عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تصحیح خطای نوشتاری بر روی یادگیری حروف اضافه انتخابی زبان انگلیسی بر روی زبان اموزان ایرانی زبان انگلیسی انجام شد.سه نوع تصحیح خطای نوشتاری{کدگذاری شده-کدگذاری نشده- و روش توضیح مستقیم}به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق در نظر گرفته شدند.بررسی تاثیر این سه شیوه با 136 زبان اموز انجام شد.در ابتدا ازمون تعیین سطح برگزار شد و بر اساس نتایج این ازمون نود زبان اموز به عنوان شرکت کنندگان اصلی در نظر گرفته شدند . افراد انتخاب شده به سه گروه سی نفره تقسی ...

در یادگیری زبان های خارجی، فونتیک به ویژه در مهارت های گفتاری نقش مهمی بر عهده دارد. این نقش با تأکید روز افزون متدهای نوین آموزشی بر اهمیت ارتباط کلامی پررنگ تر جلوه می کند. در روند آموزش همواره عناصر آوایی زبان مادری و زبان خارجی اول مداخله کرده و بر کیفیت یادگیری تأثیر می گذارند. با توجه به این که امروزه در یادگیری زبان های خارجی عناصر کلامی بر دیگر عناصر زبانی پیشی گرفته اند تأثیر آوایی زبان مادری و زبان خارجی اول نیز پیشتر و چه بسا بیشتر از دیگر عناصر نمود پیدا می کند ...

پژوهش حاضر به بررسی بخشی از دانش نحوی زبان دوم می پردازد که در دانش زبانی افراد تجلی می یابد اما به طور مستقیم آموخته نشده اند.فرضیه ی پژوهش این بود که اگر بتوان نشان داد زبان آموزان بخشی خاص از نحو زبان دوم خود را می دانند اما منشا این دانش نه آموزش مستقیم است، نه داده های اولیه زبانی و نه نحو زبان اول آنها، می توان ادعا کرد که منشا این دانش در ذهن/مغز زبان آموزان است. با نشان دادن اینکه در فراگیری زبان دوم حوزه های وجود دارند که منشا آنها در عضو زبانی افراد (Language Organ) ...

در این پایان نامه ده کودک فارسی زبان که انگلیسی را به عنوان زبان دوم می‌آموزند مورد بررسی قرارمی-گیرند. حالت اولیه و رشد فراگیری نحو زبان دوم کودک با توجه به حضور یا عدم حضور مقولات دستوری و میزان تداخل زبان اول تعیین می‌شود. به برخی از مطالعاتی که در حوزه فراگیری زبان اول صورت گرفته‌اند به منظور تعیین شباهت‌ها و تفاوت‌های میان فراگیری زبان اول و دوم کودک مطرح می-شوند. با تحلیل داده‌های جمع آوری شده از کودکان، دو فرض عمده در باره گرامرهای زبان دوم یعنی درخت‌های کمینه/ فرضیه س ...

محققین و پژوهشگران یادگیری زبان دوم مباحث زیادی در خصوص بکار گیری رویکرد تکلیف محور(Task based) در آموزش زبان دوم مطرح کردند و این روش آموزش زبان بصورت گسترده در سراسر دنیا مورد توجه و تأکید قرار گرفت. این شیوه آموزشی که ریشه در اصول اساسی روش تدریس تعاملی زبان و نیز تحقیقات مربوط به فراگیری زبان دوم دارد، بعنوان جایگزینی برای شیوه های سنتی تدریس زبان دوم مطرح شده است. رویکرد تکلیف محور آموزش زبان رویکردی چند بعدی است که ابعاد مختلفی را شامل می شود. بررسی ابعاد ادراکی تکالیف ...

زبان دستگاهي است نظام يافته از علائم و رابطه هاي قراردادي كه ارزش آن ها با پديده هايي كه به آن هادلالت مي كنند به وسيله اجتماع تعيين مي شود. بنابراين زبان را بايد در اجتماع و از اجتماع ياد گرفت ولي استعداد يا توانايي بالقوه براي يادگيري زبان چيزي است كه ما از طريق وراثت در هنگام تولد به دست مي آوريم. امروزه يكي از بحث برانگيزترين سوالات مطرح شده در زمينه زبان ، چگونگي فراگيري زبان مادري توسط كودك است. در اين تحقيق، مراحل رشد آوايي يك كودك فارسي زبان از بدوتولد تا چهارده ماهگ ...

الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت پژوهش) : این تحقیق در نظر دارد زبان فارسی گروهی از دانش آموزان لر زبان پایه چهارم و پنجم مقطع دبستان را با استفاده از روش تحلیل خطا مورد بررسی قرار داده و خطاهای نحوی آن‌ها را در نوشتن انشا به زبان فارسی بررسی و توصیف کند. خطاها منابع مهمی هستند که با استفاده از آن‌ها می توان نظام ذهنی آموزندگان را مشخص کرد. از همین رو، محقق علاقمند به بررسی این موضوع می‌باشد و تلاش خواهد کرد خطاهایی را که زبان آموزان در زمینه‌ی نحوی دارند جمع آوری کرده و مورد ت ...

وجود کامپیوتر این امکان را به زبان آموزان میدهد که به میزان گسترده ای از اطلاعات از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند و همچنین آنها را قادر میسازد که از این اطلاعات استفاده کنند.تاثیرکامپیوتر بر تمام جوانب آموزش که شامل یادگیری زبان نیز می باشد منجر به رشد یادگیری زبان به کمک کامپیوتر شده است. هدف از این تحقیق سعی در بررسی تاثیر جستجو از طریق وبلاگ بر یادگیری لغت زبان آموزانی بوده است که زبان انگلیسى را به عنوان زبان خارجى در محیط زبان خارجی مى آموزند. براى انجام این تحقیق، ...

تحقیق حاضر به منظور پیدا کردن رابطه میان هوش هیجانی، یادگیری خودمحور،و خواندن و درک مطلب در زبان آموزان زبان خارجی انجام شد.برای این منظوردو پرسشنامه و یک آزمون خواندن به یک گروه 300 نفره زبان آموز متشکل از زن و مرد داده شد و اطلاعات بدست آمده بر اساس رابطه پیرسون بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده نتیجه گیری شد که خواندن و درک مطلب رابطه منفی و نامشخصی با هوش هیجانی دارد درحالیکه رابطه بین یادگیری خودمحور و خواندن مثبت و مشخص بود. هیچ رابطه مشخصی بین یادگیری خودمحور و هوش هی ...