عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می‌افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه‌ای را بر باروری اعمال می‌کند. معمولاً ازدواج‌های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 انجام گرفته است. جهت ...

با توجّه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفّق هر گونه سیاست جمعیّتی، متّکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها، و شناسایی زیر گروه‌های جمعیّتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49- 15 ساله‌ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران است. داده‌ها حاصل پیمایشی است که در تیر و مرداد ماه 1393 در میان ...

مقوله ی جلوگیری از فرزندآوری ناسالم در زمره ی مباحث پیچیده‌ای قلمداد می‌شودکه بحث‌های چالشی بسیاری را در علم حقوق به دنبال داشته است؛ با توجّه به پیشرفت‌هایی که تاکنون بشر در علم پزشکی به آن دست یافته است، تشخیص قطعی ناهنجاری‌ها و بیماری‌های خطرناک افراد ولو پیش از مرحله تولد و حتی قبل از انعقاد نطفه نیز امکان‌پذیر شده است. نظام حقوقی ایران نیز در تدوین قانون حمایت خانواده 1391 به این مهم، اهتمام نشان داده و در قالب یک ماده‌قانونی به آن پرداخته است. بااین‌حال و فارغ از یک‌سری ...
نمایه ها:

در این تحقیق برای دست یافتن به اهدف تحقیق و آزمون فرضیه‌ها از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در پرسشنامه 61 سوال مشتمل بر 15 سوال باز و 46 سوال بسته به کار رفته است که از این تعداد 20 گویه منافع ناشی از داشتن فرزند و 21 گویه هزینه‌های ناشی از داشتن فرزند را با استفاده از طیف 5 قسمتی لیکرت گزینه‌های کاملاً موافق، موافق، بی‌نظر، مخالف و کاملاً مخالف مورد سنجش قرار دادند. برای گویه‌های مربوط به منافع فرزندان، مقدار آلفا 0/89 و برای گویه‌های مر ...

زایمان یک نوزاد رویدادی ماوراالطبیعه می باشد و معنای آن مافوق جریانات فیزیولوژیکی است که در این مقوله رخ می دهد. زایمان همواره تفکرات زنان را نسبت به خودشان شکل می دهد و تاثیر زیادی بر بهداشت روانی و اجتماعی مادران و اعضای خانواده آنان دارد. امروزه زایمان دیگر نه امری طبیعی بلکه به صورت امری پزشکی در آمده است. رشد نرخ سزارین در سطح جهانی و همچنین در ایران نشان می‌دهد که زندگی زنان پیش از پیش پزشکی شده است تا جایی که زنان در دوره بارداری و زایمان به مهارت پزشکان متخصص نیاز پی ...

يکي از مهمترين دلايل تفاوت در ميزانهاي باروري جوامع و مناطق مختلف، ارزيابي متفاوت فرزند مي باشد. ارزش فرزند يکي از عوامل اصلي در زمينه باروري و فرزندآوري است و داراي ابعاد وسيع اجتماعي، رواني، فرهنگي، جمعيتي و اقتصادي است. ارزشها بعنوان متغيرهاي مستقل در تعيين تعداد اولاد نقش داشته و بر تصميم گيري والدين در اين زمينه اثر مي گذارند. با روش پيمايش ميداني و پرسش از بانوان متاهل 21 تا 55 ساله اعم از شاغل و غير شاغل در تهران داده‌هاي مورد نياز گردآوري شد. هدف اصلي اين پژوهش مشخص ...

چکیده با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها و شناسایی زیر گروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری زنان ۴۹-۱۵ ساله‌ی ساکن شهر یزد است. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مربوط به ۴۸۳ زن حداقل یک بار ازدواج کرده که با استفاده از روش خوش ...

قوم به گروهی اشاره دارد که با ویژگی های بنیادی مانند زبان، آداب ورسوم، فرهنگ و تاریخ از سایر گروه های اجتماعی متمایزند. خانواده از ابتدایی ترین نهادهای بشری است که نقشی اساسی در رشد و شکوفایی شخصیت انسان دارد، تحولاتی که در دهه های اخیر در زمینه ی خانواده رخ داده است ضرورت توجه به مطالعاتی در این زمینه را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی شکل بندی خانواده و قومیت در شهرستان اهواز انجام شده است. روش مطالعه در این پزوهش پیمایشی و جامعه آماری مردان و زنان 15 س ...

از گذشته بسیار دور در جامعه ایران، بی‌فرزندی امری ناپسند و وجود فرزند در خانواده، نعمت و موهبت الهی دانسته می‌شد. فرزندان منبع مهم حمایت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی از والدین و خانواده به شمار می‌رفتند و از جنبه‌ها و ابعاد مختلف دارای ارزش بودند. پژوهش حاضر، ارزش فرزندان را در پنج مولفه سودگرا- هنجاری، عاطفی، خانوادگی، امنیت دوران پیری و مذهبی مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش، آگاهی از چگونگی ارزیابی زنان شهر یزد از ارزش فرزندان و مولفه‌های آن می‌باشد. به منظور دستیابی ...