عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نوشتار حاضر با اشاره به بحران سلامت محیطی در ابعاد جسمی، روانی و محیطی در فضای شهری معاصر آغاز می شود اهمیت شکل شهر بخاطر عملکردهایی است که میت واند برای ساکنین یک شهر انجام دهد و لذا نظم فرم شهر و نظم اجتماعی نمی تواند جدا باشند و بصورت موازی تسعه می یابند و متقابلا یکدیگر را الهام می دهند فرایندهای اجتماعی و اشکال فضایی بطور جدایی ناپذیری در هم آمیخته و بهم مربوطند و باید آن دو به صورت مکمل یکدیگر در برنامه ریزی شهری و یا در طراحی محیط زیست در نظر داشت تا بتوان در هر دو بعد ...

در این پروژه، از اصول و ضوابط هماهنگی مدولار و چگونگی انطباق شبکه های طراحی آن برای ایجاد هماهنگی بین ابعاد فضاهای مسکونی و لوازم و تجهیزات و طرحهای معماری و سازه در ساختمانهای مسکونی استفاده شده است . دراین پژوهش طراحی معماری فضاهای مسکونی، براساس شرایط ابعادی انسان ارائه شده است بگونه ای که اولین قدمها جهت رسیدن به شرایط آسایش انسان در خانه ها ایجاد گردد . نمونه سازی شبکه های مدولار منتخب در نقشه های طراحی شده و ارائه الگوهای متفاوت طراحی شده به شکل مدل و ساخت نمونه از دیگر ...

تامین مسکن برای گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی یکی از مسائل حاد اکثر کشورها است. این مشکل در کشورهای در حال توسعه بعلت ضعف در سیستم مسکونی و افزایش شتابان جمعیت شهر نشین دارای ابعاد گوناگونی است . در شهر تهران به علل مختلف از جمله کارکرد نادرست سایر بخشهای اقتصادی و رشد سریع قیمت زمین، مشکل مسکن از ابعاد گوناگون برخوردار بوده و بنظر میرسد مسکن تولید شده پاسخگوی تقاضای فضایی گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی نباشد. بعبارتی سیستم مسکونی شهر تهران دارای نوعی ناپایداری است، که ای ...

استان چهارمحال و بختیاری در دل ارتفاعات پرصلابت زاگرس شمالی بین عرضهای 31 درجه و 14 دقیقه تا 32 درجه و 47 دقیقه شمالی و طولهای 49 درجه و 51 دقیقه تا 51 درجه و 34 دقیقه شرقی قرار گرفته است . ارتفاع این استان از سطح دریا بسیار زیاد است بطوری که شهرکرد 2066 متر، پل زمانخان 2000 متر و همگین 2150 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. درجه حرارت در منطقه از شمال به جنوب افزایش می‌یابد اما به طور کل این استان یکی از مناطق سردسیر کشور است به عنوان مثال درجه حرارت سالانه شهرکرد 1ˆ12 درجه سانتی ...

در این پروژه تحقیقاتی، مطالعه و بررسی درباره ملزومات فضاهای زندگی مسکونی در ارتباط با فعالیتهای انسان، اندازه های انسان و لزوم و تجهیزات مورد نیازش می گردد . همچنین، ارائه ضوابط اولیه و اساسی و اطلاعاتی به منظور کمک به طراحان د رزمینه ضوابط طراحی بر اساس سازگاری شبکه های مدولار ارائه خواهد شد . در این پروژه طراحی مدولار فضاها و لوازم برای واحدهای مسکونی تا چهار طبقه شهری مورد نظر می باشتند . ...
 
با وجود اینکه کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه و در عین حال سرمایه های یک جامعه نیز می باشند، امروزه شاهد هستیم که کودکان زیادی به دلیل مسایلی از قبیل ، فقر مالی ، مشکلات فرهنگی، بهداشت روانی و ... کانون خانواده را از دست می دهند و با معضل بزرگ بی سرپرستی آشنا می شوند. از آنجا که تعداد این کودکان روز بروز در حال افزایش است و مسولین جامعه نمی توانند پاسخ گوی نیاز آنها باشند ، این پروژه تصمیم دارد برای بهبود وضعیت زندگی کودکان بی سرپرست شهر کرمان ، تلاش بکند با مطالعه مراحل رشد ک ...
 
چکیده ندارد.