عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی امکان اهلی‏سازی گیاه دارویی- صنعتی و در حال انقراض آنقوزه (Ferulaassa-foetida) آزمایش‌هایی در سه شرایط گلدان، عرصه و مزرعه طی سال‏های1391و 1392انجام گرفت. آزمایش گلدانی با هدف ارزیابی رویش و استقرار اولیه در واکنش به تاریخ و عمق کاشتبه‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی، با5 سطح تاریخ کاشتو 2عمق کاشت (2 و 4 سانتی‌متر) در محوطه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهدانجام شد. همچنینبه منظور ارزیابی رویش در عرصه، کاشت بذر‏های گیاه آنقوزه در عرصه‏های مرتعی رو ...

آنغوزه یکی از گیاهان دارویی ارزشمند تیره چتریان است. صمغ استخراج شده از این گیاه در صنعت و داروسازی کاربردهای فراوانی دارد. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار 20 بذری و 10 تیمار دمایی به اجرا درآمد. بذور پس از شکست خواب در معرض درجه حرارت های 3، 6، 9، 12، 18، 21، 24، 27، 30 و 33 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. سپس با تعیین سرعت جوانه زنی و برازش مناسب ترین مدل رگرسیونی بین درجه حرارت و سرعت جوانه زنی درجه حرارت ها ...

کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae مهم‌ترین عامل کاهش کمی و کیفی درختان انار بوده و خسارت آن سبب ریزش گل و میوه انار در ابتدای بهار می‌شود. به انگیزه‌ی بررسی اثر عصاره صمغ آنغوزه و فرومون جنسی طبیعی این آفت بر کنترل آن، این پژوهش در سال‌های 1390-1389 در باغ انار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد روی درختان 18 ساله، رقم ملس یزدی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شد. بر این اساس، قطعه‌ای به مساحت 4 هکتار انتخاب و 3 بلوک با فاصله 60 متر از یکدیگر و 4 تیمار ...

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

در این مطالعه اثرات خوراکی دو سطح 0/15% و 0/075% صمغ، روغن و صمغ+روغن آنغوزه بر عملکرد رشد‌، سرعت عبور خوراک، وزن اندام های داخلی بدن، پارامتر‌های ‌خون، آنزیم های کبدی و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی طی 42 روزه بررسی شد. در این آزمایش از 280 ‌قطعه جوجه‌ خروس یک روزه (راس ‌308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار استفاده شد. جیره های غذایی جوجه‌ها بر اساس توصیه های شرکت راس 2007 تنظیم شد. تیمارها شامل: 1-جیره کنترل 0/0% آنغوزه، 2-جیره ‌پ ...

آنغوزه، با نام علمی Ferula assa-foetida L.، گیاه دارویی ارزشمند از خانواده چتریان است.ترکیبات بیولوژیکی فعال در این گیاه شامل کومارین ها و کومارین های سزکوئی ترپن میباشد. از جمله کومارین های مهم این گیاه، آمبلی فرون (7- هیدروکسی کومارین) میباشد.تا کنون ژن های مسیر تولید ترکیبات، در آنغوزه مشخص نشده است.به دلیل اینکه توالی ژن مورد نظر وجود ندارد از ژن بالا دست آن به نام اسکوپلی تین استفاده می کنیم.در این تحقیق بررسی الگوی تظاهر ژن اسکوپلی تین در گیاه آنغوزه، از روش ریل تایم پی ...

آنغوزه تلخ با نام علمی Frula assa-foetida L. گیاهی چند ساله، علفی و از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان می باشد. شیرابه استخراج شده از این گیاه که با انجام عمل تیغ زدن ریشه در فصل خواب آن (تابستان) صورت می گیرد، خاصیت دارویی دارد. مواد موثره آنغوزه اکثرا ترکیبات گوگردی می باشند. مواد موثره این گیاه اثر ضد انگل، قاعده آور و ضد تشنج دارند. در رفع بیماریهای دستگاه تنفس، اسپاسم حنجره، آسم و دستگاه هضم موثر است. به دلیل بهره برداری های نادرست و بی رویه، نسل این گیاه در معرض خطر انقر ...

نماتدهاي انگل گياهي سالانه در سراسر جهان بيش از 100 ميليارد دلار آمريکا خسارت اقتصادي وارد ميکنند که حدودا" 5% اين خسارتها به خاطر نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne spp.) است. روشي که در حال حاضر براي مبارزه با اين نماتد استفاده ميشود عمدتا بر پايه روشهاي شيميايي استوار است. نظر به تاثير سوء ترکيبات شيميايي بر محيط زيست و زندگي انسان، تلاش براي يافتن راههاي جايگزين و بيخطر ادامه دارد. به نظر ميرسد که مبارزه تلفيقي و استفاده همزمان از دو يا چند روش بهترين راه حل باشد. در اين مط ...

ژلاتین یک پروتئین محلول است،که از هیدرولیز جزئی کلاژن تهیه میشود. ژلاتین یکی از اولین موادی است که به عنوان حامل اجزای فعال از آن استفاده شده است.غنی سازی فیلم ژلاتین به وسیله عصاره های گیاهی به عنوان منابع طبیعی ضداکسیدانی و ضد میکروبی امروزه گسترش زیادی یافته است. آنغوزه تلخ که یکی از گیاهان شناخته شده از خانواده چتریان است که در طب سنتی برای معالجه بیماری های مختلف استفاده میشود. محلول ژلاتین 10 درصد که دارای غلظت‌های مختلف 0، 2، 4، 6 و8 درصد اسانس آنغوزه تلخ (بر اساس ...