عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرسایش خاک مهمترین مشکل تخریب زمین در سرتاسر جهان است. بنابراین بررسي فرآيند فرسايش خاک و توليد رسوب و ارزيابي عوامل حاکم بر آن از ضروريات مديريت صحيح منابع موجود در يک حوزه آبخيز است. از طرفی فرسایش شیاری یکی از انواع مهم فرسایش آبی است و فرآیندهای تشکیل آن بسیار پیچیده است. این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر فرسایش شیاری و ارائه یک مدل مناسب برای پیش‌بینی فرسایش شیاری بین این عوامل می‌پردازد. نخست شیارهای آزمایشی انتخاب شد، عوامل مورفولوژیک آن‌ها اندازه‌گیری و خصوصیات خاک م ...

شناخت حوزه‌های آبخیز و فرسایش و رسوب آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین فرسایش خاک معضلی است که موجب کاهش حاصل‌خیزی، از بین رفتن خاک، نابودی پوشش گیاهان و وارد آمدن صدمه به اقتصاد کشورها می‌شود. از طرف دیگر کمبود اطلاعات در مطالعات فرسایش خاک، جز مشکلات لاینفک این حوزه‌ها است. بنابراین در مطالعه حاضر که به‌منظور ترسیم سیمای فرسایش حوزه آبخیز سعدل و شناسایی زیرحوزه حساس نسبت به فرسایش با استفاده از دو مدل MPSIAC و توسعه‌ای اقدام به بررسی و برآورد فرسایش و تولید رسوب د ...

خاک یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی است که پیوسته در معرض تخریب و فرسایش قرار دارد. فرسایش خاک یکی از فرآیندهایی که سبب تغییر شکل سطح و کاهش حاصلخیزی می‌شود. این فرآیند می‌تواند در اثر فعالیت‌های انسان کاهش یافته و یا تشدید شود. عواملی نظیر شاخص فرسایندگی و فرسایش‌پذیری خاک می‌توانند بر میزان رسوب تولید شده تأثیرگذار باشند. هدف از این مطالعه تعیین شاخص فرسایندگی باران و بررسی تأثیر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر روی تولید رسوب و شاخص فرسایش‌پذیری در منطقه سنگانه، کلات نادر ...

وضعیت اکولوژیکی و اقلیمی کشورمان ایران به گونه ای رقم خورده است که فرسایش های آبی و بادی کشور شدید است. علاوه بر این دو، بهره برداری بی رویه و بیش از استعداد اراضی و سایر عوامل تشدید کننده فرسایش که از آنها تحت عنوان عوامل انسانی یاد می شود، باعث تشدید بیش از پیش فرسایش خاک در کشور می شود. فرسایش خاک عمدتاً در کشور به دو صورت یا توسط دو عامل آب و باد ایجاد می شود. فرسایش آبی بیش تر در اراضی بالادست و فرسایش بادی در بیشتر اراضی دشتی پایین دست رخ می دهد. برای برآورد کمی و کیفی ...

انواع فرسایش خاک از قبیل فرسایش های آبی و بادی که موجب تخریب خاک و کاهش و اضمحلال پتانسیل باروری خاک می گردد، باعث بیابانی شدن منطقه می شود. فرسایش خندقی از انواع فرسایش آبی است که با سرعت و شتاب زیاد از سویی باعث هدر رفت و تخریب خاک و از سوی دیگرتولید رسوب زیاد می گردد. شناسایی عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی و پهنه بندی آن یکی از ابزارهای اساسی و مهم جهت مدیریت و کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر در مقابله با این پدیده می باشد. از این‌رو این تحق ...

خاک یکی از مهمترین منابع هر کشور است، فرسایش خاک پدیده ای تدریجی، لکن مداوم است که موجب خسارات محسوس ونا محسوس زیادی میشودف همچنین میتواند عاملی موثر در بروز و تشدید بیابانزایی محسوب شود. در این تحقیق ابتدا وضعیت فرسایش آبی و بادی حوزه دشت ابراهیم آباد- مهریز مورد بررسی قرار گرفت. فرسایش آبی با مدل PSIACو فرسایش بادی با مدل IRIFRمورد ارزیابی و نقشه مربوط به هر روش نیز، تهیه شد. جهت دسترسی به این هدف از نقشه واحد کاری به عوان نقشه پایه استفاده شد نقشه واحد کاری از تلفیق نقش ...

آگاهی از میزان فرسایش حوضه‌های آبخیز امکان مقایسه‌ی آنها و شناسایی حوضه‌های بحرانی و اجرای طرح‌های آبخیزداری را فراهم می‌سازد. بخصوص در حالی‌که سازه‌ها و تأسیسات مختلف ذخیره‌سازی و سایر تجهیزات احداثی در پائین‌دست رودخانه‌ها و حوضه‌های آبخیز با افزایش آورد رسوبی از بالا‌دست حوضه تهدید می‌شوند، حفاظت از این تأسیسات در مقابل اثرات منفی این رویداد ضروری می‌نماید. علی‌رغم محدود بودن منابع آب و خاک، متأسفانه به دلایل مختلف از جمله بهره‌برداری‌های غیر اصولی، این منابع در حال ...

خاک یکی از منابع طبیعی مهم هر کشور می باشد که امروزه فرسایش آن به عنوان یکی از خطرات جدی برای توسعه به شمار می آید. از مهمترین مشکلات فرسایش می توان به از بین رفتن خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش ظرفیت آبراهه ها، آلوده شدن آبها، از بین رفتن آب و ... اشاره کرد. فرسایش خاک در ایران، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک شدید است و لازم است برای جلوگیری یا کاهش آن اقدام شود. اشکال فرسایش به نوعی شدت فرسایش را نیز نشان می دهند و با توجه به اینکه در طبیعت قابل شناسایی هستند، در این پژوهش س ...
نمایه ها:

خصوصیات خاک متغیرهای پیوسته‌ای هستند که در مقیاس‌های کوچک تا بزرگ دارای تغییرات مکانی و زمانی می‌باشند. امروزه استفاده از فناوری‌های نوین نظیر زمین‌آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور تهیه‌ی نقشه‌ی خصوصیات خاک و تغییرپذیری مکانی آن کمک زیادی در مدیریت بهینه منابع خاک و حفاظت از آن در مقابل فرسایش می‌کند. علی‌رغم این موضوع، اطلاعات اندکی در این زمینه در خاک‌های استان اردبیل وجود دارد. بنابرین این مطالعه با اهداف: 1) بررسی تغییرپذیری مکانی خصوصیات شیمیایی خاک و تهیه ن ...