عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم ا ...

در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنه ...

حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با بررسی و دقت در نظرات فقها نهایتاً آنچه بدست می آید این است که اگر ذوالخیار، شخصی ب ...

تغییر وضعیت از صحت به ابطال آن چنان که برخی حقوقدانان آن را بیگانه و غیر قابل قبول خوانده اند نمی تواند صحیح باشد . بانگاهی به مواد قانونی موجود می توان مصادیقی از آن را مشاهده کرد مانند ماده 131 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تاسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگزبه منزله نفی تمام وضعیتهای شناخته شده قبلی( بطلان ، عدم نفوذ ، فسخ ) نمی باشد زیرا اولا آنها در مواردی کاربرد بسیار خوبی داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت بنابراین یکجا ...

فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل ...

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده‌ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین‌المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می‌تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین‌المللی منتهی شود. مهم‌ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام‌های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ‌سازی میان نظام‌های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل‌الیه (من علیه‌الخیار) و حقوق و تعهدات وی در فرض وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین می‌پردازد. چرا که، در موار ...

نرخهای مرگ و میر تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد. محققان در سالهای اخیر مطالعات عمیقی در این زمینه داشته و عوامل ریسک زیادی کشف کرده اند. این عاملها شامل وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد مانند سطح تحصیلات، میزان درآمد، شغل و شرایط تأهل افراد و عاملهای رفتاری مانند شرایط سیگاری یا الکلی بودن، فعالیت جسمانی و میزان چاقی افراد است. شاخصهای سلامتی مانند میزان فشار خون افراد و سطح کلسترول آنها نیز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی مرگ افراد شناخته شده است. با توجه به کشفیات اخیر د ...

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان‌آور بوده، فاسد آن هم ضمان‌آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی‌کند، فاسد آن هم ضمان‌آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می‌باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان‌آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن ت ...

همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت می پذیرد ، که به آن فسخ گفته می شود. منظور از انفساخ قهری قرارداد نیز این است که ع ...