عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک، فسفر و باکتری های محرک رشد (سودوموناس فلورسنت) بر عملکرد، کیفیت و غلظت عناصر غذایی در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و مجموعاٌ با 72 واحد آزمایشی در گلخانه گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش غده های بذری گیاه سیب زمینی در خاکی با بافت لوم و با سه سطح فشردگی خاک، چهار سطح فسفر و دو سطح باکتری محرک رشد در جعبه های مخصوص کشت شدند. سطوح فشردگی خاک ...

با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به گندم و همچنین رسیدن به تولید پایدار ضروری است برای تولید بیشتر گندم در واحد سطح مطالعاتی صورت گیرد. همچنین افزایش روزافزون استفاده از ماشین آلات سنگین و اجرای شخم در یک عمق ثابت برای سال‌های متمادی و در نتیجه فشرده شدن خاک زیرسطحی، به یکی از مسائل و مشکلات مهم پیش روی کشاورزی مدرن تبدیل شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فشردگی خاک زیر سطحی بر جنبه های مورفولوژیکی، زراعی و فیزیولوژیکی گندم است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مزرعه نمونه ا ...

تراکم خاک از مهم‎ترين عواملي است که مي‎تواند منجر به تخريب فيزيکي خاک گردد. افزودن مواد آلي به خاک مي‎تواند سبب بهبود ساختمان خاک و نگهداشت آب در خاک شود. ارزان‌ترين، فراوان‌ترين وفراهم‎ترين منبع ماده آلي براي افزودن به خاک بقاياي گياهي موجود در مزرعه مي‎باشد. يک راه‎حل رايج در جلوگيري از تراکم، تخمين تنش در آستانه تراکم (تنش پيش- تراکمي) و حساسيت خاک به تراکم بيشتر در صورتي‌که تنش به‌کار‌رفته بر خاک از تنش پيش- تراکمي (pcσ) بيشتر گردد (شاخص فشردگي يا CC)، مي باشد. در اين پژو ...

فشردگی خاک یک چالش جدید برای کشاورزی در سراسر دنیا می‌باشد. فشردگی می‌تواند به طور طبیعی یا در اثر تردد ماشین‌آلات اتفاق بیفتد. برای کاهش مدت زمان فعالیت ماشین، ابزارآلات کشاورزی بزرگ‌تری توسعه یافتند و برای کشیدن آن‌ها تراکتور‌های بزرگتری لازم است. از اینرو، استفاده از چنین ابزار بزرگی باعث ایجاد فشار زیادی از طرف تایر بر روی خاک می‌شود. فشردگی خاک شاخصی برای نشان دادن تخریب ساختار فیزیکی خاک می‌باشد که به صورت افزایش در چگالی توده‌ای یا کاهش تخلخل تعریف می‌شود. با پیشرفت فن ...

امروزه با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در توسعه‌ کشاورزی دقیق، مدیریت تولید محصول در ارتباط با خصوصیات فیزیکی خاک به چند سال اخیر برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین این خصوصیات، مقاومت مکانیکی خاک است که عموماً با نقشه‌های شاخص مخروطی خاک بیان می‌شود. در این تحقیق برای اندازه‌گیری و تعیین عوامل موثر بر مقدار شاخص مخروطی خاک، آزمایش‌های مزرعه‌ای در سه نوع خاک و در داخل هر نوع خاک از آزمایش فاکتوریل بر پایه-ی طرح بلوک کامل تصادفی و با پنج تکرار استفاده شد. در داخل هر بافت خاک سطوح مختلف ر ...

با توجه به نقش ویژه ای که فضای سبز برای رفع مشکلات امروزی در شهرهای بزرگ دارد، گسترش هرچه بیشتر فضای سبز در درون و اطراف شهرها اهمیت زیادی دارد. با گذشت زمان کاربرد مواد جاذب رطوبت، مخصوصاً در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهداف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر مواد جاذب رطوبت بر روی منحنی مشخصه رطوبتی خاک در آزمایشگاه، بررسی نتایج اعمال مواد جاذب رطوبت منتخب، در مرحله صحرایی بر روی درختان، بررسی مواد اصلاح کننده ساختمان خاک بر تراکم خاک و نهایتا پیشنها ...

تراکم یکی از مشکلات جهانی مربوط به خاک است که اهمیت آن در مزارع و علفزارها و همچنین خاک‌های جنگل افزایش می یابد. علت وقوع آن استفاده از ماشین آلات سنگین است، امّا لگدمال شدن توسط دام‌ها و فعّالیت‌های بشر نیز بر آن موثرند. به منظور بررسی اثر تراکم خاک بر معدنی‌شدن فسفر و جمعیّت میکروبی خاک، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل : تراکم خاک در سه سطح (طبیعی، ده و بیست درصد ترا ...

خاک یک محیط کشت پیچیده و یک منبع تجدیدناپذیر و باارزش می‌باشد. بنابراین نیاز است تا با مدیریت مناسب از تخریب فیزیکی آن به ‌وسیله فرسایش یا تراکم جلوگیری شود. شدت، عمق و مکان پیدایش تراکم در خاک به پارامترهای ماشینی (شامل: بار محوری، فشار تماسی، فشار باد لاستیک، نوع و ابعاد لاستیک، پیکربندی چرخ (تک-چرخ، جفت-چرخ و جفت-محور)، نوع ادوات، سرعت و تعداد تردد ماشین‌ها بر سطح خاک) و ویژگی‌های خاکی (شامل: ساختمان ، بافت، کانی‌های خاک، چگالی ظاهری، رطوبت، ترکیبات معدنی، ماده آلی) بستگی ...

یکی از خصوصیات مهم خاک که در رابطه بین خاک و گیاه و همچنین در مطالعه اثر متقابل خاک- ماشین ‏مطرح می‌باشد، فشردگی یا به عبارتی مقاومت مکانیکی خاک است. در مدیریت مکان- ویژه فشردگی خاک ‏برای کاهش این مسئله نیازمند تعیین تغییرات مکانی و نقشه سخت لایه شخم می‌باشیم. هدف این مطالعه ‏بررسی تغییرات مکانی فشردگی خاک تحت تاثیر شیوه های کشاورزی حفاظتی و شیوه متداول زراعی می‌باشد.‏ تحقیق حاضر قسمتی از یک پروژه پنج ساله می‌باشد. این آزمایش با استفاده از طرح در قالب بلوک های کامل ‏تصادفی و ...