عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ را می توان متشکل از ارزش های گروهی معین و هنجارهایی دانست که از آن پیروی می کنند و کالایی مادی پدید می آورند. فرهنگ با زندگی شهری بالیده و راه تکاملی پیموده است. شهر واقعی، فارغ از زمان و مکان، بدون فرهنگ بی معناست. فرهنگ شهری پدیده ای هزار تو و کهنسال است که هر روز نو می شود. فرهنگ شهری همراه با دگرگونی های شگرف سده بیستم، چنان دگرگون گشته است که با تحولات این مفهوم در گستره تاریخ آن برابری می کند. همه عناصر شهری به طور مستقیم و غیر مستقیم از فرهنگ متاثر می شوند و در م ...

فرهنگ عبارتست از کلیت درهم بافته ای از دانش، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه عاداتی که در رفتارهای انسان بروز مینماید. بعضی فرهنگها گرم و انسانی بوده، گروهی دیگر سرد، مستبدانه و سخت میباشند. ازآنجا که کلاس درس یک سازمان بوده و دارای فرهنگ خاص خود میباشد و وجود فرهنگ کلاسی مثبت موجب بروز خلاقیت ها، تحکیم تعهد و ارتقاء اخلاقیات، عملکرد کاراتر و یادگیری بیشتر و نبود آن منتج به عدم رضایت و انزجار از کلاس و بروز رفتارهای ناسازگارانه میگردد. از اینرو شناخت ادراکات و احساس ...

امروزه با توجه به افزایش نوع خطرات و عوامل زیان اور موجود در محیط کار و پیچیدگی انواع کار وشرایط محیطی آن ، استفاده از روشهای فنی و مهندسی به تنهایی برای پیشگیری و مقابله با شرایط نا ایمن کافی نبوده و لازم است که تدابیری برای تکمیل راهکارهای مورد استفاده اندیشیده شود. درهمین راستا ارتقای فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیستHSE)به عنوان یک رویکرد ویژه روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی جامعه مورد نظر جهت انجام پژوهش با استفاده ازپرسشنامهHSE استاندارد شد و شاخص ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
حادثه | 
کنترل | 
ایمنی | 

-1 جمع‌آوری تئوریهای ذهنی اولیاء و مربیان درباره صفات نشانه خلاقیت کودکان و صفات ضد آن -2 مقایسه این تئوریهای ذهنی با نتایج حاصله از تحقیقات دیگر -3 به انجام رساندن مقدمات ایجاد مقیاس ارزیابی والدین از خلاقیت کودکان ایرانی چهار گروه نمونه‌گیری عبارتند از: -1 والدین کودکان 5-12 ساله که معلوم نیستند. -2 معلمین یا مربیانی که حداقل سه سال تجربه تدریس در گروه سنی 5-12 سال را داشته باشند و ولی هم باشند. -3 مربی و معلمینی که با خصوصیات ذکر شده باشند اما ولی نباشند. -4 افرادی که نه م ...

مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر حفظ محیط زیست،یکی از ابعاد توسعه پایدار است و زمینه سازی جهت نیل به این اهداف شاید از دیر باز در ذهن متفکران و اندیشمندان محیط زیست جهان جای گرفته است.پژوهش حاضر با اهداف شناخت نقش مدیریتی و مشارکتی که زنان می تواند در تویعه و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی داشته باشند انجام گرفته شده است. چهار چوب نظری این پژوهش میتنی بر دیدگاهها و باورهایست که نشان از اثر گذاری مثبت مدیریت و مشارکت زنان در تویعه و ارتقاء از فرهنگ زیست محیطی دارد.زنان،عامل اصلی انتقال فرهن ...
نمایه ها:
زنان | 
فرهنگ | 
آموزش | 

"فرهنگ فرهنگ " فرهنگ لغتی که میرزاابوالقاسم شیرازی متخلص به فرهنگ ، چهارمین پسر وصال شیرازی، آن را تالیف کرده است و تالیف آن را در سال 1276 ه ق به پایان رسانیده است . مجموع این فرهنگ مشتمل است بر یک مقدمه، دو انجمن و یک انجام . در انجمن اول که سی و یک باب دارد مولف مطلق لغات را در بابها و فصلهایی که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند، قید نموده است و در انجمن دوم که بیست و نه باب است مولف به انوع مخصوصه از لغات می‌پردازد. در این انجمن نیز بابها و فصول دارای ترتیبی الفبایی هستند ...

الف)موضوع وطرح مسأله(اهمیت موضوع و هدف):موضوع این پایان نامه،تأثیر فرهنگ اسلامی بر شعر شاعران سال های 1342-1357می باشد.این رساله در پی آن است که شعر پانزده شاعر بر جسته این دوره را از چهار منظر مهم مورد بررسی قرار دهد که عبارتند: 1)اقتباس از قرآن؛ 2)مفاهیم دینی؛ 3)اعلام دینی؛ 4)اعلام تاریخی. در قسمت اقتباس از قرآن ابیاتی که اشارات قرآنی دارند با ذکر سوره و شماره ی آیه آورده و در بخش مفاهیم دینی به بررسی مهم ترین ابعاد فرهنگ اسلام از جمله:اتحاد،استقلال طلبی،توحید،جهاد، شه ...

با ظهور اندیشه‌های نوین در دهه 1990 میلادی و همزمان با اعتراض روش‌شناختی به علوم انسانی و اجتماعی کلاسیک ، این پرسش بیش از هر زمان مطرح گشت که آیا می‌توان چارچوب‌های جدیدی برای شناخت و یا فهم بهتر زندگی اجتماعی انسان به دست آورد؟ آیا می‌توان با در هم شکستن قواعد سنتی علوم کلاسیک اجتماعی و با گریز از شناخت‌شناسی رفتارگرایانهء آنها راهی برای فهم زندگی اجتماعی یافت ؟ این سوال که کمابیش در همهء حیطه‌های علوم انسانی مطرح است ، در روابط بین‌الملل نیز مطرح گشته است . گذشته از نظریه‌ ...

ج- فرهنگ و اندیشه غربی تاثیر بسیار ناچیزی بر متدلوژی و تفکر دینی علماء و روحانیون در دوره قاجاریه داشته است . اما در خصوص نوع تلقی و برداشت بزرگان و رهبران دینی در برخورد با فرهنگ و اندیشه غربی میتوان گفت که تاثیر قابل توجهی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و پیرایشگریهای دینی داشته است و در بعضی از زمینه‌ها روحیه سازگاری و در بعضی موارد هم روحیهء انطباق دادن مفاهیم دینی با تغییرات و تحولات جدید ابراز نموده‌اند و یا غالبا" در خصوص پیشرفت‌ها و تحولات جدید بدنبال یافتن ریشه‌های اسلامی آ ...