عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم انتقال قدرت دم بالگرد از چندین شفت تو خالی تشکیل شده که بوسیله کوپلینگهای انعطاف پذیر به هم متصل شده اند. قدرت ورودی این سیستم از گیربکس اصلی بالگرد منتقل میشود و در انتهای دم بالگرد، قدرت سیستم به گیربکس 42 درجه منتقل میشود. طول این سیستم برابر 5/6 متر است و در دور کاری 4200 دور بر دقیقه کار میکند. این سیستم از چهار شفت تشکیل شده که سه عدد از آنها دارای طول مساوی هستند. این چهار شفت توسط سه کوپلینگ منعطف به هم متصل شده اند. این کوپلینگها هم در جهات عرضی و هم در جهات مح ...

تقاضای صنعت کشتی‌ سازی برای کشتی‌ها و شناورهایی با راندمان بالاتر، سرعت بیشتر، وزن سبکتر و همچنین هزینه پایین‌تر به شدت به طراحی سازه‌ای کشتی وابسته است. از آنجایی‌که وجود ارتعاشات در سازه‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های مرتبط با سازه کشتی باعث پدیده خستگی در اجزا و در نتیجه کاهش راندمان آنها می‌شود، این پدیده آثار مخربی به دنبال خواهد داشت، بنابراین مطالعه ارتعاشی کشتی‌ها امر مهمی می‌باشد. با دانستن مقادیر فرکانس‌های طبیعی یک شناور می‌توان مکان قرارگیری تجهیزات را بر روی آن بهی ...

اینپایان نامه به بررسیتغییرشکل، فرکانس طبیعی، پولین استاتیکی و دینامیکی و پاسخ دینامیکییک عملگر دومیکروتیره تحت تحریک الکترواستاتیکمی‌پردازد. این ترکیب بندی شامل یک میکروتیر دوسرگیردار می‌باشد که یک میکروتیردوسرآزاد به آن متصل شده است. ولتاژهای DC و AC الکترواستاتیک بین میکروتیردوسرآزاد و الکترود مقابلش اعمال می‌شود. اهمیت این مدل، ایجاد تغییرشکل یکنواخت می‌باشدکه باعث عملکردمفیدتری درمیکروسنسورها و میکرورزوناتورها می‌شود. تغییرشکل استاتیکی، ولتاژپولین،فرکانس طبیعی وپاسخ دینا ...

امروزه نیاز‌های جدی در طراحی سازه‌های فضایی نظیر آنتن‌های ماهواره‌ای، پتانسیل بروز ارتعاشات نا خواسته را در این سازه‌ها افزایش می‌دهد، بنابر این درک مشخصات دینامیکی بسیاری از سازه‌ها نظیر میرایی از این نظر حائز اهمیت است. از سوی دیگر بتن خودمتراکم به عنوان تحولی بزرگ در تکنولوژی بتن در دو دهه اخیر توانسته بسیاری از معایب مرتبط با اجرا، طراحی و دوام سازه‌های بتنی را مرتفع نماید. با توجه به خصوصیات متفاوت مکانیکی میان بتن‌های معمولی و خودمتراکم که قبلا توسط محققین بیان شده اس ...

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند مستقر بر بستر الاستیک دو پارامتری (بستر پسترناک) مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری کلاسیک ورق از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضاء می نمایند. برای دستیابی به فرکانس طبیعی از روش انرژی ریلی- ریتز مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده می گردد. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد. در نهایت تاثیر پارا ...

در طراحی محورهای دوار، پیشبینی فرکانسهای طبیعی محورهای دوار به منظور رعایت مرز ایمنی در جلوگیری از واماندگی ناشی از خیز بیش از حد مجاز، از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید محورهای دوار، همواره با تلرانس همراه است. در این مقاله اثرات تلرانس های هندسی محورهای دوار، بر فرکانس های طبیعی آن ها بررسی می شود. برای مدلسازی تلرانس ها، در فرآیند ماشین کاری چند محور دوار، تلرانس های هندسی متفاوتی در نظر گرفته می شود . در این مقاله، انحرافات سطحی ناشی از این تلرانس های هندسی مختلف، که شام ...

در این تحقیق ارتعاشات صفحات کامپوزیتی الیاف شیشه / اپوکسی که در زمینه آنها ذرات الاستومری اضافه شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. ذرات الاستومر NBR با درصدهای وزنی 5، 8، 10، 12 و 15 به زمینه کامپوزیت اضافه شد. پس از ساخت کامپوزیت های لایه ای، فرکانس طبیعی و ضریب میرایی مود ارتعاشاتی اول آن ها به دو روش تست آنالیز مودال و تحلیل المان محدود بررسی شد. نتایج تست نشان داد که با اضافه کردن ذرات الاستومر در زمینه اپوکسی، ضریب میرایی افزایش می یابد. بهترین ضریب میرایی با افزودن12 درصد ...

سدهای خاکی، سازه هایی سه بعدی، عظیم، نا همگن و غیرایزوتروپ هستند که در اندرکنش با شالوده و آب مخزن می باشند. استفاده از سد خاکی همگن به علت حجم مصالح زیاد و همچنین رخ دادن پدیده رگاب در ارتفاعات کم معمول تر است.در عین حال سد خاکی با هسته رسی به علت انعطاف پذیری بدنه و وجود رس به عنوان یک لایه نفوذ ناپذیر با ارتفاعات مختلف ساخته می شود. ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس طبیعی سازه که یکی از پارامترهای تاثیرگذار در تحلیل لرزه ای سد هاست، نقش حائز اهمیتی در تحلیل دقیق این سازه ه ...

تشخیص به موقع عیب و خرابی در سازه ها همواره مورد توجه طراحان و مهندسین در بخشهای مختلف بوده است. ترک که در حقیقت، نوعی عیب و خرابی در سازه ها می باشد، معمولاً در ابتدا منجر به عدم کارآیی سازه نشده اما رشد آن در طول زمان منجر به خسارتهای جبران ناپذیری می شود. لذا شناسایی بموقع ترک از لحاظ وجود آن و نیز تعیین موقعیت و عمق آن در مهندسی مکانیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق مدل المان محدود تیر یک سرگیردار بدون ترک و ترک دار ایجاد شده و فرکانس های طبیعی در حا ...