عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظومه‌های حماسی و پهلوانی‌ کُردی که اغلب زیر نام شاهنامه‌ی کُردی شناخته شده‌اند، منظومه‌هایی هستند که ریشه در اسطوره داشته و دربردارند‌ه‌ی باورها و پنداشته‌های جمعی ملّت کُرد از بن تاریخ تاکنون می‌باشند. پایان‌نامه‌ی حاضر سعی در مقایسه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی و شاهنامه‌ی کُردی (تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان) از نظر محتوا دارد و گاه در حد مجال و توان به مقایسه‌ی جنبه‌های زبانی و ادبی نیز پرداخته است. روش تحقيق در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای بوده و مطالب آن با تهیه‌ی ...

غم و شادی یکی از مباحث روان‌شناسی شاهنامه می‌باشد که تاکنون هیچ اثری به طور مستقل به آن نپرداخته است. در این تحقیق غم و شادی در شاهنامه فردوسی از دیدگاه روان‌شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث ارائه شده در 5 فصل تنظیم گردیده که سرفصل آن‌ها به قرار زیر است: فصل اوّل: آشنایی مختصری با فردوسی، شاهنامه، شعر حماسی و تعریف‌ها و عوامل غم و شادی از نظر روان‌شناسان و بررسی زیبایی هنری شاهنامه و چرایی نپرداختن به موضوع غم و شادی در شاهنامه و .... فصل دوم: عوامل ایجاد شادمان ...

ارتباط از مهم‌ترین فعالیّت‌ها و دستاوردهای بشر است و در معنای ساده، انتقال پیام می‌باشد که خود دارای مراحل و سطوح مختلف و ابزارهای گوناگون است. به طور کلی ارتباط در دو نوع کلامی و غیرکلامی صورت می‌گیرد که این دو مکمل و لازم و ملزوم هم هستند. بهره‌گیری از ارتباط غیرکلامی همواره نزد شاعران و ادیبان بزرگ شناخته شده بوده است زیرا هریک از این‌ها بدون دیگری نمی‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد. حکیم طوس هم که ارتباط‌گری تواناست و با چیره دستی در ذهن مخاطب خود نفوذ می‌کند، برشیوه‌ ...

بخشی از منظومه ی بلند و حماسه ی جاوید فردوسی را نامه ها و پیام ها تشکیل می دهند. این پژوهش به بررسی پیام های موجود در شاهنامه و جایگاه پیک در آن اختصاص دارد.این پیام ها بر حسب مبدا و مقصد به سه دسته تقسیم شده اند: 1- الهاماتی ایزدی یا فریب های اهریمنی که به انسان منتقل شده است 2- نیایش هایی که انسان ها با خداوند داشته اند 3- پیام هایی که بین انسان ها رد و بدل شده است. این گروه عمده ترین بخش این پژوهش را تشکیل می دهد.آنچه از بررسی این قسمت دانسته می شود این است که در شاهن ...

چکیده: تأثیر آثار ادبی بر دیگر آثار از مباحث مهم در نقد ادبی است و هیچ اثری را نمی‌توان یافت که از آثار پیش از خود متأثر نشده باشد. در ادب فارسی نیز تأثیرپذیری شعرا از یکدیگر امر معمول و معهودی است، اما تأثیرگذاری برخی از شعرا بسیار چشمگیر و قابل توجه است و فردوسی یکی از تأثیرگذارترین شعرا به شمار می‌آید. خاقانی قصیده‌سرا علی‌رغم این‌که خود مبدع ترکیبات و مضامین نو است و از شاعران برجسته و تأثیرگذار در ادب فارسی می‌باشد؛ اما خود وی، بیشترین تأثیرپذیری را از فردوسی داشت ...

فردوسی و شاهنامه او را می توان حاصل دو فرهنگ دانست؛ یک سوی فرهنگ ایرانی و دیگر سوی فرهنگ اسلامی. هنگامی که او آهنگ سرودن اثر خود را داشته، نزدیک به چهارصد سال از ورود اسلام به ایران می گذشته است و بی گمان اندیشه های اسلامی در اثر وی تأثیر داشته؛ بنابراین بدون بررسی اندیشه های اسلامی، که دو روش معتبر کلامی معتزله و اشاعره از تجلّیات آن است ، شناخت فردوسی امکانپذیر نیست. به جز اندیشه های اسلامی، باورهای در پیوند با ادیان کهن و آداب باستانی قطعاً بر او تأثیر گذاشته؛ چرا که او خ ...

فردوسی با شفاف ترین و قابل فهم ترین زبان ها برای مردم خویش سخن می گوید. او فردی مسلمان است که در سایه یکتاب آسمانی اندیشه های ناب انسانی را بیان می دارد. در پیامش قصه ی کام ها و نامرادی هاست و شاعر هدفی کاملامتعالی دارد که خیر و صلاح جامعه خود را در درازای پر پیچ و خم تاریخ بر هر مصلحت فردی و پدیده ی غیر جمعی ترجیحمی دهد.آرمان فردوسی آرمان و عواطف حقیر یک شخص یا آرمان یک قوم و قبیله نیست.آرمان او آرمان یک ملت بزرگ وآرمان انسانیت است.انسان در شاهنامه فردوسی مقامی بس والا دارد ...
نمایه ها:
انسان | 
دین | 
اخلاق | 

توصیف از آرایه‌های کلام و از جمله عوامل برجستة زیبایی آن محسوب می‌شود که همواره از دید شاعران و نویسندگان دور نمانده است و هر یک از آنان در ادوار مختلف ادب فارسی، آثار خویش را با صفاتی زیبا آراسته‌‌اند تا آن‌چه بر خوانندگان عرضه می‌کنند لذت درک زیبایی را برایشان ملموس‌تر کند. فردوسی به عنوان بزرگترین شاعر حماسه‌سرای ایران و خواجو به عنوان یکی از شاعران سرآمد قرن هشتم به شیوة خاص خود به این امر پرداخته‌اند. رسالة حاضر به منظور بررسی و تطبیق توصیف و شخصیت‌های داستانی در همای ...

از آن جا که پژوهش و تحلیل آثار ادبی، ما را در شناخت علمی و دقیق آن‌ها یاری می‌‌کند، نگارنده در این پژوهش کوشیده است تا جنبه‌های ادبی شاهنامه را بر پایه‌ی هماهنگی عناصر شعری(زبان، موسیقی، تخیل، عاطفه) و شگرد‌های داستان پردازی مورد بررسی قرار دهد. چرا که آرایش‌های ادبی یا هنرنمایی‌های فردوسی در پردازش داستان‌ها می‌تواند میزانی برای سنجش هنر شاعری و توان سخن‌پردازی او باشد. علاوه بر این، با شناخت این هنر‌ها از راه تحلیل ابیات و پیام کلی داستان‌ها، می‌توان به اندیشه‌ و عواطف ش ...