد لذا در دیدگاه هاى روانشناسى اژ اهمیت و حساسیت ویژه اى برخوردار بوده و تحقیقات زیادى بر روى این دوره متمرکز گردیده است. با استناد به پژوهش هاى مذکور: رشد مجموعه ای ازتغییرات جسمی، اجتماعی و شخصیتی فرد می باشد که به مرور زمان رخ می‌دهد. بررسی علمی این تغییرات در دوران کودکی رشد کودک ...

گنبدخانه یکی از اجزای اساسی معماری مساجد ایرانی است که شامل گنبد و فضای محصور در زیر آن است طرح اصلی گنبد خانه برگرفته از آتشکده های دوره ساسانی است کهب ه آنها چهار تاقی می گویند که شامل زمینه چهاربر هم اندازه و گوشه های راست و گشودگی بر راستای محروهای اصلی است پس از ورود اسلام به ایران با وجود ساخت مساجد باشکوه استفاده از چهارتاقی ها با بستن جبهه سمت قبله آن به عنوان مسجد رواج داشت و بتدریج به جزئی اساسی از مساجد تبدیل گشت گنبد خانه مسجد و مدرسه سپهسالار تهران یکی از نمونه ه ...

در معماری ایرانی، بهینه سازی در مصرف انرژی ننشان دهنده هوش، ذکاوت، قدرت خلاقه و دانش مردمان ایران زمین در استفاده از بهترین هاست و معماری سنتی ایران واجد ارزش های بی شمار دراستفاده از انرژی های پایدار و بی زیان و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی است. اگرچه استفاده از باد و به عبارت صحیح تر بهره برداری از حرکت هوا و ایجاد نسیم عمده ترین و رایج ترین نوع کاربرد انرژی های بی زیان در معماری سنتی ایران است، با این حال همه عناصر اربعه فسلفی و آیینی دارای کاربردزیست محیطی در معمار ...

یکی از مهمترین عواملی که می تواند موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها شود انتخاب صحیح مصالح ساختمانی برای بخش های مختلف ساختمان می باشد کاربرد و انتخاب مناسب مصالح در طول اعصار دل مشغولی معماران بود انتخاب دقیق استفاده از مصالح موجود در محیط زیست ساده ترین راه معماران برای طراحی ساختمان های پایدار می باشد به طور سنتی هم در انتخاب مصالح عامل قیمت و هزینه یک فاکتور مهم محسوب می شود قیمت و هزینه شامل موارد زیادی از جمله هزینه های تولید مصالح و حمل و نقل و هزینه های زیست محیطی و ا ...