عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی فراوانی انگل کریپتوسپوریدیم در انسان ، این انگل مشترک انسان و دام می باشد ابتدا نمونه های مدفوع را از بیمارستان ها و گاوداری ها ( انسان و دام ) تهیه نموده و سپس در آزمایشگاه ها به روش های گفته شده ( در طرح ذکر گردیده ) حضور انگل را در لام های میکروسکوپی تشخیص می دهیم . با توجه به اینکه اولین بار در ایران در شهر بروجرد این انگل شناسایی می شود و شناخت آن از اهمیت بالایی جهت بهداشت انسانی و دامی برخوردار می باشد . ضمنا این انگل اسهال های حاد تا فوق حاد در افراد مبتلا به ای ...

در این مطالعه میزان فراوانی آلودگی بادرماتوفیتها و ارتباط آن با سن، جنس ، تعداد افراد خانواده، بهداشت فردی و اجتماعی و میزان تحصیلات والدین و نگهداری حیوانات اهلی در محل سکونت بررسی می‌گردد. نیز عوامل اتیولوژیک کچلی‌ها و جداسازی و تعیین جنس گونه قارچهای مولد عفونت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید. -1 تعیین میزان فراوانی نسبی آلودگی بادرماتوفیتها در دانش‌آموزان زیر گروه سنی 15 سال -2 تعیین نوع قارچ عامل بیماری -3 ارتباط میزان فراوانی آلودگی با عواملی مانند جنس ، سن، نگهداری ...

فلج های دوره ای با حملات فلج و ضعف عضلانی، همراه با تغییرات سطح سرمی پتاسیم، مشخص می شوند، شناخته شده ترین آنها نوع هیپوکالمیک با شیوع نادر و با شیوع بیشتر در بین مردان است. این بیماری در صورت تشخیص صحیح و به موقع، به دلیل سهولت پیشگیری و درمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف جمع آوری اطلاعات پایه ای از قبیل، فراوانی و خصوصیات و عوامل مرتبط با بیماری انجام گردیده است. در این مطالعه، به روش توصیفی- مقطعی، فراوانی بیماری در سال های 1376- 1375 در بین بیماران بس ...

ورود آگونیست ‏‎GnRH‎‏ در میدان روش های کمکی باروری ‏‎ART‎‏ شروع یک روش نوین درمانی بود که باعث کاهش موارد ‏‎LH Surge‎‏ از 20 درصد به حدود 2 درصد و در نتیجه ، افزایش میزان موفقیت سیکل های ‏‎ART‎‏ شد . از عوارض مصرف این آگونیست ها ، بروز کیست های تخمدانی است که رابطه آن با مرحله افزایش ناگهانی ‏‎(Flare up)‎‏ اگونیست ها به شدت مطرح است و امکان دارد بر نتایج درمان نیز تاثیر منفی داشته باشد . میزان فراوانی این کیست ها بین 50-8 درصدگزارش شده و تاثیر عوامل مثل سن - میزان ‏‎FSH‎‏ باز ...

هدف کلی: تعیین فراوانی پرفشاری خون در جمعیت بالای 19 سال شهر همدان. محیط: شهر همدان. جامعه آماری: افراد بالای 19 سال ساکن شهر همدان. طرح و روش کار: این طرج یک مطالعه توصیفی قطعی می‌باشد. حجم نمونه 1981 نفر می‌باشد و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای است . اطلاعات توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در منازل افراد مورد مطالعه جمع‌آوری می‌شد. فشار خون از بازوی راست و در موقعیت نشسته دو بار اندازه‌گیری می‌شد. میانگین محاسبه شده و پس از جمع‌آوری با نرم‌افزار EP16 تجزیه و ...
نمایه ها:
جوان | 
همدان | 

هدف تحقیق بررسی فراوانی بیماریهای واگیر شایع در مدارس ابتدایی شهری است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره ابتدایی کشور است که 17520 نفر از آنها جهت بررسی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) میان انتشار و بروز بیماریها و شرایط فصلی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. به طوری که در فصل بهار، تابستان و زمستان و پاییز میزان بروز سرماخوردگی و آنژین متفاوت است . 2) میان جنسیت و بیماریها ارتباط معنی‌دار وجود دارد. به طور نم ...

فاز اول پروژه فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در خلیج نایابند و خوریات وابسته طی سالهای 74-75 اجرا گردید و بدنبال آن فاز اجرائی فاز دوم در منطقه خوریات بوشهر (از خورسلطانی تا رودکهنه) و فاز سوم از (بردخون تا کنگان) که در حال اجرا است . لازم به ذکر است که معیار و ملاک انتخاب این فاز براساس اهمیت اکولوژیک خوریات در منطقه استان بوشهر به عنوان نوزادگاه و زیستگاه مهم دریائی بوده است . استمرار کار جهت تکمیل مطالعات بر آبهای استان بوشهر ضروری بوده و لذا فاز چهارم پروژه پیشنهاد می‌گر ...

این مطالعه به صورت آینده نگر تحلیلی ، بر اساس تنظیم پرسشنامه ای به ثبت یافته های حین لاپاراتومی ( وضعی آناتومیکی آپاندیس، پاتولوژی ظاهری و عوارض ) می پردازد ، پرسشنامه های مورد بررسی های آماری قرار گرفته ، فراوانی نسبی هریک از یافته ها تعیین می شود . هدف از اجرای طرح : 1- تعیین وضعیت آناتومیکی زایده آپاندیس در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد چرکی 2- تعیین پاتولوژی ظاهری نمونه های آپاندکتومی در بیمارانی که تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفته اند 3- تعیین میزان عوارض مختلف در ه ...

آسیبهای کروموزومی در پرتوکاران بعنون افرادی از جامعه که بنا به ضرورت شغلی در معرض پرتوها هستند، با روشهای سیتوژنتیکی قابل اندازه گیری می باشند . اندازه گیری فراوانی این آسیبها می تواند شاخصی از وضعیت سلامتی پرتوکاران و سطح بهدشات پرتوها ر مراکز پرتوپزشکی بدست دهد. ...