عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فسفاتاز قلیایی به عنوان یک نشانگر فیزیولوژیکی برای بررسی عملکرد قارچ های میکوریز پیشنهاد شده است، این آنزیم در انتقال فسفات از قارچ های میکوریزی به گیاه میزبان نقش دارد . در این پژوهش به منظور بررسی همزیستی میکوریزی و سنجش فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی از ریشه و خاک ریزوسفر 5 پایه از گونه زالزالک در رویشگاه چهار طاق ادل در دو فصل بهار و پاییز نمونه برداری انجام شد. برای تعیین درصد کلنیزاسیون میکوریزی، ریشه ها با استفاده از تریپان بلو 0/05 درصد رنگ آمیزی شدند. فعالیت آنزیم فسفات ...

آنزیم فسفولیپاز D اختصاصی گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول بالقوه توانایی شکستن پل‌های ارتباطی گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول را دارد، که پروتئین از طریق آنها به غشاء دو لایه اتصال می‌یابد. بنابراین تنظیم فعالیت یا بیان ژن آنزیم فسفولیپاز D توسط مواد ضد سرطانی می‌تواند افق‌های جدیدی را در شیمی درمانی سرطان ترسیم نماید. به همین منظور، در طی این رساله به مطالعه ارتباط بین فعالیت فسفولیپاز D و آلکالین فسفاتاز تحت تاثیر عصاره گیاهی دندروستلرا لزرتی پرداخته شده است. با استفاده از متدهای ...

چکیده با افزایش روزافزون تولید کودهای آلی مانند لجن فاضلاب ، کمپوست زباله شهری و همچنین ورمی‌کمپوست مصرف آنها در زمینهای کشاورزی معمول شده است. کاربرد اینگونه کودهای آلی، ضمن تاثیر بر فعالیت‌های زیستی خاک، ویژگیهای بیوشیمیایی خاک نیز موثر خواهد بود. از آنجا که اطلاعات کمی درباره افزودن اصلاح‌کننده‌های آلی به خاک و تاثیر آنا بر فعالیت آنزیمی خاک موجود است، در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر لجن فاضلاب ، کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست غنی نشده و غنی شده با کود شیمیایی بر فعالیت ...

چکیده ندارد.

آلکالین فسفاتازگلوکو-پروتئین پایداری است که دارای یک اینوزیتول فسفوتیدل می‌باشد این آنزم مهم که هم‌اکنون با پرداخت مقدار قابل ملاحظه‌ای ارز وارد می‌شود از روده ، صفرا ، استخوان ، شیر و خون نیر استخراج می‌شود اما میزان ذخیره‌ای آن در جفت و اندام زائد بیمارستانی بیشتر از همه است . پس از جمع‌آوری جفت افراد سالم و قطعه قطعه و خرد نمودن با استفاده از حلالهیا خاصی بصورت محلول در آورده سانتریفیوژ نموده و از کاغذ صافی عبوز داده تا پروتئین خام بدست آید ، سپس پروتئین را از ستونهای کروم ...

بنزن یکی از حلالهای آلی با کاربرد فراوان بوده و مطالعات آماری و اپیدمیولوژیک نشان دهنده اثرات میلوتوکسیک و لوکوموژنیک بنزن بر روی انسان می باشد.به منظور ارزیابی میزان بخارات در بنزن در هوای محیط کار وبررسی عوارض هماتولوژیک اولیه بنزن در افراد و ارائه روشهای پیشگیری از بروز عوارض تحقیقی مقطعی بر روی افراد در معرض صورت گرفت.تعداد چهل نفر در معرض و چهل نفر غیر در معرض (گروه شاهد) به منظور ارزیابی اثرات هماتولوژیک احتمالی بنزن بر روی افراد مورد مقایسه قرار گرفته اند . نتایج ارزیا ...

چکیده ندارد.
 
بیماری عفونی بورس (IBD) یا بیماری گامبورو یک عفونت ویروسی حاد با واگیری بالا در جوجه‌های جوان می‌باشد که بافت لنفوئیدی با تمایل خاص نسبت به بورس فابریسیوس هدف اصلی آن می‌باشد. بیماری از نظر اقتصادی خسارات فراوانی را به بار می‌آورد زیرا علاوه بر ایجاد تلفات در جوجه‌های 3 هفته‌ای و مسن‌تر، می‌تواند باعث تضعیف ایمنی طولانی مدت در جوجه‌های در سنین اولیه گردد. با توجه به اهمیت تغییرات آنزیمهای سرم خون در تشخیص بیماریهای مختلف در این مطالعه 200 قطعه جوجه یک روزه ...