عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه ایرانی هم اکنون در تلاطم تعارض و هم‌نشینی سنت و مدرنیته قرار دارد. وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران طی سده‌های اخیر تحولات و تغییرات خرد و کلانی را به خود دیده است، که در این میان باید به دو عامل اصلی اشاره کرد. دولت‌های مرکزی، صاحبان قدرت دینی، فرهنگی و اجتماعی داخلی از یک‌سو بر فرهنگی و جامعه نفوذ داشتند. و همچنین تاثیر دولت‌های خارجی، قدرت صنعت فرهنگ جهانی (و یا چند جهانی)، اقتصاد و رسانه از سوی دیگر فرهنگ و جامعه ایرانی را به سمت منافع و خواسته‌های‌شان هدایت و یا جذب کر ...

هدف اصلی این پژوهش، مقایسه سلامت روان، رضایت از زندگی و فرهنگ جمع گرایی و فردگرایی بین دو گروه از جوانان ایرانی مقیم ایران و کانادا بود. سلامت روان با استفاده از آزمون سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و رضایت از زندگی و فرهنگ جمع گرایی و فردگرایی با استفاده از آزمون رضایت از زندگی و فرهنگ فردگرایی/جمع گرایی خسروی(1383) مورد آزمون قرار گرفت. شرکت کنندگان در گروه مهاجر از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی(گلوله برفی) انتخاب شدند و نمونه غیرمهاجر به لحاظ سن،جنسیت،تحصیلات و وضعیت اجتماعی- اق ...

با افزایش خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و گسترش همه‌جانبه تجارت الکترونیکی، موضوع ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین عناصر آن اهمیت بسیار پیدا کرده است. بنابراین آگاهی از عواملی که باعث اعتماد بیشتر مشتری برای خرید اینترنتی در رقابت‌های جهانی می‌شوند بسیار حیاتی است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فردگرایی و جمع‌گرایی بر اعتماد مشتری با در نظر گرفتن نقش واسط عوامل ادراک شده مشتری در خرید اینترنتی است. بر این اساس از مدل تحقیق آیلاگ ...

رساله حاضر به بررسی تأثیر فردگرایی بر آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. فردگرایی از جمله موضوعات مبهم و پیچیدهای است که بررسی ابعاد و زوایای پنهان آن به حل بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای رفتاری کمک فراوانی می‌کند. این پژوهش با توجه به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش فردگرایی با توجه به شاخص‌های همبستگی خانوادگی، دینی و مشارکت انجمنی به عنوان متغیرهای واسط و تأثیر گذار بر میزان آسیب‌های اجتماعی در دبیرستانهای دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. فردگرایی به عنوان متغیر مستقل ...

تحقیقات جامعه شناختی کمتر به بررسی نشانگان فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و انواع آن پرداخته است . پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط میان نشانگان فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی با متغیرهای زمینه ای و برخی متغیرهای اجتماعی در دنبال می کند . اول بررسی توزیع الگوهای فرهنگی فردگرایی – جمع گرایی در سطح خرد و سپس بررسی روابط عللی در میان سازه های فردگرایی - جمع گرایی افقی وعمودی با برخی متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اجتماعی ( سرمایه اجتماعی ، احساس عدالت اجتماعی ، احساس امنیت اجتماعی ، ذهنیت ...

پژوهش حاضر کوششی است در جهت درک نظری و بررسی توصیفی سازه فردگرایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن. رساله حاضر دو هدف عمده را دنبال می کند: اول سنجش فردگرایی عمودی و افقی به عنوان سازه‌های فرهنگی- اجتماعی متعامد در نظام شخصیت افراد و دوم بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فردگرایی. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریات انتخاب عقلانی، نظریه مبادله، نظریه دورکیم و گیدنز می‌باشد. روش این تحقیق پیمایش و نمونه آماری آن شامل 420 نفر از ساکنین مناطق هشت‌ گانه شهر اهواز است که بین سنین 20 تا 64 س ...

رضایت زناشویی متغیری مهم در پیش بینی پایداری رابطه زناشویی ست. به همین دلیل ارزیابی عوامل مختلف موثر بر آن بررسی ارتباط آن با رضایت زناشویی، بسیار مهم می‏باشد. این پژوهش با بهره‏گیری از مبانی تئوری که نقش عوامل گوناگون در پیش‏بینی رضایت زناشویی را نشان می‏دادند، به بررسی نقش الگوهای فرهنگی فردگرایی و جمع‏گرایی در پیش‏بینی رضایت زناشویی با میانجی‏گری مسیر شادمانی پرداخته است. برای این منظور تعداد 146 نفر (73 زوج) با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‏ها مقیاس رضایت ز ...

عنوان: بررسی ارتباط فرهنگ (فردگرایی- جمع گرایی) با استرس و دلبستگی مراقبین جانبازان شهر تبریز در سال ۱۳۹۴ مقدمه: به دنبال هر جنگی، اختلالات روانی در سربازان و خانواده آنها دیده می شود. ازجمله این اختلالات، استرسهای زندگی بعد از جنگ بر روی این خانواده ها است. نژاد و فرهنگ نقش مهمی در میزان استرس دارد. همچنین فرهنگ میتواند در ارزیابی رویدادهای استرس زا، درک و رفتارهای مقابله ای با آن را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه تعیین رابطه میان استرس و فرهنگ فردگرایی- جمع گرایی در مر ...
نمایه ها:
استرس | 
فرهنگ | 

نظریه ی فردگرایی، نقش مهمی در فرهنگ و تمدّن جدید غرب ایفا نموده است، چراکه بر اساس آن، فرد انسانی دارای اراده ی آزادانه ای می باشد و بطور طبیعی حق دارد در سیاست ، اقتصاد و زمینه های دیگر ، نقش تعیین کننده ای داشته باشد.به بیانی دقیقتر، پیوند نظریه ی مذکور با عمل ، نقش اساسی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی غرب ایفا کرده است و رویکرد انقلاب فرانسه در سال 1789م، به عنوان یکی از برآیندهای این پیوند به شمار می آید. عاملین اصلی فردگرایی در انقلاب مذکور، طبقه سوم بودند که به رهبری ب ...