عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضای عمومی در دنیای مدرن شاید تنها مکان برقراری ارتباط فیزیکی بین افراد باشد یعنی اهمیت این فضا برای ایجاد روابط اجتماعی،سیاسی و...بسیار زیاد و شاید برای بقای شهر اساسی است.خصوصیاتی در فضاهای عمومی باعث می شود فضایی عمومی متروکه و خالی باشد و فضای دیگر مملو از جمعیت.این تفاوت در استفاده از فضاها درگیر عوامل متفاوتی است مانند عوامل مذهبی،فرهنگی،کالبدی،سیاسی و اقتصادی.اراضی عباس آباد به عنوان یکی از چهار تپه اراضی شهر تهران در دامنه سلسله جبال البرز،با مساحتی بالغ بر 560 هکتار ...

این پژوهش با موضوع تأثیر فضای عمومی شهر تهران در کنترل اجتماعی زنان و مسئله تداوم تفکیک جنسیتی فضاها و محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای عمومی، با هدف شناخت چگونگی تأثیر فضای عمومی در زندگی زنان کوشید تا با روش تحقیق کیفی، بر پایه نظریه مبنایی با بهکارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و یاری تجارب زنان در فضاهای عمومی با استفاده از عکس، از چگونگی تأثیر فضاهای عمومی شهر تهران در زندگی روزمره زنان، شناخت حاصل نماید. در این تحقیق با 29 زن در سنین متفاوت و طبقات مختلف مصاحبه ...

ترس از جرم در میان زنان به یک نگرانی عام در سطح جوامع دنیا تبدیل شده و سبب گردیده تا صاحبنظران و محققان در حوزه های مختلف، در ایران و سایر کشورها به ریشه یابی و تحلیل مسئله و ابعاد مختلف آن بپردازند. تحقیقات نشان می دهد، علی رغم اینکه زنان به میزان کمتری قربانی جرائم مختلف می گردند، اما ترس بیشتری را به لحاظ ذهنی تجربه می کنند و در حیات اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری را نسبت به مردان دارند. پژوهش حاضر در پی آن است تا ترس زنان از جرم را از دیدگاه جامعه شناختی بررسی کرده و عوا ...

فضای عمومی به عنوان صحنه نمایش زندگی اجتماعی، فضایی است که زندگی جمعی و روزمره ساکنین را بیان کرده و بر آن تاثیر می‌گذارد. در واقع رابطه فضای عمومی و محتوای اجتماعی آن یک رابطه دو طرفه است و مردم به عنوان کاربران فضا بر آن تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. این در حالی است که امروزه، فضاهای عمومی موجود، متناسب با نیازهای انسان امروز شکل نگرفته، زندگی اجتماعی در آن‌ها جریان نداشته و نقش آن‏ها صرفاً به ارتباط‌دهنده بین مقصد‌‌ها تقلیل یافته‌است. عدم وجود جریان زندگی اجتماعی د ...

فضاهای عمومی مهمترین وسیله در جهت تقویت جامعه‌ی مدنی به عنوان عرصه‌ی مشارکت تمامی گروه‌ها اعم از زنان و مردان،هستند و زنان نیز به عنوان نیمی از استفاده‌کنندگان فضاهای عمومی همانند مردان بایستی بتوانند به راحتی از فضاهای شهری استفاده کرده و درآن احساس آرامش داشته‌ باشند. باتوجه به اینکه الگوهای رفتاری زنان و مردان و درک آن‌ها از محیط متفاوت است، نیازها و انتظارات متفاوتی نیز از فضای عمومی دارند، عدم توجه به این تفاوت‌ها موجب کمرنگ‌تر شدن حضور زنان در فضاهای شهری می‌شود. ایجاد ...

موضوع فضاهای عمومی در شهرهای امروزی، از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از پژوهش‌ها، انتقادات زیادی از فضاهای عمومی موجود در شهرها مطرح شده است. یکی از این موارد، اشاره به این موضوع است که فضاهای عمومی موجود در شهرهای امروزی به سمت خصوصی‌شدن پیش‌رفته اند و یا تحت مدیریت و کنترل زیاد قرار گرفته‌اند و واجد عمومیت لازم برای برقراری تعاملات اجتماعی و جامعه‌پذیری نیستند. از جمله ضعف‌های چنین انتقاداتی، گرایش به توصیف کمبود عمومیت بدون تعریف دقیق مفهوم آن و ب ...

فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. نیاز به حضور در فضاهای عمومی برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و ... امری ضروری است. با تبدیل جامعه سنتی به مدرن، حضور زنان در عرصه های اجتماعی پررنگ شده، اما فضاهای عمومی متناسب با این افزایش حضور طراحی نشده اند و زنان به طور مکرر در بهره برداری از فضاها و اماکن عمومی محدودیت ها و ناسا ...

چکیده امروزه فروشگاه‌ها و مراکز خرید همانند سایر فضاهای مدرن، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهری هستند. در این مراکز، خرید و فروش کالا، نقش اساسی را ایفا می‌کند. در صورتی که این فرآیند در چنین فضاهایی تنها به کالا و ابزارها محدود نمی‌شود. فضاها نیز در این مکان‌ها تولید و توسط مخاطبین آن مصرف می‌شوند. لذا فضاهای تولید شده در این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و با تغییر مناسب این فضاها می‌توان کمک قابل توجهی به جذب مخاطب و ارتقاء سطح فرهنگ در این مراکز کرد. حال می‌توان هنر دیو ...

امروزه موضوع امنیت شهری، یکی ازمسائل مهم در شهرها می‌باشد. عوامل متعددی در ایجادشهر امن موثر می‌باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری محیطی است. بخشهای مختلفی از جامعه درپیشگیری از جرائم و ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری سهیم هستند و دیدگاه‌های مختلفی در این مورد بیان شده است: تعدادی از محققان مانند جین جیکوب، اسکار نیومن بطور مستقیم به جنبه طراحی محیطی، طراحی منظر و تأثیر آن بر کنترل جرم و ناهنجاری محیطی،‌تأکید کردند و برخی دیگر به جنبه‌های اجتماعی و روان ...