عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق، در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان، در پی تبیینِ چیستی، چرایی و چگونگی تحول فرهنگ سیاسی ایرانیان، در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با نشان دادن ماهیت گفتمانی فرهنگ سیاسی ایرانیان، چرایی و چگونگی ِتحول آن از یک فرهنگ سیاسی به فرهنگ سیاسی دیگر و تحول درونی آن و تکوین خرده فرهنگ های سیاسی، توضیح داده می شود. ادعا و استدلال آن است که فرهنگ سیاسی ایرانیان، به مثابه گفتمان، به دو صورت تحول«از» و تحول«در» دستخوش تغییر و تحول شده است. به گونه ای که، با عنایت به رابطه قوام بخش م ...

بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران هدف اصلی این تحقیق می باشد، به همین منظور تحقیق حاضر با طرح این سوال آغاز می شود که در ایران پس ازانقلاب اسلامی ، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در توسعه نیافتگی سیاسی به چه اندازه بوده است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح میشود که مهمترین عامل توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی می باشد. برای بیان مسئله و پاسخگویی به آن پنج فصل طراحی شده است. ...

فرهنگ سیاسی جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل می شود که عبارت است از : نظامی از ارزشها، نگرشها و دانش های سیاسی درباره نظام سیاسی کشور که مردم بر پایه آن به ارزیابی و داوری درباره امور سیاسی جامعه خویش می پردازند وفعالیت‌های سیاسی خود را براساس آن معنا می کنند . شناخت ویژگیهای فرهنگ سیاسی هر جامعه و عوامل موثر برآن روشنگر ماهیت بسیاری از تحولات سیاسی است. لذا مساله اصلی این پژوهش مطالعه ویژگیهای فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه وعوامل اجتماعی موثر برآن بود. برای توصیف و تبیین ...

هدف این پژوهش شناخت فرهنگ سیاسی شیعه و چگونگی استفاده از آن برای ارتقاء توسعه سیاسی ایران معاصر بوده و پاسخ به این پرسش اصلی است که فرهنگ سیاسی شیعه چگونه می تواند باعث ارتقاء توسعه سیاسی ایران شود. ضمن آنکه پاسخ به سئوالات فرعی مبنی بر شناخت فرهنگ سیاسی شیعه و رابطه آن با توسعه سیاسی و چگونگی تبیین آنها مد نظر پژوهشگر بوده و تنظیم و تدوین روشهای عملی ممکن برای ارتقاء توسعه سیاسی با توجه به شرایط کنونی و محیط اجتماعی جامعه بوده است. فرض این پژوهش براین مبناست که فرهنگ شیعه ب ...

این تحقیق به بررسی و تحلیل کتاب های درسی از منظر فرهنگ سیاسی مشارکتی می پردازد. برای فهم اینکه آیا کتاب های درسی می تواند فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک را به دانش آموزان انتقال دهد از روش تحلیل محتوای کمی استفاده می شود .برای این منظور کتاب های درسی علوم اجتماعی که از منظر نگارنده نمایانگر جامعه مدنی هر کشور محسوب می شود در هر سه دوره از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) ایران مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی کتاب های درسی به این نتیجه رسیدیم که کتاب ها ...

در این تحقیق سعی می‌شود تا مفاهیم و اضلاع مختلف فرهنگ سیاسی(ساختار اجتماعی) ایران ازسال 1368 الی 1393 شمسیمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارند? این تحقیق درصدد است تا با شناخت و بررسی نگرشها، باورها و ارزشها و نمادهای فرهنگی جامع? ایرانی در دوران بعد از جنگ تحمیلی به بسط و نسبت آن با تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح کلان بپردازد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فرهنگ و بانیان فرهنگی کشور در شکل‌گیری خواسته‌های سیاسی و اجتماعی مردم، بررسی نقش عقلانیت ارتباطی ایرانیان در مناسبات ...

توسعه سیاسی یکی از ابعاد مهم و اساسی توسعه ی همه جانبه و پایدار به شمار می رود. تحول در فرهنگ سیاسی به عنوان بعد فرهنگی توسعه در مقایسه با بعد ساختاری سیاسی به همان اندازه برای توسعه ی سیاسی حیاتی می باشد. رفتارها و نگرش های دانشجوبان به عنوان قشری اجتماعی که خواهان مشارکت و تأثیر گذاری بر روند تحولات سیاسی جامعه می باشند در آینده توسعه سیاسی تاثیر گذار است. بر این اساس تحقیق حاضر گونه های فرهنگ سیاسی موجود در میان دانشجویان را شناسایی می کند و عوامل مرتبط و اثر گذار بر این گ ...

هدف این پژوهش مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران بین دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصول‌گرا می‌باشد. در این پژوهش از تئوری گابریل آلموند و سیدنی وربا الهام گرفته شده است و شاخص‌های اعتماد سیاسی، اعتماد به نفس در مشارکت سیاسی، حمایت از آزادی بیان و تساهل و مدار مورد استفاده قرار گرفته شده است و با بررسی پژوهش‌های انجام شده درباره فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران شاخص‌های احساس امنیت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی به آن اضافه شده است. روش این پژوهش براساس منطق فازی تدوین شده ا ...

دستیابی به یک مدل برای تحلیل و تطبیق فرهنگ سیاسی یک کشور در دوره های زمانی مختلف نیازمند مطالعه و بررسی سیستم، فرآیند و سیاستگذاری و نیز رفتار شهروندان آن کشور در فرآیند سیاسی و اجتماعی است. کشور ایران با داشتن تاریخ طولانی تمدنی و نیز دوره های پر فراز و نشیب، تجربه های فراوانی را نصیب مردم ایران کرده است. در دوره های اخیر به خصوص پس از انقلاب مشروطه با ورود اندیشه های جدید مفاهیم مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی و کارآمدی سیاسی با رویکردی جدید در فرهنگ سیاسی ایرانیان وارد شد. فره ...