عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضای شهری بستری است که فعالیت ها و رفتارهای انسانی در آن شکل می گیرد و روابط اجتماعی و فرهنگی انسانها با یکدیگر در این عرصه اتفاق می افتد. فعالیت های گوناگونی که در این عرصه ها اتفاق می افتد باید برای تمام گروه ها فارغ از سن، جنس، نژاد و ... فراهم گردد. هر چند درک و تجربه گروه های مختلف در محیط متفاوت از یکدیگر است. شهرها و شهر به همان اندازه که خصلتی طبقاتی دارند و به همان اندازه که سازه هایی اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند، سازه هایی جنسیتی نیز به شمار می آیند.موضوع شهر و جنس ...
نمایه ها:
زنان | 
جنسیت | 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) من کار تحقیقم را در حوزه فضای مجازی به بررسی روش‌های موثر تبلیغات محیطی با توجه اشباع بصری شهر اختصاص داده ام. و قصد دارم در این رساله به مطالعه و شناخت واژه هایی چون تبلیغات، تبلیغات محیطی و شهر و فضای شهری با توجه به موضوع اصلی این رساله متمرکز شوم و در واقع مطالعه‌ای موردی در این زمینه انجام دهم. در این رساله تبلیغات محیطی و اشباع آن را مد نظر قرار داده ام و می‌خواهم با تعریفی که از تبلیغات منجمله تبلی ...

فضاهای شهری باید بسترهای لازم را برای تامین خدمات مورد نیاز فراهم کرده وشرایطی فراهم سازد تا همه استفاده کنندگان اعم از مرد و زن از فضا از آن لذت ببرند برخی فضاها برای جنسیتی خاص انطباق نداشته و به موجب آن محدودیت های رفتاری را ایجاد می کند با نگاهی به گذشته ایران می توان نقش موثر زنان به عنوان رکن اساسیک وچکترین واحد اجتماعی را در ایجاد وحدت اجتماعی و کالبدی بین محلات شهر و در نهایت ایجاد نوعی مدیریت شهری مشاهده نمود در ایران به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... فضاهای ...

شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون بیشترین ناهنجاری‌های رفتاری هستند؛ لذا دست‌یابی به یک راهبرد کارآمد مدیریت رفتار، از جمله مهم‌ترین وظایف مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است. رابطه میان فضا و رفتار یا محیط و اجتماع، هم در علوم اجتماعی (زیبا‌یی شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مدیریت) و هم در علوم محیطی (معماری، جغرافیا و شهرسازی) به پیدایش الگوهای نظری منجر شده که در مجموع راهنمای مناسبی برای تدوین یک مدل فضا محور در مدیریت رفتار شهری است؛ درون مایه نظریه‌های فوق این است که فضا باز ...

حضور انسان در فضای شهری مستلزم بستری مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای اوست. فضا و ویژگی های آن نقشی موثر در میزان این حضور و استفاده ایفا می کند چنانچه فضاهای شهری به عنوان عرصه ای برای تبلور زندگی جمعی، نقش مهمی در تعیین هویت شهر و آفرینش تعاملات انسانی، تقویت و تداعی خاطرات و ایجاد تعلق خاطر برای نسل های آینده دارند. ارتقا کیفیت فضای شهری، میزان حضور و استفاده از فضا و برقراری تعامل با محیط را افزایش داده و بستری برای مشارکت فعال وی فراهم می کند. در این راستا سعی بر این است ...

امروزه اندیشمندان مختلف دنیا به اهمیت تعاملات اجتماعی و ارتباط مردم در شهرها پی برده اند و این مسئله یکی از مباحث مهمی است که بر آن تاکید دارند. پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصتهای لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و فضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می شود. علی رغم وجود خاطرات جمعی مردم از فضاهای عمومی از جمله میدان ها و اهمیت میدان به عنوان عنصر هویت بخش شهرها در طول تاریخ، از بی ...

در دوره معاصر، شهرها بدون رعایت ضوابط و معیارهای مناسب و ساخت و سازهای بدون برنامه، به شهرهای بدون جاذبه و کیفیت تبدیل شده اند و آشفتگی فضائی به وضوح در آنها نمایان است. فقدان هویت، نابسامانی و اغتشاتش بصری از مهم ترین مشکلاتی است که شهرهای امروزی ایران با آن مواجهند. به دلیل عدم توجه به اصول و معیارهای کیفی و هنری و روشن نبودن جایگاه آنها در طرح های توسعه شهری، بسیاری از طرح های ارائه شده نتوانسته به نیازهای شهروندان در ایجاد فضاهای شهری مطلوب پاسخ دهد. در واقع، یکی از اصول ...

پیاده روی برای کلیه اقشار جامعه به دلیل کم هزینه بودن، در دسترس بودن و عدم وابستگی به عنصری خاص به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی در داخل کانون های زیستی به شمار می رود. شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی سود می برده اند که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل موضوع حرکت پیاده در شهرها به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی ها، کاهش سوخت فسیلی و پایین آمدن کیفیت فضاهای شهری ، سیاست استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از اتومبیل شخصی رواج یافت و در این راستا رویک ...

رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن نیاز به مسکن در سطحی وسیع، از یک سو و نیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر، احداث ساختمانهای بلند را بعنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ضروری ساخته است. امروزه، اساس بسیاری از طرح های شهری این است که با افزایش تراکم و احداث ساختمان های بلند، تا آنجا که ممکن است سطح زیربنای همکف کاسته تا بتوان جمعیت زیادتری را اسکان داده واز زمین آزاد برای تأمین فضای باز عمومی و خدمات مورد نیاز و نیز استفاده بهینه از تأسیسات زیربنایی ...