عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پروژه ابتدا فرمالدئید تهیه شده و سپس با استفاده از الکلها(بخصوص مشتقات بوتانول) سعی در اصلاح خواص این رزین‌ها جهت استفاده در صنایع مورد نیاز داخلی می‌شود. ...

چکیده ندارد.

در این بررسی نمونه برداری از هوای محیط کار به دو روش ، یکی بلند مدت با پمپ‌های نمونه برداری فردی و دیگری به صورت کوتاه مدت با استفاده از لوله‌های گازیاب انجام گردید. میانگین تراکم فرمالدئید به روش بلند مدت محیطی در آزمایشگاه‌های آسیب شناسی، اطاق‌های جراحی و بخش‌های آندوسکوپی به ترتیب 0/13,0/25,0/96PPM و در کوتاه مدت 8 ساعته به ترتیب 0/2,0/3,3 PPM بود. نتایج حاصل از نمونه برداری بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از آن است که میانگین تراکم فرمالدئید در آزمایشگاه‌های آسیب شناسی بیش از ح ...

رزین اوره - فرمالدئید حاصل واکنشهای تراکمی بین اوره و فرمالدئیدمی‌باشد.استفاده عمده این رزین در چسباندن چوب ، ساخت تخته چندلا وانواع تخته خرده چوب می‌باشد.استفاده دیگر این رزین در ساخت مواد قالبی‌مانند پریز و سرپیچهای برقی، در صنایع کاغذ (جهت افزایش مقاومت کششی‌کاغذ در مقابل آب)، در صنایع پارچه (خاصیت بشور - بپوشی و سختی‌پارچه)، در ریخته‌گری (چسباندن قالبهای شنی) و غیره می‌باشد.از خصوصیات‌این رزین ارزان بودن و قابلیت کاربرد در محدوده وسیعی از شرایط مختلف‌می‌باشد.در این تحقیق ...
 
چکیده ندارد.