عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی اثرات اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد. علاوه بر این تبیین ویژگیها و اثرات مرتبط بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی بدان اشاره می شود. در این زمینه رویکرد طراحی محیطی، بر این است که از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط های مصنوع، از ارتکاب جرائم جلوگیری نماید، که این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری د ...

پایداری فضای شهری، به عنوان اصلی جامع و حاکم بر کلیه وجود شهرسازی، بر کیفیت فضای شهری نیز موثر است. استفاده از عناصر گیاهی و سبز جهت ارتقای پایداری فضای شهری، در تعریف یا مخدوش سازی هویت فضا تأثیر قابل توجهی دارد. نوع گیاهان، نحوه محوطه آرایی و استفاده از روش های مختلف جهت تلفیق سطوح انسان ساخت با عناصر گیاهی، خودکیفیتی می آفریند که بخش قابل توجهی از هویت فضای شهری را معرفی می ند. از این رو، صرف استفاده از عناصر گیاهی در فضای شهری، هر چند که مطلوب هم باشد، الزاماً تقویت کننده ...

شهر گستره و بستری است که زندگی در آن جریان دارد و انسان به عنوان شکل دهنده این گستره، موثر بر آن و تاثیر پذیر از آن می باشد. فضای شهری به عنوان بخشی مهم از این گستره، نقش موثری در چگونگی کیفیت این گستره می تواند داشته باشد. فضا با تمامی عناصر، نشانه ها، کارکردها و فعالیت هایی که در درون خود دارد می تواند تاثیری مهم در کنش اجتماعی انسان درون خود داشته باشد. هر فضای شهری با توجه به ماهیت و ویژگی های کیفی خود می تواند در نوع ارتباط انسان و یا به معنایی شهروند تاثر گذار باشد.در پ ...

بررسی مفاهیم، کاربردها و روشهای ارزیابی در برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح جامع ارومیه از نظر تاثیرات پیرامونی، اهداف این پژوهش است . روش تحقیق میدانی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ایی و نیز تحلیل آماری گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که نارساییها و مشکلات ناشی از اهداف طرح از جهات محیطی و همچنین ناهماهنگی بین ارگانهای اجرائی و مشکلات مالی و مدیریتی از موانع اجرای آن به شمار می‌رود و بطور کلی ارزیابی طرح جامع ارومیه بخشی از مشکلات دروین و بیرونی این طرحها ر ...

تاکنون به فضاهای گمشده در مطالعات، تحقیقات و پروژه های شهری در ایران توجه چندانی نشده است، و بیشتر این فضاهای رها شده، فضاهای ناامنی هستند که ارتکاب به جرم در آن ها بسیار زیاد است. علاوه بر این در بین متخصصان نیز تعریف مشترکی از ویژگی های امنیت و فضای ناامن وجود ندارد. بر این مبنا هدف این پژوهش ارائه معیارهایی برای ایجاد فضای امن می باشد. که برای دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از مفاهیم پایه که برای حصول به ایجاد امنیت در فضاهای شهری در نقاط مختلف دنیا تدوین شده، و هم ...

اهداف این تحقیق، بررسی چگونگی استفاده ی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی از فضای شهری محله شان و نحوه ی انجام انواع فعالیت های ضروری، انتخابی و اجتماعی شان در فضای شهری و هم چنین بررسی قابلیت ها و محدودیت های درونی سکونتگاه های غیررسمی و کشف سرمایه های اجتماعی درونی آن ها می باشند. ضرورت های انجام این تحقیق نیز مشکلاتی است که در نتیجه ی نادیده گرفتن شیوه ی زندگی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در شهرها به وجود آمده است. سوال اصلی این تحقیق این است که قابلیت ها و محدودیت های سکونتگاه غ ...

فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان نمی‌یابد، واقعه‌ها و حادثه‌ها رخ می‌دهند، واقعه‌ها و حادثه‌هایی که حیات مدنی را به حیات واقعه‌ای تبدیل کرده و سبب می‌گردند تا خاطره شکل گیرد و ذهن محل انباشت خاطره‌ها گردد. خاطره هیچگاه بی واقعه در خیال نقش نمی‌بندد و آن زمان که واقعه با حادثه پایان می‌پذیرد و روزها و سالها از آن می‌گذرد، آن چه در ذهن باقی می‌ماند، فضایی است که واقعه یا حادثه در آن رخ داده است ، فضای خالی از ماده لی مملو از صورت . ...

زندگی انسان در تمامی‌دوره‌های زمانی، متاثر از مسائل و موضوعات مختلف محیطی بوده است. رفتارشناسان معتقدند که کیفیت محیط زندگی افراد جامعه بر روند فعالیتهای روزمره آنها و بویژه، خصوصیات روحی و رفتاری آنان تاثیر می‌گذارد. لازمه سلامت، رشد و پویایی یک جامعه، وجود افراد سالم، پویا و فعال در آن جامعه است که به محیط روح ببخشند و جامعه را بسوی اهداف عالی پیش برند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا رابطه ای بین رفتار، محیط پیرامون و چگونگی قرارگیری اشیا و کاربریهای مختلف وجود دارد؟ این ...

موضوعی که در این تحقیق وپژوهش برای دستیابی و رسیدن به مقوله‌ای بنام «مرکز فرهنگی و همایش‌های مردمی» صورت گرفته است، برخاسته احساس نیاز به وجود مکانی این چنینی در فضاهای خاموش شهری فعلی ما می‌باشد. یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت محیط هر شهر وجود فضاهای شهری عمومی است. فضاهایی که شهروندان در آن بتوانند با آسایش خاطر به تعامل و گفتگو بپردازند یا مراسم اجتماعی برگزار کنند. این مهم در جامعه‌ای که جوانان و نوجوانان سهم عمده‌ای از جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند بیشتر خودنمایی می‌کن ...
نمایه ها: