عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شکست پروژه های آن می باشد و شاید یکی از دلایل اصلی آن عدم بررسی مناسب زیرساخت های سازمان و تمرکز بر لایه های مختلف سازمان باشد. در این مقاله پس از تبیین و تشریح مفاهیم مربوط به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و لزوم ارزیابی آمادگی سازمانها جهت استقرار این سیستم، به تشریح لایه های مختلف در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شده و سپس مفهوم یکپارچه سازی را بیان خواهیم کرد. در ادامه روش پیاده سازی سیستم برنا ...

با توجه به اینکه شرکت فجر پلاستیک عضوی از زنجیره‌ی تامین صنعت خودرو در کشور است و نیز با در نظر گرفتن مسیر رو به پیشرفت این صنعت، این حقیقت آشکار می‌شود که رقابت میان تامین کنندگان صنعت خودرو روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌ها باید برای پیشرفت (و یا حداقل برای بقا) تدابیر مطمئنی اتخاذ کنند. برای حفظ بقا و پیشرفت، شرکت‌ها باید علاوه بر سنجه‌های مالی، سنجه‎های غیرمالی مهمی، سنجه‌های دارای تمرکز بیرون و علاوه بر اینها سنجه‌های آینده‌نگری را سنجش و پیگیری کنند. به همین دلیل ...

با افزایش جمعیت و تقاضای رو به افزایش انرژی با توجه به تأثیرات منفی سوخت‌های فسیلی و محدود بودن این منابع، استفاده از انرژی‌های تجدید ‌پذیر به خصوص انرژی بادی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. گام اول برای توسعه‌ی انرژی‌ بادی، مطالعه‌ و شناسایی مناطق مستعد می‌باشد. در این تحقیق با بهره‌گیری از نظرات اساتید جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان بخش GIS استانداری استان خراسان رضوی و مطالعه طرح‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته، 12 پارامتر چگالی قدرت باد، کاربری اراضی، پوشش ...

تفکرناب که ازصنایع خودروسازی اغاز شده میتواند درسیستم های تولیدسفارشی یا پروژه ای درحوزه نفت و گاز ونیرومورد استفاده قرارگیرد روش پیشنهادی این پژوهش تدوین و پیاده سازی استراتژی های موثربرعملکرد تمین کنندگان جهت ترغیب آنها درحرکت به سمت تولید ناب بادرنظر گرفتن همزمان نظر تامین کنده و کارفرما است معیارهای تفکر ناب درقالب خوشه های فرایند تحلیل شبکه ای دسته بندی میگردد و با استفاده ازروش ازمایشگاه ارزیابی و تست تصمیم گیری ارتباطات بین معیارها مشخص میشود بانظر سنجی ازدو دسته تامین ...

ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان، و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می باشد، که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. از آنجایی که در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود آنها نیست، توجه صرف به دیدگاههای مالی برای ارزیابی عملکرد به تنهایی با مشکلات و نارسائیهایی همراه است، لذا استفاده از مدلهای ارزیابی چند بعدی نظیر کارت امتیاز متوازن که از منظرهای مختلف سعی در ارزیابی عملکرد دارد گسترش یافته ا ...

با توجه به نقش و اهمیت منابع انسانی در فرایند توسعه پایدار سازمانهای امروزی و تأثیر آن در تحقق اهداف سازمانی و فراسازمانی آنها، این مقاله به دنبال ارائه مدل مفهومی و مدل ریاضی جهت ارزیابی تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران بوده و در این فرایند ضمن بررسی مفهوم تعالی و مدلهای مختلف آن، تعریفی نوین از تعالی ارائه نموده، ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی تعالی منابع انسانی را با استفاده از تکنیک دلفی فازی استخراج کرده و سپس با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه (.A.N.P)ضر ...

خوشه سازي صنعتي امروزه تقريبا در کليه کشورهاي جهان دنبال مي گردد. در ايران نيز گرايش به بحث خوشه هاي صنعتي در محافل علمي و تصميم گيري و نيز برنامه هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين بحث خوشه بندي و سياستهاي خوشه محور ايجاد ضرورت رقابتي است. در حقيقت رقابت پذيري دماسنج موفقيت خوشه هاست. درمطالعه حاضر در بخشم دوم به مروری بر ادبیات موضوع رقابت پذیری ، خوشه های صنعتی و مدل های ارزیابی رقابت پذیری در خوشه پرداخته شده است و همچنین در ادامه خوشه صنعتي شیلات چابهار معر ...

امروزه دانش به عنوان منبعی ملموس در سازمانها به شمار می رود و سازمانها از کاوش در حوزه مدیریت دانش به منظور ابزاری جهت پیشرفت و رقابت استفاده می نمایند. چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده‌سازی آن است، و آرزوی سازمان‌ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره‌ی آن به یک روش موفق است. با توجه به آرمان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان "شرکتی محبوب ذی نفعان و پیشرو در سطح شرکت‌های توزیع کشور" و برای تحقق آن، نیاز به تحولی وسیع و عمیق در جنبه‌های مختلف نیروی ان ...

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که معیار سودآوری، مهم‌ترین معیار می‌باشد. همچنین به صورت میانگین در سال-های 1389 تا 1394 صنعت پتروشیمی، صنعت برتر از میان صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...
نمایه ها:
ویکور | 
مالی | 
فازی |