عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوزه فرهنگی و هنری صفویان دارای سامان و مدیریتی متمرکز بوده که بر هویت های ملی و فراگیرتاکید داشته است.به نظر می آیدکه نگرشی مسلط باویژگی های آرایش گفتمانی شرایطی خاص در فرهنگ وهنر صفوی به وجود آورده بودکه به گونه ای مسلط و فراگیرموجب تجلی باغ در شکل و محتوی هنر های مختلف معماری، فرش ، هنرهای صناعی ، نگارگری و ...شده است. در دوره صفوی فرش هم طراز باسایر رشته های هنری تحت تاثیر نگرش فرهنگی مسلط ، به بازنمائی باغ می پردازد.در طرح باغی که از طرح های شاخص فرش دوره صفوی است ، بازن ...