عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه، آلودگی خاک توسط آلاینده‌های آلی خطرناک، به‌عنوان یک معضل زیست ‌محیطی، مطرح شده و رفع این ترکیبات از این محیط‌ مورد توجه زیاد قرار گرفته است. یکی از این آلاینده‌ها، هیدروکربن های نفتی می باشند. این ترکیبات قابلیت آلوده سازی محیط زیست را دارا بوده و می توانند در اثر ریخت و پاشش های تصادفی و یا سوانح وارد محیط زیست گردند و به علت ویژگی های خاص فیزیکی و شیمیایی، موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم ‌سازند. مطالعات صورت پذیرفته در تعیین اثرات زیست محیطی و بهداشتی این ترکیبا ...

ذخیره سازی فرآورده های نفتی به عنوان ذخایر استراتژیک کشورها مستلزم ساخت مخازن بزرگ و ایمن می باشد. ارزیابی دوام و پایداری ساختار بتون و ژل سیمان در تماس با سنگدانه ها از جمله پارامترهای مهم در کاربرد بتون به عنوان یک ماده ساختمانی در ساخت مخازن عظیم ذخیره سازی فرآورده های نفتی می باشد. در این راستا با هدف بررسی اثرات فرآورده های نفتی در مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بتون سخت شده تحقیقات آزمایشگاهی گسترده ای انجام گرفت. بر این اساس بررسی تاثیر انواع سیمان، مکمل های سیمانی خ ...

گازوئیل یکی از پر مصرف‌ترین و پرکاربردترین محصولات نفتی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. حجم قابل توجهی از گازوئیل در مخازن زمینی و ایستگاه های سوخت نگهداری می‌شود که در اثر نشت از این مخازن، می‌تواند خاک و آب زیرزمینی مجاور را به شدت آلوده نماید. گازوئیل به عنوان آلاینده ای بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است که اثراتی پر خطر بر انسان و دیگر موجودات زنده موجود در محیط می‌گذارد. روش‌های شیمیایی و فیزیکی که معمولاً به منظور اصلاح آلودگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرهزین ...

شکست حرارتی فراورده‌های نفتی در حضور بخار آب به منظور تولید اولفینها، روشی است متداول که در صنایع پتروشیمی به منظور تولید محصولات پرکاربردی نظیر اتیلن و پروپیلن به کار می‌رود. در سالهای اخیر با توجه به روند چشمگیر افزایش قیمت فراورده‌های سبک نفتی، و به کارگیری این فراورده‌ها در تولید حاملهای انرژی نظیر LPG، بنزین و گازوئیل، شاهد تغییر رویکرد کلی جهانی نسبت به جایگزینی خوراکهای سبک‌تر و مرسوم پیشین مانند اتان و نفتا با خوراکهای سنگین‌تر میان تقطیری و ته‌ماندهای اتمسفری و خلأ ه ...

امروزه روش هاي مختلفي براي محافظت در برابر خوردگي وجود دارد كه عبارتند از اعمال پوشش، تزريق ممانعت كننده و حفاظت كاتدي كه براي سازه هاي دريايي استفاده توامان دو روش اعمال پوشش و حفاظت كاتدي جهت حفاظت اين نوع سازه ها به كار مي رود. روش استفاده براي حفاظت كاتدي معمولا روش جريان اعمالي مي باشد. اسكله شهيد رجايي واقع در 25 كيلومتري غرب بندرعباس بوده كه يكي از اسكله هاي مربوط به صادرات و واردات مواد نفتي است. اسكله مذكور داراي طولي برابر 300 متر و داراي دو محل جهت پهلوگيري همزمان ...

مساله تامین فراورده‌های نفتی به ویژه بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در کل کشور، یکی از مسائل مهم و استراتژیک قلمداد می‌شود به طوریکه بروز اختلال در این امر می‌تواند حتی به ایجاد بحران منتهی گردد، بنابراین لزوم بررسی فرایند تامین فراورده‌های نفتی بیش از پیش آشکار می‌گردد. زنجیره تامین فراورده‌های نفتی را می‌توان به سه بخش عمده تولید و واردات، انباشت و انتقال تقسیم بندی نمود که هر بخش، نقشی ویژه در راستای هدف اصلی یعنی تامین فراورده ایفا می‌کند. به طور خاص، بخش ذخیره و ان ...

پژوهش حاضررابطه بین ادراک عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه آماري پژوهش کلیه كاركنان شركت پخش فراورده های نفتی شهر اصفهان میباشدکه براساس آمار اخذ شده از شرکت پخش استان اصفهان این تعداد 400نفر مي باشد. براساس فرمول كوكران جحم نمونه شامل 183 نفر مي باشدكه برای جلوگيری از ريزش در طی تحقيق ، حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد.برای تحلیل داده ها از ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون ارتباط بين متغیرهای تحقیق ا ...

سالیانه مقادیر زیادی لجن در مخازن ذخیره سازی فراورده های نفتی تولید می‌گردد. این لجن در نتیجه جذب ترکیبات روغنی بر روی ذرات جامد و ته نشینی آن تشکیل می شود. در حال حاضر در کشور مدیریت جامعی در ارتباط با این لجن ها وجود ندارد و تنها در برخی موارد به حذف آب و نهایتاً دفن لجن باقیمانده بسنده می‌گردد. از آنجایی که این لجن حاوی مقادیر بالایی از ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین است به عنوان منبعی از آلاینده ها محسوب می شود و رهاسازی آن در محیط بدون اعمال روش‌های تصفیه آثار سویی به همر ...

هدف اساسی از این مطالعه سنجش و مقایسه بهره وری میان مدیریت های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و عوامل موثر بر آنهاست. از این رو از مطالعه میدانی و تکمیل دو دسته پرسشنامه توسط کارکنان و مدیران این شرکت و مدلی که ترکیبی از تکنیک‌های فرایند تحلیل شبکه‌ایی(ANP) و DEMATEL می‌باشد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره وری نیروی انسانی در مدیریت واحدهای بازرگانی، مهندسی و طرح‌ها و برنامه‌ریزیبه میزان زیادی همسان و در سطح مطلوب ارزیابی شده و نسبت بهمدیریت ...