عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش توصیف نگرش زنان شهر نیشابور نسبت به کلیشه‌های جنسیتی و تحلیل و تبیین عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق زنان 20-54 ساله‌ی شهر نیشابور است که 56048 نفر بودند و با استفاده از فرمول نمونه‌گیری هتروگراد حجم نمونه برابر با 360 نفر برآورد شد. متغیر وابسته‌ی تحقیق«نگرش زنان نسبت به کلیشه‌های جنسیتی» است که رابطه‌ی آن با برخی متغیرهای فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان ...

هدف از بازنمایی ایدئولوژی جنسیت در گفتمان مشروطه، ارایه روایتی جنسیتی از تاریخ مشروطه، به عنوان دوره ای سرنوشت ساز در حیات اجتماعی ایرانیان، از طریق بازنمایی و سپس واسازی ایدئولوژی جنسیت غالب -که بر باور و عمل کنشگران و برسازندگان گفتمان مشروطه تأثیر داشته- و از طریق این روایت، شناخت ریشه های شکاف جنسیتی موجود در ایران معاصر میان زنان و مردان است. با این هدف و با استفاده از نظریات فرهنگی و جنسیتی انقلاب در باره ایدئولوژی، نظریات بازنمایی و گفتمانی فوکویی و پسا استعماری،و نظر ...

کلیشه خصوصیات و توانایی‌هایی را به زنان اختصاص می‌دهد که در مردان از آنها نشانه‌ای نیست و از طرف دیگر ، توانایی‌ها و خصوصیاتی را به مردان نسبت می‌دهد که زنان از آن بی بهره-اند . کلیشه‌های جنسیتی را می‌توان در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی و رسانه‌های جمعی گوناگون با اندکی تأمل دریافت . فیلم‌ها ، مجموعه‌های تلویزیونی ، تبلیغات ، ادبیات ، کتاب‌های ویژه کودک و نوجوان و داستان‌های عامه پسند و پرمخاطب از جمله عرصه‌هایی هستند که در آنها این کلیشه‌ها بازتاب می‌یابند و حتی باز ...

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه باورهای معلمان و دانش‌آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی است. آگاهی از باورهای معلمان و دانش‌آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی باعث بهبود عملکرد معلمان در تدریس و همچنین ایجاد تساوی جنسیتی در حوزه‌ها و مشاغل مرتبط با ریاضی برای دختران و پسران می‌شود.در پژوهش حاضر، محقق با استفاده از یک نمونه انتخابی هدفمند شامل 400 نفر دانش‌آموز دوره دبیرستان (200نفر دختر و 200 نفر پسر) و 9نفر معلم و به کار بردن پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی لدر وفورگز (20 ...

مرد يا زن بودن، تصورات و پيش‌فرض‌هايي را درباره‌ي نگرش‌ها و رفتارهاي مناسب مردانه و يا زنانه به دنبال دارد که در فرهنگ هر جامعه‌اي تا حدودي متفاوت است. اين تصورات و پيش‌فرض‌ها، کليشه‌هاي جنسيتي ناميده مي‌شود که کمابيش در هر جامعه‌اي وجود دارد. بر اساس کليشه‌هاي جنسيتي، زنان و مردان در جامعه داراي ويژگي‌هاي خاص، رفتار خاص و حالات رواني خاص هستند و در نهايت قابليت انجام وظايف و کارهايي را دارند که به صورت معمول با يکديگر متفاوتند. پژوهش حاضر به دنبال بررسي مقايسه‌اي کليشه‌هاي ...

پژوهش حاضر با دو هدف اصلی صورت پذیرفت: الف- نیم‌نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری نظریه‌های جنسیتی به منظور شناخت دلایل و علل اصلی بی‌عدالتی‌های جنسیتی و تحلیل آنها در بستر فرهنگی جوامع به خصوص در جامعه‌ی ایران، با توجه به واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی (ایرانی- اسلامی). ب- دست‌یابی به نتایج عینی و واقعی در موضوع بی‌عدالتی جنسیتی در شهر تهران که تقریباً توسعه‌یافته‌ترین بخش کشور است. رسیدن به مقصد نخستین و کنکاش موضوع با هدف ثانوی می‌تواند به ارائه تحلیلی جامع از موضوع عدالت جنسیتی به شک ...

تحقیق حاضر تلاشی بوده است در راستای بررسی نمود های جنسیتی در دو مجموعه از کتابهای آموزش زبان انگلیسی که در حال حاضر در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. مورد تحقیق حاضر سطوح پیشرفته هر مجموعه بوده است: مجموعه Happy برای کودکان و مجموعه Pacesetter برای بزرگسالان. شیوه بررسی نمود جنسیتی در این تحقیق بر مبنای مطالعه ی جنسیتی استاکدیل (2006) برروی کتب آموزش زبان انگلیسی می باشد. در واقع, روند جمع آوری اطلاعات در دو سطح خرد و کلان صورت گرفت. در سطح کلان, مواردی همچون رویت پذیری و ن ...

جنسیت موضوع مهمی است که امروزه مورد توجه محققان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. جنسیت در شکل‌گیری احساسات، افکار، رفتار‌ها و کنش‌های ما با یکدیگر نقش کلیدی ایفا می‌کند. هویت جنسیتی به‌ویژه در کودکی از طریق فرآیند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. داستان‌ها نقش موثری در انتقال فرهنگ، جامعه‌پذیری و نقش‌پذیری کودکان دارند. نقش جنسیتی از مهم‌ترین نقش‌هایی است که کودک باید در زندگی بیاموزد و آثار داستانی در تثبیت نقش جنسیتی موثر است. جمله‌هایی که درباره‌ی جنسیت در هر متن به کار می‌رود، به ط ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین پرداخته است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمنیسم لیبرال در خصوص نابرابری‌های حقوقی زنان و اجتماعی شدن زنان توسط باورهای جنسیتی قالبی ساخته شده از سوی جامعه در عرصه‌های خانواده، اشتغال و تحصیل می‌باشد. همچنین جهت بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آراء ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته‌ایم. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و تمایل به رفتار، بر پایه‌ی قوانین حقوق مدن ...