عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری تیلریوز یکی از مشکلات مهم در عدم پیشرفت صنعت دامپروری در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است.تیلریوز یکی از بیماری های مهم تک یاخته ای خونی منتقله از راه کنه می باشد که در گاو، گوسفند، بز و سایر نشخوارکنندگان وحشی گزارش شده است. تیلریا لستوکاردی و تیلریا اویس به عنوان عوامل ایجاد کننده تیلریوز گوسفندی در ایران شناخته شده اند اما به لحاظ اپیدمیولوژیک وضعیت این بیماری در ایران به خوبی شناخته نشده و نیاز به انجام مطالعات بیشتر با استفاده از روش های حساس و مولکولی است. ...

هدف: هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین میزان استفاده از راهبردهای مقابله با استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان فسا و میزان اضطراب آن ها به تفکیک سیر بیماری بود.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، توصیفی، از همه 60 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ساکن شهرستان فسا که معیارهای شرکت در این پژوهش را داشتند و رضایت خود را اعلام نمودند درخواست شد تا آزمون اضطراب بک، چک لیست خلاصه شده مهارت های مقابله ای وینتراب، پرسش نامه PDDS و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک را تکمیل نماین ...

چکیده : در طول زمان، الگوهای پوشش زمین و به تبع آن کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی می شوند و عامل انسانی می تواند بیشترین نقش را در این فرآیند ایفا نماید. همواره، دانشمندان تلاش نموده اند تا عوامل مسبب تغییرات کاربری اراضی و تاثیرات محیطی مربوطه را شناسایی نمایند. در دهه های گذشته به همین منظور، محققان مشاهدات مختلف و جمع آوری شده از طریق عملیات میدانی و همینطور عکس های هوایی را جهت کشف تغییرات کاربری اراضی ناشی از تحمیل فرآیندهای طبیعی و انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرا ...

محله های قدیمی شهر فسا هسته اولیه و اصلی شهر را تشکیل می دهد.. شناسایی نارسایی های کالبدی و عملکردی این بافتها به منظور برنامه ریزی و مدیریت و حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. پژوهش حاضر با توجه به این نگرش به بررسی مشکلات کالبدی محله های قدیم شهر فسا و برنامه ریزی لازم جهت آن می پردازد. سوالات اصلی پژوهش این است که آیا فشردگی و پیوستگی بافت در محله های قدیمی شهر به طور یکسانی وجود دارد؟ آیا فشردگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی شهر فسا باعث ...

فسا نام شهری در 164 کیلومتری جنوب شرقی شیراز در استان فارس واقع است. قدمت این شهرستان به دوره هخامنشیان برمی‌گردد که در آن زمان نام این شهر پَسه یا پَسا بوده و پس از اسلام به فسا تبدیل شد. در دوران اسلامی فسا به عنوان بزرگترین شهر کوره دارابگرد محسوب می‌شده است. با توجه به اینکه در سده اول هجری قمری در آنجا سکه ضرب می‌شد، برخی از مورخان آن را کوره‌ای مستقل نیز دانسته‌اند. پژوهش حاضر با معرفی نواحی و آبادی‌های این شهر و توصیف وضعیت جغرافیای طبیعی آنجا و تغییراتی که در حدود جغر ...

فسا و داراب دو شهر مهم و باستانی در شرق استان فارس هستند که متاسفانه مطالعات باستان‌شناسی بر روی آنها بسیار کم صورت گرفته و تنها به صورت اختصار در تعداد اندکی از کتابهای باستان‌شناسی، به نام تپه جلیان فسا بر می‌خوریم. در مورد تپه‌های پیش از تاریخ داراب وضع به مراتب بدتر می‌باشد و تاکنون بررسی دقیقی بر روی آنها صورت نگرفته است. میروشیجی مقاله‌ای را در گزارش‌های اولین مجمع سالانه کاوشها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در ایران تحت عنوان جستجوی داده‌های باستان‌شناسی در دشت‌های فسا و دا ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش PCR و ایزوآنزیم الکتروفورز درشهرستان فسا . لیشمانیوز یکی از بیماریهای انگلی می باشد که توسط تک باخته ای از جنس لیشمانیا ایجاد می شود. این بیماری به صورت گسترده در مناطق مختلفی از جهان مشاهده می شود . بیماری دارای طیف وسیعی بوده که در یک طرف آن زخمی ساده است و در طرف دیگر طیف اشکال پوستی ، پوستی مخاطی ، و لیشمانیوز احشایی می باشد که حتی می تواند منجر به مرگ گردد . عوامل لیشمانیوز دارای میزبان مخزن از مهره داران و همین طور میزبان ناقل ...

شعر معاصر شرق فارس، نقش به سزایی در شعر استان و جایگاه آن داشته است. هدف این پژوهش، معرفی کارنامه‌ی شعر شهرستان‌های استهبان، فسا و داراب و بررسی ویژگی‌های اصلی شعر هر شاعر، به صورت جداگانه، در سه حوزه‌ی صورت، معنا و خیال است که با معرفی بیش از صد و هفتاد شاعر، صورت گرفته است. این پژوهش در شش فصل به ارائه‌ی کارنامه‌ی شعری شاعران معاصر فارس در شهرستان‌های سه‌گانه‌ی مورد نظر پرداخته است: در فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، به مواردی چون: مقدمه‌ی تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، مروری ...