عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می‌باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می‌توان مشاهده نمود که از جمله‌ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد، به بحث پیرامون این نظام حقوقی پرداخته و فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها درحقوق ایران شمرده است. کنوانسیون وین (1980)، تفصیلاً راجع به قرارداد اقساطی و فسخ آن سخن گفته و شرایط و ضوابط آن را طی م ...

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم ا ...

فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل ...

چکیده: یکی از مسایل مهم در بحث آثار فسخ عقود بحث زمان تأثیر فسخ می باشد. آنچه که بین نظرات اکثریت فقها و حقوقدانان مشهور است این است که اثر فسخ نسبت به آینده می باشد و این بدان معناست که به محض تحقق فسخ ، عقد زایل شده ولی آثار گذشته آن به قوت خود باقی می ماند. اما با در نظر داشتن رویه ی بین المللی می توان به نتیجه ای متفاوت با آنچه در حقوق داخلی پذیرفته شده است رسید. بر اساس نظریه های اخیرالذکر، فسخ موجب زوال قهقرایی عقد می شود. و آنچه که مادر حقوق درصدد دستیابی به آن هستیم ...

فصخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشا پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه‌ای است . حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می‌شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می‌گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده می‌باشد بنابراین، من ...
نمایه ها:
حقوق | 
فسخ | 
عقد | 

‌‌‌‌‌‌‌‌انحلال نکاح عبارت است از انقطاع و از میان رفتن رابطه‌ی زناشویی که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد .مطابق ماده‌ی 1120 قانون مدنی ایران، عقد نکاح به فسخ یا طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. در فقه شیعه فسخ نکاح شامل 3 مورد می‌شود:1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن در مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود موجب حق فسخ برای زن می گردد. عیوب خاص مردان شامل خصاء،عنن،جبّ و عیوب خاص زنان شامل قرن، جذام، برص، ...

در تعریف قرارداد نفتی بند( 16) ماده 1 قانون نفت اصلاحی سال 1390 چنین بیان می دارد: "توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که بر اساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالا دستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد." موضوع بررسی قراردادهای نفتی و به ویژه طرق اختتام آنها از اهمیت بسزایی ...
نمایه ها:
فسخ | 

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار ش ...

در این رساله ابتدا مقدمه‌ای در خصوص اهمیت و تعریف اجاره و ارکان و اقسام این عقد و مقررات حاکم بر این فسخ بیان می‌داریم با توجه به وجود قوانین مختلف در مورد انواع اجاره، لازم است قوانین حاکم بر اجاره مورد شناخت قرار بگیرد تا بدانیم اجاره محل کسب و محل سکنی تحت حاکمیت کدامیک از این مقررات قرار میگیرد رساله از سه فصل ماهیت و آثار فسخ اجاره و اسباب فسخ ابتدا محل کسب و محل سکنی و تخلیه عین مستاجره تشکیل شده است . در فصل اسباب فسخ ابتدا خیاراتی که در دیگر عقود نیز وجود دارد فقط نقش ...
نمایه ها:
موجر | 
اجاره | 
فسخ | 
عقد | 
حقوق |