عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 374

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، تأثیر فشار و توان اتلافی در طراحی گلندپکینگها مورد بررسی قرار گرفته است. چندین پارامتر موثر در طراحی گلندپکینگها وجود دارد که همواره دغدغه صنعتگران، خاصه صنعتپمپسازی و مخازن تحت فشار است. از میان این پارامترها، فشار و توان اتلافی نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. تحلیلهای تئوری که با استفاده از فرمولهای ریاضی و نتایج عددی حاصل از آن در اینمقاله بدان اشاره گردیده است، به خوبی جوابگوی انتخاب و نوع چیدمان پکینگها بوده و مرجع مناسبی برای تجزیه و تحلیل این دسته از آببن ...
نمایه ها:
فشار | 
پمپ | 

کف پای صاف، یکی از شایع‌ترین ناهنجاری ناحیه پا به خصوص برای زنان می‌باشد. کفش به عنوان عنصر کلیدی نقش بسزایی در گام برداری بهینه دارد. تحقیقات قبلی نشان دادند که کفش ناپایدار در مقایسه با کفش ورزشی با کف تخت، تغییر معنی‌داری در پارامترهای بیومکانیکی فشار کف پا ایجاد می‌نماید و موجب کاهش فشار در نواحی پاشنه (76%) و میانی پا (21%) می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر کفش ناپایدار بر متغیرهای مرتبط به فشار کف پا هنگام راه رفتن در دختران کف پای صاف و سالم بود.روش شناسی: 32 نفر ا ...

شناسایی یک سیستم اولین گام در جهت اتوماسیون کنترل و بهینه‌سازی سیستمهای صنعتی است علاوه براینکه در موارد بسیار دیگری مانند شبیه‌سازی نیز ابزار مناسبی است . این رساله کاربرد روشهای شناسایی سیستم را برای دستیابی به مدل دینامیکی فشار بخار بویلر نیروگاه مشهد نشان می‌دهد. کار اولیه برای ارزیابی عملکرد بویلر، شبیه‌سازی سیستم با استفاده از یک مدل کامل غیرخطی بوده است . پس از آن با استفاده از یک کارت اکتساب داده‌های مبتنی بر کامپیوتر، دو مجموعه آزمایش در نیروگاه انجام شد. برای این کا ...

هدف از انجام پروژه، طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیکی و برآورده ساختن نیاز آزمایشگاهی به دستگاه آزمون فشار بوده است . طی پروژه دستگاه فشار متوسط تا فشار 500 bar ساخته شد و دستگاه فشار بالا طراحی گردید. ...
نمایه ها:
فشار | 
طراحی | 
ساخت | 

هدف اصلی این طرح ، طراحی و ساخت و انجام آزمایش برای فرم دادن فلزات بوسیله هیدرواستاتیک اکستروژن میباشد. ابتدا یک دستگاه تبدیل فشار که فشار مایع را بوسیله پمپی با فشار 20 آتسمفر تبدیل به 2000 آتمسفر نماید و سپس این مایع که دارای فشار زیادی است داخل سیلندری میشود که باعث فرم دادن فلزات (ساخت مفتول یا سیم از مفتولی با قطر بزرگتر) بطریقه هیدرواستاتیک اکستروژن صورت میگیرد. ضمنا با ساختن یک دستگاه ضمیمه می‌توان برای برش فلزات استفاده نمود. در فرم دادن فلزات بوسیله هیدرواستاتیک اکست ...

در این پژوهش از بین بیماران اتاقهای عمل بیمارستان امام خمینی همدان دو گروه به طور تصادفی انتخاب شد (هر گروه 320 نفر) و کلیه بیماران در اتاق عمل، قبل و بعد از بیهوشی در فواصل متوالی هر 10 دقیقه در مجموع در طی 70 دقیقه توسط تست تمپانومتری ارزیابی شدند. گروه اول تحت بیهوشی با گاز هالوتان (1/5 درصد) و گروه دوم با گاز اکسید نیترو (70 درصد) و اکسیژن (30 درصد) قرار گرفتند و نتایج نشان داد که القای گاز اکسید نیترو در تمام مدت عمل موجب تغییرات معنی‌دار فشار گوش میانی به سمت افزایش فشا ...

تراکم و محصورسازی پلاسما در محفظه استوانه‌ای بوسیله میدانهای ذاتی که برروی جریان در پلاسما عمل می‌کند، انجام می‌گیرد. این جریان که در راستای محور Z آرایش استوانه‌ای قرار دارد، مفهوم زدپینچ را بوجود می‌آورد. این آرایش شامل خطوط میدان مغناطیسی بسته که محور استوانه‌ای را محصور می‌نماید، است . بر طبق انرژی نظریه MHD ایده‌آل در این نوع آرایش ، محصورسازی پلاسما منجر به بوجود آمدن مدهای پیچشی در ناحیه مرکزی می‌گردد. بدلیل نقض معیار پایداری پلاسما (rB2)...

از آنجا که اکثر تلاشهای انجام یافته در رابطه با بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای کارپذیر استحکام بالا از گروه Al-Zn-Mg-Cu به فرایندهای مکانیکی محدود بوده است که بتوان قطعاتی سالم که دارای ساختارهای تصفیه شده و خواص مکانیکی قابل مقایسه با سایر فرایندها می‌باشند را توسط یک فرایند ریخته‌گری تولید نمود. فرایند ریخته‌گری کوبشی با توجه به مزایای بالقوه، یکی از موثرترین روشها جهت نیل به اهداف فوق در نظر گرفته شد. رفتار انجمادی ساختار و خواص آلیاژ Cu 1.5 درصد-Zn 3 درصد-Al با انجماد پر دام ...

تعیین فشار انتهایی اجسام در حال حرکت مسئله‌ای است که در علم آیرودینامیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. دراین پروژه بااستفاده از رابطه موجود مابین انرژی تلف شده و تغییرات آتتروپی سیال گذر از جسم دوبعدی موردنظر در ناحیه M>1 (سرعتهای کم) که روش ارائه شده توسط ...