عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، به منظور برنامه ریزی منابع انسانی برای پنج سال آینده (1392-1388) شرکت پتروشیمی اراک از طریق مدل زنجیره ای مارکوف صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان در واحدهای ستادی شرکت پتروشیمی اراک می باشدکه تعداد آنها 408نفرمی باشد و به دلیل عدم وسعت زیاد جامعه آماری و در دسترس بودن کارکنان، تمامی آنها سرشماری شده اند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی با هدف دستیابی به سوالات ذیل انجام شده است: 1) با توجه به اهداف و استراتژی شرکت پتروشیمی اراک، عرضه خا ...

فرایندهای مارکوف تعیینی تکه‌ای کاربرد وسیعی در زمینه‌هایی همچون بیمه دارد اما تا کنون به‌ویژه در ایران چندان به آن پرداخته نشده است. در این پایان‌نامه قصد داریم روند بررسی این فرایند را با استفاده از اندازه شمارشی تصادفی طی کنیم تا منبع نظری غنی جهت استفاده پژوهشگران در مباحث کاربردی این فرایند نظیر بیمه و ریاضیات مالی فراهم کنیم. فرایندهای مارکوف تعیینی تکه‌ای از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دیدگاهی که در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته بر پایه فرایند نقطه‌ای ...

مدلهای مارکوف پنهان، رابطه بین دو فرایند تصادفی را بیان می‌کنند: یکی فرایند مشاهده شده و دیگری فرایند پنهان که قابل دیدن نیست، ولی با استفاده از مجموعه فرایندهای تصادفی که دنباله مشاهدات را تولید می‌کنند، قابل تشخیص است. این مدلها به دو دلیل استفاده می‌شوند: دلیل اول این است که بتوان در مورد یک فرایند مشاهده نشده، براساس فرایند مشاهده شده، استنباط و یا پیش بینی ارایه نمود. دلیل دوم این است که تغییرات درون فرایند مشاهده شده، بر اساس تغییرات فرایند پنهان توضیح داده شود. ‎ ما ...

بررسی عدم قطعیت به وسیله احتمالات فاصله ای اخیراً توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. احتمالات فاصله ای زمانی استفاده می شوند که محاسبه عدم قطعیت به وسیله ی احتمالات نقطه ای به دلیل اطلاعات ناکافی یا غیر دقیق دشوار باشد. چرا که اطلاعات موجود جهت ارزیابی احتمالات یا به اندازه کافی نیستند ویا دقیق نیستند. احتمالات فاصله ای، کاربرد های گسترده ای- از جمله در زنجیره های مارکوف و نیمه مارکوف می تواند داشته باشدکه مورد توجه ما در این تحقیق است. تجربه نشان داده است که د ...

جفت شدگی هر سامانه ی کوانتومی با محیط اطراف یکی از مسائل مهم و اجتنابناپذیر در بررسی رفتار دینامیکی سامانه های باز است که منجر به فروافت برگشت ناپذیر همدوسی کوانتومی سامانه می شود .مهمترین هدف این پژوهش، مطالعه و به کارگیری مسیرهای کوانتومی یا جهش های کوانتومی است که در آن، حالت سامانه به جای توصیف توسط ماتریس چگالی کاهش یافته توسط هنگردی از حالت های خالص توصیف می شود. به عنوان یک کاربرد مشخص، تلاش می کنیم بر پایه ی مطالعات تحلیلی و نظری به کمک روش تابع موجی مونت کارلو به شبی ...

خشکسالی مشخصه نرمال و طبیعی از اقلیم است که بطور مجازی در تمام رژیم های اقلیمی اتفاق می- افتد. خشکسالی هواشناسی بصورت یک دوره زمانی مشخص می باشدکه در آن دوره بارندگی کمتر از یک مقدار ویژه است.در این تحقیق با کمک شاخص های خشکسالی (SPI, RDI)، خشکسالی هواشناسی برای 10 ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور که دارای آماری بیش از 30 سال می باشند (با توجه به تنوع اقلیم) با استفاده از مدل زنجیره های مارکوف مدلسازی گردید. از شاخص های خشکسالی به منظور تعیین دوره های تر و خشک و همچنین طبقه بندی ک ...

سیستم‌های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان می‌باشند، در مطالعات اخیر حوزه نظریه سیستم‌ها بسیار مورد توجه بوده‌اند. در این رساله، نوع دارای تأخیر سیستم‌های پرش مارکوف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و روش‌ها و راهکارهایی برای تحقق اهداف پایداری تصادفی و پایدارسازی، تخمین و حذف اغتشاش در مورد آن‌ها ارائه گردیده است. سیستم‌های پرش مارکوف تأخیردار خود دارای اقسام متنوعی است. سیستم‌های با تأخیر وابسته به مود، به عنوان طبقه مهمی از این ...

تشخیص و بازنمایی اعمال انسان یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی بینایی ماشین می‌باشد که دارای کاربردهای فراوانی همچون نظارت خودکار، تعامل انسان با کامپیوتر، جستجو در پایگاه های ویدیویی، برچسب زدن خودکار ویدیوها می‌باشد. بسیاری از اعمالی که توسط انسان انجام می‌شود از نظر الگوی حرکتی به هم شبیه می‌باشند و تفکیک و تشخیص آنها از هم در بسیاری از کاربردها داری اهمیت می‌باشد. بنابراین یکی از چالش‌های الگوریتم‌های تشخیص، تفکیک این‌گونه اعمال از همدیگر می‌باشد. هدف از این پ ...

سیستم های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان هستند، در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه بوده اند. ماتریس نرخ احتمال انتقال به صورت آماری رفتار پرش سیستم از یک مود به مود دیگر را مشخص می کند و دسترسی کامل به این ماتریس کنترل سیستم را به مقدار زیادی ساده می کند. در حالی که در بیشتر کاربردهای عملی احتمال بدست آوردن کامل احتمال های انتقال مورد بحث می باشد. در این تحقیق، پس از معرفی سیستم های پرش مارکوف و مبانی ریاضی لازم، کنترل مود ...