عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرایند مدیریت زنجیره تامین شامل چندین فعالیت است که عبارتند از تامین‌ مواد اولیه، تبدیل این مواد به حالت ثانویه و محصول نهایی، و در نهایت پخش‌ محصول نهایی به مصرف‌کنندگان. امروزه، زنجیره‌های تامین بسیار گسترده و پیچیده‌تر شده‌ و در معرض ریسک‌های مختلف قرار گرفته‌‌اند. یکی از این ریسک‌های مهم، ریسک تامین‌کنندگان است. با توجه به این مهم که وابستگی سازمان‌ها به تامین‌کنندگان بیشتر شده، مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان از دیدگاه آکادمیک و تجارت مورد اهمیت هر چه بیشتر قرار گرفته اس ...

بازاریابی ورزشی فرایندی است که در آن فعالیت‌های مختلفی جهت تولید یک محصول و یا خدمات ورزشی صورت می‌گیرد. هدف از این تحقیق نیز، رتبه‌بندی تولیدات ورزشی خارجی (نایک، آدیداس، ریبوک، پوما، فیلا) بر اساس عوامل آمیخته‌ی بازاریابی و رتبه‌بندی خود عوامل آمیخته از دیدگاه فروشندگان کالاهای ورزشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، فروشندگان کالای ورزشی خارجی در شهر تهران بودند که تعداد 56 فروشنده به دلیل سابقه‌ی بیشتر از سه سال به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. متغیرهای تحقیق آمیخته‌های بازاریاب ...

تصمیم‌گیری به عنوان بخش جدایی ناپذیری از ادبیات مدیریت مطرح است، به طوریکه افرادی چون سایمون و دراکر مدیریت را مترادف با تصمیم‌گیری می‌دانند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده‌ها از معروفترین فنون تصمیم‌گیری می‌باشند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجا که مقایسه فنون مهم تصمیم‌گیری از محورهای جدید و شایع در علوم مدیریت است تا از منظر این مقایسات، محدودیت‌ها، توانایی‌ها، قوت و ضعف روش‌های مختلف شناخته و در جهت بهبود آنها تلاش شود، هدف این تحقیق، به کار ...

با توجه به پیچیدگی‌های دنیای امروز و بحران‌های اقتصادی که در غرب ایجاد شده و اثرات آن در کاهش قیمت سهام، غرب به این نتیجه رسیده است که ایران را به بهانه‌های مختلف تحریم نماید که این امر اندیشمندان کشور را بر آن داشت که هوشمندانه‌تر با مسائل جهانی روبه‌رو شوند. بر این اساس تدوین برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم و پیگیری اصل 44 قانون اساسی باعث گردید تعدادی از پالایشگاه‌های کشور خصوصی گردند، که در نتیجه حسابداری مدیریت اهمیت ویژه‌ای پیدا نمود. تحقیق حاضر به اولویت بندی تکنیک‌ه ...

محاسبه وزن نسبی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از جمله مباحث مهم در AHP است چرا که مبنای انتخاب بهترین گزینه در یک مساله تصمیم گیری چند معیاره بطور مستقیم با وزن های محاسبه شده از روی ماتریس مقایسه زوجی مرتبط است، به همین دلیل این پایان نامه عمدتاً بر روی نحوه محاسبه وزن نسبی عناصر موجود در یک ساختار سلسله مراتبی متمرکز شده است. در این پایان نامه روش هایی برای محاسبه وزن نسبی مورد مطالعه قرار می گیرد که مبنای روش های مذکور، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA ) در تعیی ...

این مقاله به معرفی منطق فازی و جایگاه آن در تصمیم گیری چند معیاره می پردازد. ابهام درادراک و ابهام درمعنا دو منبع نادقیق در تصمیم گیری هستند. فن ‏‎AHP‎‏ را که توماس ، ال. ساعتی ارائه کرد، تلاش دارد تا این گونه ابهامات را درتصمیم گیری برطرف کند و مدیر را در ایفای نقش تصمیم گیری یاری دهد. بکارگیری منطق فازی در فن AHP‎‏ بحث جدیدی است که اخیراٌ به منابع مکتوب مربوط به تصمیم گیری چندمعیاره وارد شده است. استفاده از نظریه مجموعه های فازی درفن AHP‎‏ باعث خواهد شد که کارآیی این فن در ...

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی TOPSIS, AHP, BSC است، بطوری که کاستی های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران(ارزیابان) را در ارزیابی شاخص های عملکرد کاهش داده و یکپارچه سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص BSC در دستیابی به اهداف فراهم نماید. این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت همکاران سیستم به عنوان یک شرکت نرم افزاری، ارائه می کند. با توجه به چهار منظر کارت امتیازی ...

فرایند تحیل سلسله مراتبی روشی است منعطف ، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد مورد استفاده قرار میگیرد کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی د رارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ در رودخانه جاجرود به منظور تعیین وزن فاکتورهایی موثر مورد استفاده قرارگرت. به این ترتیب ابتدا ساختار سلسله مراتب مورد نظر با دو معیار اصلی عوامل زیستی و عوامل تهدید کننده تهیه و برطبق آن پرسشنامه ای تهیه شد. این پرسشنامه ها توسط افراد ...

در این تحقیق به منظور ارزیابی توان تفرجی و مکان‌یابی پارک‌جنگلی در جنگل‌های اطراف شهرستان خرم‌آباد به مساحت 123500 هکتار با استفاده از فن‌آوری GIS صورت گرفت. ابتدا مرز منطقه تعیین شد. سپس نقشه عوامل مورد ارزیابی شامل 13 عامل شیب، جهت، ارتفاع، بافت خاک، عمق خاک، تراکم پوشش گیاهی، تیپ پوشش‌گیاهی، سنگ‌شناسی، فرسایش‌خاک، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از شهر و فاصله از پارک‌های جنگلی در محیط GIS تهیه و در ارزیابی ها مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تعیین توان تفرجی و مک ...