عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به روندفزاینده شهری شدن جهان وازجمله ایران درآینده توجه به سکونت گاه های روستایی برای توسعه متوازن و آمایش محیط و نیز بسترسازی شکل گیری جامعه شهری پایدارفردا بسیارضروری و غیرقابل اجتناب است و به منظوررسیدن به بهینه ترین شیوه های مداخله و توزیع عادلانه خدمات توجه به وضع موجود سکونتگاه ها و تعریف اولویت ها درمحورهای مختلف امری لازم است درادبیات طراحی شهری کیفیت فضاها و سکونتگاه ها بسیار مورد بحث قرارگرفته اند و دردیدگاه های متعددی پیرامون مولفههای سازنده کیفیت فضای شهری ...
نمایه ها:
فضاها | 
روستا | 

علیرغم مطالعات و بررسی های انجام شده درمورد ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی درمورد حیات و زندگی دردل کوهستان سخت و خشن اورامانات اما کمتردرمورد معماری روستایی این ناحیه ازایران زمین مطالعه صورت گرفته است هدف ازارایه این مقاله بررسی فضای منازل مسکونی روستای خانقاه میباشد و عوامل موثر درشکل گیری فضای مهمان دراین منطقه می باشددراین مقاله معماری اصیل منطقه اورامان دربخش مسکن روستایی بصورت توصیفی و نمونه موردی معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که معم ...

در این پایان‌نامه به بررسی ویژگی‌های z0-ایده‌آل‌ها پرداخته ایم. فضاهایی را شناسایی کرده ایم که درآن z-ایده‌آل‌ها و z0-ایده‌آل‌ها یکی هستند و به کمک z0-ایده‌آل ها فضاهای گسسته پایه‌ای، فضاهای ناهمبند شدید وP-فضاها را شناسایی کرده‌ایم. درآخر دو فضای توپولوژی تقریباً P-فضا، X و Y کهP -فضا نیستند ساخته‌ایم که درC(X)هر z0-ایده‌آل اول یا ایده‌آل اول مینیمال است یا ایده‌آل ماکسیمال است و در C(Y)، z0-ایده‌آل اولی وجود دارد که نه ایده‌آل اول مینیمال است نه ایده‌آل ماکسیمال است. ...
نمایه ها:
z0 | 
p | 
فضاها | 
حلقه | 

این پژوهش به بررسی وضعیت سرانه و فضاهای ورزشی روستائیان استان قزوین پرداخته و میزان سرانه را با توجه به شرایط و محیط روستاها بررسی و مقایسه نموده است ...
نمایه ها:
فضاها | 
قزوین | 

مبنای شناسایی هر موضوعی "نام" و "نشان" است نشانه تبلور هویت ، اعتبار اجتماعی و همچنین وجه تمایز هر موضوعی از دیگران است . موفقیت در طراحی نشانه، حاصل شناخت کامل موضوع و تجسم دقیق مفهوم آنست . طراح بعنوان یک محقق، می‌بایستی موضوع را شناخته و تحلیل کند. در حکم یک مشاور، راه‌حلهای منطقی و اجرایی را پیشنهاد کند و در نقش یک هنرمند خلاق با ایده‌های نوین و با بهره‌گیری از امکانات موجود هر موضوع، در جهت تسهیل ارتباط بصری آن با جامعه ارائه طرح نماید. رئوس تحقیق انجام شده، معرفی نشانه ...