عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 411

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرآن در جریان رویارویی با فرهنگ جاهلیت از شیوه های مختلفی استفاده نموده است تا توانست فرهنگ جاهلیت را درپرتو انوار قرآن به فرهنگ قرآنی تبدیل نماید. اما در این مسیر تنها به معرفی فرهنگ قرآنی بسنده ننمود بلکه در اینمسیر با روش های انکاری ، اثباتی و اصلاحی ، پیروانش را به راه راست هدایت نمود . در این راستا قرآن کریم با نقلعناصر منفى فرهنگ جاهلی، با منطق و استدلال ، به رد و انکار آن ها پرداخته و در عوض فرهنگ قرآنی را جایگزینفرهنگ مذموم جاهلی نمود. گاه با بیان ارزش ها و آداب و رسو ...
نمایه ها:
قرآن | 
فرهنگ | 
شیوه | 

فرهنگ کار مقوله ای پویا است که در جریان صنعتی شدن روند تکاملی خود را طی می نماید. فرهنگ کار عبارت است از:مجموعه ارز ش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجادارزش افزوده. عوامل بسیاری در فرهنگ کار موثر هستند مانند میزان آمادگی و توان کاری نیروی انسانی، تسلط کارکنان برماهیت شغل، میزان حمایت سازمان از کارکنان، میزان انگیزه و تعهد کارکنان به کارفرما. حفظ عملکرد مناسب و بهبودعملکردها نیازمند آموزشهای به روز و جدید می باش ...
نمایه ها:
آموزش | 
شغلی | 
تخصصی | 
فرهنگ | 
کار | 

عصر حاضر ، عصر تحول و تغییرات شگرفت در محیط کسب و کار و فناوری های نوظهور است که به طور فزاینده ای دارای پیچیدگی و تلاطم بوده و پیوسته در حال تغییر است . امروزه سازمان ها برای تحقق بخشیدن به رسالت های خویش ناچار به تحول و همگون سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی می باشد. سازمان ها قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و بررسی نمایند و نگرش ها و رفتار کارکنان خود را متناسب با تغییرات شتابان محیط کسب و کار تغییر شکل دهند. فرهنگ سازمانی به مثابه مبداء و سرچ ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

امروزه، یکی از تحولات مهم و اساسی تغییر در شیوه نگرش به سازمان هاست. فرهنگ سازمانی در حکم مجموعه ای از ویژگی های بسیار مهم در برگیرنده ارزش های سازمان، رفتار کارکنان را در هر سازمان مشخص می کند. یکی از عوامل بسیار مهم که باعث افزایش کارایی، احساس رضایت فردی و موفقیت شغلی می گردد، رضایت شغلی است . با توجه به نقش بسیار مهم فرهنگ سازمان درموفقیت سازمان ها و غفلت بسیاری از مدیران کشورمان از این امر مهم، مطالعه تحقیق و اشاعه این مباحث، گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است. هدف پژوه ...

اگرشما فرهنگ را هدایت نکنید فرهنگ شما را هدایت می کند و ممکن است حتی متوجه نشوید که چه برسرتان آمده است و هراقدامی بدون آگاهی ازنیروهای فرهنگی ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای را داشته باشد فرهنگ سازمان عبارتست از الگوی منحصر بفرد از مفروضات ارزشها و هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری زبان سمبلها و عملیات سازمان ها را شکل میدهد مقصود از آن سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود یک سیستم ...

فرهنگ‌نویسی یکی از حوزه‌های علم زبان‌شناسی است که به گردآوری، پژوهش و تعریف واژه‌های یک زبان یا یک رشته اختصاص دارد و از آن‌جا که ذهن خیال‌پرداز ایرانیان از دیر‌باز،در دامنه‌ی ادبیات واستفاده از مضامین آشنا وقابل لمس در معانی خاص تجسّس کرده ومنجر به آفرینش سمبل‌ها وصور‌خیال گشته است. در این پایان نامه برآنیم تا به معرّفی میوه‌ها و رستنی‌های خوراکی در متون ادبی ایران تا قرن ششم ه.ق اعمّ از نظم و نثر بپردازیم.روش کار بدین صورت است که برای هر مدخل تلفّظ فارسی و لاتین آن آمده است ...

فرهنگ ملی ما میراثی اجتماعی است که در کلیت خود دارای عناصر مشخص و چارچوب های فراگیر با هویت معین است اما در اجزاء از خرده فرهنگ های متعدد و فراوانی که زاده اقالیم، قومیت ها، ادیان و مذاهب و بالاخره شیوه های معاش گوناگون می باشد تشکیل یافته است. بر این پایه فرهنگ عشایر نیز به عنوان بخشی از فرهنگ ملی، در گستره این وادی ناشناخته مانده است. از آنجا که یکی از شیوه های بررسی هویت جامعه، توجه به عناصر فضایی و ارتباط آن با فرهنگ جامعه است، برای شناسایی هویت جامعه سنتی ترکمن بررسی عنا ...
نمایه ها:
هویت | 
اوی | 
ترکمن | 
فرهنگ | 
مکان | 

فصل اول کلیات تحقیق 1-1 مقدمه شاعر نامدار روزگار ما با عمرکوتاه اما پربار خویش توانست بابی تازه در عرصه‌ی کوشش‌های ادبی باز کند. بررسی تصاویر و مضامین اخلاقی و اجتماعی در شعر پروین، قدرت او را در به‌کارگیری اصطلاحات عامه به صورت خلاقانه نشان می‌دهد. این که چگونه شاعری چون پروین توانسته است مضامینی چون فرهنگ و باورها واعتقادات مردمی را در قالب شعر به تصویر بکشد. منظور از حکمت در این مجموعه، دانشی است که شامل باورهای مردم و تفکرات آنا ...

چکیده راهنما در این تحقیق « میزان آشنایی دانش آموزان سوم متوسطه با فرهنگ بومی مازندران » مطالعه و بررسی شده است . تعداد 7286 نفر از دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان ساری ( ناحیه 1 و ناحیه 2 ) به عنوان جامعه آماری ما انتخاب و از این تعداد 365 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است . از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن مقادیر، آزمون من ویتنی و t جهت بررسی وجود تفاوت در میزان آشنایی دختران و پسران از فرهنگ بومی، آزمون کااسکوار جهت بررسی وجود رابطه بین جنسیت ...