عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق با توکل به خداوند متعال ضمن شناسائی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران" و تفاوت آن با وضعیت مطلوب ، فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه تاثیرات فرهنگ سازمانی بر شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت بنابراین دو هدف در این تحقیق دنبال می‌شود: 1) شناخت فرهنگ سازمانی "صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران" در وضع موجود و تفاوت آن با وضع مطلوب 2) شناخت تاثیرات فرهنگ سازمانی بر شیوه تصمیم‌گیری مدیرا ...

قدر مسلم موفقیت سازمانها همواره مرهون یک سری عوامل کلیدی است که شناسایی و تقویت چنین عواملی کامیابی هرچه بیشتر سازمانها را بدنبال خواهد داشت . شناخت این عوامل و بررسی نحوه اثرگذاری‌شان بر اجزا مختلف سازمانها و راه‌های تقویت و پرورشی آنها بر عهده پژوهشگران رشته‌های مختلف بویژه مدیریت است . این تحقیق نیز گامی است در جهت شناسایی یکی از این عوامل یعنی فرهنگ سازمانی که از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت می‌باشد و بویژه در دهه اخیر نقش بلامنازع آن در موفقیت سازمانها ...

چکیده ندارد.

بخش اول این پژوهش به کلیات می‌پردازد و در ارتباط با موضوع تحقیق مطالبی را ارائه می‌دهد. بخش دوم با عنوان "مفاهیم و مبانی نظری" چهار فصل دارد. عناوین فصل اول عبارتند از: فرهنگ ، فرهنگ سازمان، اجزای فرهنگ ، جلوه‌ها و نمودهای فرهنگ ، فرهنگ غالب و خرده‌فرهنگها، تاثیر فرهنگ بر ادراک و رفتار کارکنان، اثرها و شکل‌گیری فرهنگ سازمان، بقا و گسترش سازمان، جامعه‌پذیری، شیوه‌های جامعه‌پذیری، فرهنگ قوی و ضعیف ، فرهنگ بیمار و سالم، مطالعات فرهنگ ، شاخصهای فرهنگ سازمانی، مدیری ...

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی میباشد که در قالب یک فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت .روش تحقیق به صورت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق کارکنان آموزشی و اداری آموزش و پرورش استان فارس میباشد.تعداد نمونه 38 نفر و نمونه‌گیری بصورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفته است .روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و رگرسیون چند م ...

یکی از تحولات اساسی که در مدیریت شکل گرفته است ، تحول در نحوه نگرش به سازمان است . تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می‌شد که سازمانهای ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت تحقق اهداف بوده که دارای سطح عمودی از بخشها، قسمتها و واحدها می‌باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذعان می‌شود که سازمانها چیزی بیشتر از این بوده و توجه به سازمانها به عنوان فرهنگها پدیده نسبتا جدیدی است که در مطالعات سازمان و مدیریت شکل گرفته است . موضوع تحقیقی که ...
نمایه ها:

جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان، دگرگونیهای ژرف در بنیانهای جامعه صورت گرفته و پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی، انسان را با وضعیتی که کمتر شباهتی با گذشته دارد مواجه ساخته است . مدیریت پا به عرصه جدیدی از حیات خود گذارده و برای پاسخ به چالشهای محیطی به جستجوی شیوه‌های تازه‌ای می‌پردازد. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت شکل گرفته است تحول در نحوه نگرش به سازمان است تا چند دهه قبل سازمانها به عنوان ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت تحق ...

پژوهش حاضر در مورد بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب کارکنان راه‌آهن تهران میباشد، که در قالب یک فرضیه اهم و 10 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه اصلی عبارت است از:بین فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب کارکنان راه‌آهن تهران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.در فرضیه‌های فرعی نیز هر یک از عوامل ده‌گانه تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز شامل: خلاقیت ، ریسک پذیری، رهبری، هماهنگی، حمایت مدیریت ، کنترل، هویت ، سیستم پاداش ، سازش با پدیده تعارض و الگوهای ارتب ...

موضوعی که جهت تحقیق انتخاب شده است عبارت است از "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری مدیران واحدهای مرکزی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران". در این تحقیق سعی شده است که اولا میزان نوآوری موجود در سطح مدیران شرکت راه‌آهن مورد بررسی قرار گرفته و سپس رابطه‌ای که بین میزان نوآوری و فرهنگ سازمانی حاکم وجود دارد سنجیده شود. یعنی ابتدا مشخص شود که آیا نوآوری موجود در سطح مطلوب است یا خیر و سپس میزان تاثیری که این نوآوری از فرهنگ سازمانی می‌پذیرد مشخص گردد و موانع فر ...