عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله جهت آشنا کردن افراد بافرهنگ ، در استفاده از زبان فارسی و ایجاد نظم، در فرامین فرهنگستان فراهم شده است . از نواقص کار، اظهار لحیه این و آن و تضاد را ارائه راه‌حلهای مناسب است . سخنرانی "هرمز میلانیان" در خرداد سال 1352 بیان می‌کند که توافقی میان غلطگیران و اصلاحگران وجود ندارد و مشکل وجود جمعیت کثیر اهل ادب با آرای تشتشت است . شورای عالی ویرایش در آزمونی به نام "راهنمای آزمون" تجربه ناموفقی در زمینه اصلاح لغات بعمل آورد، زیرا قواعدی که بعنوان مطالب صحیح نام ...

چکیده ندارد.

در این مقاله به اجمال فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. این معرفی که توسط روسا و یا دبیران فرهنگستان های کشور صورت پذیرفته است مسائلی شامل، تاریخچه تاسیس، اهداف، ارکان، ساختار و پیکره علمی - اجرایی فعالیت های گوناگون سیاستگذاری، طرح و برنامه های اجراشده توسط فرهنگستان ها، معرفی گروهها و یا کمیته های تخصصی و فعالیت های انتشاراتی فرهنگستان ها را در بر می گیرد. ...

چکیده ندارد.