عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 908

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ عامه آیینه تمام نمای تاریخ تمدن و جامعه شناسی و اطلاعات مردم شناسی است. که بازگو کننده تمام اآیین ها و رسوم خاص هر ملتی است.فرهنگ عامه شامل دو شاخه اصلی سنتهای اصلی مادی و معنوی است در برگیرنده سنتهای گفتاری و غیر گفتاری میباشد سنتهای گفتاری مانند ضربالمثلها گویشها متلکها و ... . سنتهای غیر گفتاری مانند داستانهای عامیانه که شامل سمک عیار، فرامرزنامه، طوطی نامه، حمزه نامه میشود که بیان کننده آداب و رسوم مردم میباشد از بدو تولد تا مکرگ و شامل آیین های فرهنگی ،اجتماعی سیاس ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرهنگ جهانی و دیدگاه قرآن و سنت در باره آن و نسبت بین آن دو پدیده است؛ که ضمن توصیف مفاهیم و چرایی جهانی شدن غربی و تبیین اندیشه جهانی اسلام، با تمسک به آیات و روایات و نظرات اندیشمندان، به مقایسه آن دو و بررسی نگرش اسلام بدان خواهد پرداخت. آنچه که گفته شده است این است که؛ "جهانی‌شدن"، نه تنها دین و مذهب را به حاشیه نکشانیده است؛ که حتی آن را در متن نیازهای‌های واقعی بشر معاصر قرار داده است و از سویی انسان معاصر بیش از هر زمانی، به دین، آموزه‌های ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
اسلام | 
قرآن | 
سنت | 

دستیابی به یک مدل برای تحلیل و تطبیق فرهنگ سیاسی یک کشور در دوره های زمانی مختلف نیازمند مطالعه و بررسی سیستم، فرآیند و سیاستگذاری و نیز رفتار شهروندان آن کشور در فرآیند سیاسی و اجتماعی است. کشور ایران با داشتن تاریخ طولانی تمدنی و نیز دوره های پر فراز و نشیب، تجربه های فراوانی را نصیب مردم ایران کرده است. در دوره های اخیر به خصوص پس از انقلاب مشروطه با ورود اندیشه های جدید مفاهیم مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی و کارآمدی سیاسی با رویکردی جدید در فرهنگ سیاسی ایرانیان وارد شد. فره ...

این پایان نامه، چکیده مطالعاتی است که در زمینه طراحی مجموعه فرهنگی انجام گرفته است. مجموعه های فرهنگی جایگاه با اهمیتی در کالبد شهر دارند.این فضاها صرفا مختص رویداد فرهنگی نیستند، بلکه شاخص های فرهنگ بشمار می روند. ایجاد چنین فضاهایی در شهر جدای از کنش اجتماعی، از حاشیه نشین شدن گروه های خاص در استفاده از فضاهای عمومی شهر کاسته و زمینه باز تولید فرهنگ اجتماعی شهر را فراهم خواهد کرد. ایجاد ساختاری است که از یک سو با تعاملات اجتماعی و از سوی دیگر با اوقات فراغت که با فرهنگ ادغا ...

حیطه آموزش زبان به ویژه آموزش زبان انگلیسی در گذر زمان از جنبه های مختلف به تکامل رسیده است. جزء فرهنگی این آموزش یکی از مهم ترین مسائلی است که در آموزش زبان انگلیسی اهمیتی در خور و شایسته دریافت نکرده است. این تحقیق به منظور بررسی چگونگی برخورد معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران با فرهنگ هدف در فرایند تدریس آنها شکل گرفت که در سطحی عمیق تر به بررسی دیدگاه های آنان نسبت به فرهنگ هدف و همینطور فرهنگ خودی می پردازد. بدین منظور محقق پس از انتخاب شش معلم زبان انگلیس ...

رشد شتابان شهرنشینی و مدرنیسم در طی دهه‌های اخیر بیش از همه، مراکز تاریخی شهرها را نشانه گرفته‌اند و مهمترین پیامد منفی آنها پدیده "بی‌مکانی" در بافت تاریخی بوده‌ است.از این رو طراحی شهری در بافت تاریخی امروزه بیش از هر چیز به "ساخت مکان" توجه دارد و هدف از این طراحی ایجاد " مکان منحصر به فرد" در مرکز شهر است.بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ نیز با استفاده از کشف سرمایه نمادین شهرها می‌کوشد تا قابلیت رقابت فضا و قدرت جذب شهروندان،گردشگران و سرمایه‌گذاران را فراهم کند. مرکز کهن و ا ...

مبتنی بر اصول حکمت متعالیه می‌توان وجود حقیقی جامعه و فرهنگ را به اثبات رساند. این امر، با تکیه بر اصول متعدّدی چون اصل "اتحاد علم و عالم و معلوم" مقدور است. مبتنی بر این اصل، انسان‌هایی که با معانی واحد و مشترک متحد می‌شوند، به‌دلیل اتحاد وجودی با حقایق مجرد، دارای نفس واحدی می‌شوند و این نفس واحد، همان فرهنگ است. بنابراین، فرهنگ عبارت خواهد بود از صورت تنزّل‎یافته یک نظام معنایی مشترک، به عرصه زیست‌جهان جمعی از انسان‌ها. علی‌رغم این‌که جامعه مرکّبی است حقیقی که از ترکیب ار ...

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه امامت در تداوم مکتب نبوی و مذهب تشیع و به تبع آن جایگاه بی نظیر امامت شیعه در پایه گذاری و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ با هدف روشن شدن نقش والای امام صادق(ع) و شیعیان آن حضرت در تاریخ و پیشرفت و گسترش تمدن اسلام ؛ پژوهش حاضر بر آن است؛ برای تبیین سیره سیاسی و فرهنگی امام جعفر صادق (ع) و تاثیر آن در تمدن اسلامی قدمی بر اساس مستندات تاریخی به شیوه توصیفی تحلیلی بر دارد. لذا در این پژوهش در قدم اول به تعریف مفاهیم مهم و کاربردی اهتمام شده است. و ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
تمدن | 
سیاست | 

پژوهش حاضر به بررسی نقش برنامه های درسی در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی دانش آموزان از دیدگاه معلمان و مدیران شهرستان لار در سال تحصیلی 89-1388 می پردازد . تحقیقی حاضر یک بررسی کمی و کیفی است که با توجه به روش گردآوری داده ها از آن به عنوان یک تحقیق توصیفی می توان نام برد و به صورت پیمایشی و با روش مقطعی انجام گرفته است و با توجه به هدف تحقیقی آن را در خانواده تحقیق کاربردی قرار می دهیم . مفاهیم مورد نظر که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و به صورت گویه ها در پرش نامه گنجانده ش ...