عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده ندارد.

هدف غایی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر استقبال اساتید دانشگاه از فرصت مطالعاتی و همچنین تعیین میزان اهمیت این عوامل است. روش پژوهش صبغه آمیخته دارد. در مرحله نخست، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی عوامل از طریق مصاحبه احصاء و در کنار عوامل به دست آمده از ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش، سنجه‌ای تدوین و تعداد 42 عامل شناسایی و در 8 مولفه اصلی و دو بعد (فردی و مدیریتی- سازمانی) طبقه‌بندی شد؛ در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس چنین سنجه‌ای در معرض قضا ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
1374 |