عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرانو گرایی، یک حرکت است که امـروزه هنـر، معماری، سیاسـت، اقتصاد، علـم، فناوری و فرهنگ و همه ی ابعاد زندگی را تحت تأثیر خود قرار داده و به چالش کشیده است. هدف از انجام این مطالعه و پژوهش «بررسی جایگاه معلّم، دانش آموز و محتوای درسی از نظر فرانوگرا» است. روش مورد استفاده اسنادی- تحلیلی، وروش جمع آوری اطلاعات، آرشیوی و کتاب خانه ای است که اطلاعات مربوط از طریـق کتاب ها، پایان نامـه ها، مجـلات تخصصی و مقـالات جمـع آوری شـده است. در این پژوهش 5 سوال مطرح شده است. یافته های پژوهش ...

در دهه های اخیر جنبشها و مکتبهای چندی در عرصه معماری و شهرسازی پیدا شده اند که غالباً ریشه در دیدگاههای فلسفی دارند و شناخت آنها بسیار ضروری است. سبک شهرسازی و معماری متأثّر از مکتب پست مدرن یکی از مهمّترین و فراگیرترین جنبشهایی است که در سالهای اخیر وسعت یافته و اغلب معماران و شهرسازان حتّی الامکان نگاهی بدان دارند. ...

چکیده ندارد.
 
پست مدرنیته به عنوان یک وضعیت نوین در حال حاضر ، تغییر و تحول های زیادی در دیدگاه های مختلف در زندگی و تفکر بشر بوجود آورده و خواسته یا نا خواسته ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان یکی از علوم اجتماعی در معرض اثر پذیری از این وضعیت قرار گرفته است . مطالعه چنین وضعیتی، دید کتابداران و اطلاع رسانان را نسبت به وضعیت و موقعیت کنونی و افق های پیش رو ، بازتر می کند . مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر پست مدرنیته و تغییرات اجتماعی حاصل از آن را بر دیدگاه و فعالیت های مختلف ...

از آنجا که مدرنیسم و پست مدرنیسم زمینه نمود جهانی شدن را فراهم کرده اند، بنابر این فرضیه های این پژوهش مبتنی بر تأثیر مدرنیسم و پدیده جهانی شدن برکالبد شهر تهران است که از طریق روش توصیفی- تحلیل مورد برسی قرار می گیرد. در عصر جهانی شدن ، همه چیز در حال انتقال و مبادله است، اما این جریان انتقال یک طرفه و یک جانبه بوده کشورهای خاصی از آن سود می برند. جهانی شدن از مدتها قبل با مدرنیسم و پست مدرنیسم شروع شده و هم اکنون فقط شتاب فراوانی در آن ایجاد شده است. مدرنیسم از اواخر حکومت ...
نمایه ها:
توسعه | 
تهران | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این رساله یکی از مبهم‌ترین و جنجال برانگیزترین مفاهیم در حیطه فلسفه، علوم انسانی و اجتماعی به بحث گذاشته می‌شود. چشم‌اندازی که از آن به این مقوله نگاه شده، فرهنگ است . پسامدرنیته به عنوان تحول فرهنگی. محور این رساله مطالعه زمان نو از چشم‌انداز فرهنگی است . به عبارت دیگر پسامدرنیته به مثابه جنبش فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جنبشی که پیوندی عمیق با فلسفه امروز دارد. ...
نمایه ها:
فرهنگ |