عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 658

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: مراقبان خانوادگی بیماران، در واقع ستون فقرات سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی هستند و اغلب خود به عنوان بیمار محسوب می شوند زیرا تعهد و الزام آنان برای مراقبت از فرد بیمار و ناتوان در خانواده ممکن است به تخریب روانی منجر شود. این تحقیق در سال 1379 بر روی مراقبان خانوادگی بیماران روانی مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی زاهدان به منظور تعیین میزان فرسودگی و خستگی روانی آنان انجام گردید.مواد و روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر روی 125 نفر مراقب خانوادگی بیماران روانی م ...

مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار مزمن و شدید روانی از اصول برنامه های بهداشت روانی است. در این راستا ارزیابی فشار و نیازهای خانواده به انواع خدمات مراقبتی - درمانی می تواند حایز اهمیت باشد. 1200 مراقب اصلی بیماران روانی (اسکیزوفرنیا، افسردگی شدید و بیماری دوقطبی) از 6 مرکز روانپزشکی در سطح تهران انتخاب شدند. ابزارهای تعیین میزان فشار روانی‏‎(Fbis)‎‏ وضعیت روانی بیمار ‏‎(Mrss)‎‏ و پرسشنامه ((تعیین نیاز مراقبان به خدمات مراقبتی و درمانی)) برای گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. ...

هدف این تحقیق، مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار، با دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. هدف دیگر تحقیق، بررسی ارتباط عاملهای فشارزای روانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. نمونه آماری این تحقیق را 273 دختر و پسر وزرشکار و 147 دختر و پسر غیر ورزشکار تشکیل دادند که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ...

فشار عصبی یا استرس چیست؟ چه مراحل و عوارضی دارد پیامدهای مثبت و منفی آن کدام است؟ چه عواملی می تواند باعث ایجاد فشار عصبی در محیط کار و زندگی شود؟ استراتژیهای مقابله با فشار عصبی توسط فرد و سازمان چیست؟ برای پاسخ به این سئوالات و آشنایی با استراتژیهای مقابله با فشار عصبی و کاهش عوارض و پیامدهای آن، این مقاله را با هم مرور می کنیم. ...

انسان معاصر با وجود پیشرفت های عظیم علمی و تکنولوژیکی ، با مشکلات عدیده ای رو به روست . بسیاری ، مشکلات روحی و روانی انسان را مهم ترین دغدغه ی علم روانشناسی دانسته اند. دیدگاه مادی روانشناسی غرب ، ناکارآمدی این شاخه از علم را در از میان بردن مشکلات روحی انسان ، به اثبات رسانده است .اینک آنچه بیش از پیش رخ می نماید ، تمسک به قوانین پیشرفته و مترقی اسلام و تفکر در ذات باری تعالی ، به عنوان تنها مرجع حل مشکلات روحی و روانی انسان می باشد .در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فطر ...

فشار روانی در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروزی تقریباً تمام افراد را درگیر کرده است که یکی از شاخصه ها و عوامل مهم که می تواند تحت تاثیر فشار روانی باشد، تعهدسازمانی است. که در این پژوهش قصد داریم رابطه فشارهای روانی سازمانی با تعهد سازمانی را در یک محیط اجرایی مانند کارکنان ستاد راه آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه تعهد مستمر ممکن است در آنجا بیشتردیده شود، بررسی کنیم که جامعه آماری آن 617 نفر می‌باشد که با توجه به پرسشنامه‌های جمع آوری شده، نمونه مورد بررسی 227 در نظ ...

بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص تهران . هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی رویارویی با تنیدگی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی درگروهی از نوجوانان است . برمبنای تحلیل‌های نظری و تجربی پیشین فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: -1 کسانیکه میزان ناراحتی آنها از تنیدگی کمتر است از سلامت روانی بیشتر برخوردارند. -2 نوجوانانی که در برخورد با تنیدگی از شیوه رویارویی متمرکز بر مسئله استفاده می‌کنند. نسبت به کسانیکه رویار ...

وقتی شخصی با رویداد یا تغییری روبرو می‌شود فیزیولوژی بدن او به طریق مختلف تغییر می‌یابد. اگر این فشارآورها خفیف و کوتاه‌مدت باشند، بدن قادر خواهد بود به وضعیت تعادل برگردد اما تجربه فشار روانی بیش از حد می‌تواند یک صدمه فیزیولوژیکی به جا گذارد. همنوایی را می‌توان تغییری در رفتار یا عقاید شخص در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم تعریف کرد. فشار شغلی و همنوایی اجتماعی متغیرهایی هستند که از شخصی به شخصی و از موقعیتی به موقعیتی متفاوت است . در حالی ...

این نوشتار در سه فصل ارائه شده است وبه دنبال اثبات نقش گناه در ایجاد فشار روانی و سپس ارائه راهکار‏ها جهت مقابله با آن، از دیدگاه قرآن و روایات می‏باشد. بدین منظور در فصل اول که خود دارای دو بخش است به تعریف مفاهیم نظری فشار روانی و گناه و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است. در فصل دوم که در مورد فشارهای روانی ناشی از گناه از دیدگاه قرآن و روایات با توجه به عوامل ایجاد کننده آن در روان‏شناسی است؛ خود شامل چهار بخش است که پس از بیان عوامل فشار روانی در بخش اول، به بررسی بع ...