عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 166

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه چارچوب آی‌تی‌آی‌اِل (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات)، از مطرح‌ترین چارچوب‌های مدیریت خدمات فناوری‌ اطلاعات محسوب می‌شود که پیاده‌سازی آن مزایای زیادی برای سازمان‌ها در پی خواهد داشت. از این رو روز‌به‌روز بر تعداد سازمان‌هایی که به منظور بهبود فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری‌ اطلاعات اقدام به پیاده‌سازی این چارچوب می‌کنند، افزوده می‌شود. با این حال تمام پروژه‌های پیاده‌سازی آی‌تی‌آی‌اِل در سازمان‌ها با موفقیت همراه نیست؛ به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها علاقه‌مند به در ...

باتوجه به کمبود منابع آبی و افزایش نیازها ، اولویت بندی تخصیص آب سدها و تعیین الگوی کشت بهینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی_فازی می تواند عوامل کمی و کیفی را به صورت سیستماتیک در مدل تصمیم گیری وارد نماید. به این ترتیب که نخست ساختار مساله تصمیم گیری طراحی شده، سپس گزینه های مختلف براساس معیارهای مطرح در تصمیم گیری باهم مقایسه گردیده و در نهایت اولویت انتخاب هر یک از آنها مشخص می شود. در این مطالعه ساختار سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت بندی تخصی ...

در این پایان نامه اولویت بندی راهکارهای کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شرکت توزیع برق شیراز با استفاده از تکنیک AHP فازی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تلفات انرژی الکتریکی در بخش توزیع برق از حساسیت زیادی برخوردار است.بااستقلال شرکت های توزیع از برق های منطقه ای وتشکیل بازار برق کشور، شرکت های توزیع باید انرژی الکتریکی را از شرکت های برق منطقه ای خریداری نموده وپس از انتقال آن به نقاط مصرف به خریداران واقعی یعنی همان مصرف کنندگان بفروشند. لذاتلفات ایجاد شده در طول مسیر بر ...

دراین پژوهش به دنبال رتبه بندی عوامل موثر برسرمایه گذاری درنیروگاه های تولیدهمزمان برق وحرارت نوعCHP بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی هستیم.درفصل اول اهمیت تولید پراکنده برق وسیستم های تولید همزمان برق وحرارت بررسی می شود.سپس درفصل دوم مطالعات نظری وپیشینه تحقیقات انجام گرفته ذکر شده است.درفصل سوم درابتداانواع حالت های تصمیم گیری چند معیاره ازجمله AHPوAHPفازی مورد بررسی قرارگرفته شدازآنجا که تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)امکان فرموله کردن مسئله رادربر دارد،یکی ...

فعالیت های هر سازمانی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسی این عوامل می‌تواند کمک موثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان ارتقاء کیفیت است، که در شرایط رقابتی امروز سازمان ها باید ارتقاء کیفیت را با افزایش بهره‌وری مدنظر قرار دهند. امروزه منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمان می باشد. وجود نیروی انسانی کارآمد وخودانگیخته از جمله مسائل مهمی است که می تواند در سطح محیط های شغلی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلی ...

در سراسر تاریخ بشر دسترسی مطمئن به آب، یک شرط اولیه و اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و پایداری فرهنگ و تمدن بوده است. در جهان امروز عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع محیط زیست برای تأمین نیازهای اقتصادی، تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب برجای گذارده است. بطوریکه مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. باید توجه داشت که امکان افزایش منابع آب شیرین ...

امروزه بسیاری از سازمان‌ها و صنایع از راه‌کارها و رویکرد‌های گوناگون برای کاهش هزینه‌ها و افزایش چابکی خود بهره می‌برند. سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین این راه‌کارها برون‌سپاری خدمات است. تعمیر و نگهداری به عنوان یکی از بخش‌های مهم بسیاری از سازمان‌ها و صنایع مورد توجه قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر در بسیاری از سازمان‌ها برون‌سپاری گردیده است. انتخاب تامین‌کننده به دلایل مختلف از قبیل پیچیدگی فعالیت‌های برون‌سپاری شده، هزینه‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین نیاز به نیروی ا ...

در دهه اخیر، یکی از حوزه‌های زنجیره تامین که مدیران توجه خود را بیشتر به آن معطوف کرده‌اند و چالشی برای عمده شرکت‌ها محسوب می‌شود، مدیریت منبع‌یابی و خرید است، زیرا می‌تواند اثر مستقیمی روی کاهش هزینه، سودآوری و انعطاف‌پذیری شرکت داشته باشد. بدون تردید، مهم‌ترین و حساس‌ترین مرحله در فرآیند خرید هر سازمان، ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان است. اهمیت انتخاب تامین‌کننده از این حقیقت ناشی می‌شود که آن‌ها تامین منابع را تعهد می‌کنند، در حالی‌که به طور همزمان بر فعالیت‌هایی، از قبیل ...

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای بازار مالی در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است، چون افزایش بهره وری آنها به طور مستقیم بر بازدهی بازار مالی کشور اثر می گذارد. رویکرد کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها جهت ارزیابی عملکرد محسوب می گردد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه به روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش ویکور است. در انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد،به منظور ارزیا ...