عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از میان سه فرانقش مطرح در «دستور نقش‌گرای نظام‌مند» هلیدی، فرانقش متنی به بررسی شیوه سازمان‌دهی پیام در متن می‌پردازد. از جمله مباحث مطرح در این فرانقش، ساخت مبتدایی است که به ساختمان بند و نحوه سازمان‌بندی عناصر موجود در آن می‌پردازد. براساس مبانی مطرح در ساخت مبتدایی نحوه چینش عناصر موجود در بند در معنای آن موثر است. به‌عبارت دیگر، تفاوت در شیوه بیان بی‌دلیل نیست. بر این اساس، می‌توان گفت توجه به ساخت مبتدایی هنگام ترجمه از زبانی به زبان دیگر حائز اهمیت است؛ زیرا بخشی ا ...

دانشگاه مأمن کشف و پرورش استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم است. پر واضح است که در این مسیر کتابهای دانشگاهی نقش بسیار پررنگی دارند، چه با مطالعه آنها دریچه ای جدید از دنیای علم به روی خوانندگان باز می شود. به همین دلیل نگارنده این رساله پژوهش در زمینه کتابهای دانشگاهی را امری مهم می داند، و با این پیش فرض کتابهای علوم انسانی سازمان سمت را هدف کار خود قرار داد اما از آنجائیکه حجم کتابهای منتشر شده در این سازمان بسیار زیاد است و عملا بررسی همه آنها مقدور نیست لذا با اعمال ...

رساله حاضر کوششی است برای توصیف گفتار کودکان 6 ساله فارسی‌زبان تهرانی(پایه اول دبستان) در قالب نظریه نقشگرای نظام‏‏مند هلیدی و متیسن (2004). در این رساله که در پنج فصل تدوین یافته از دو فرانقش متنی و تجربی این نظریه برای توصیف گفتار کودکان استفاده شده است.ضرورت و اهمیت چنین پژوهشی از موارد ذیل ناشی می‏شود.نخست اینکه مطالعات توصیفی درباره زبان فارسی و به ویژه درباره گونه گفتاری زبان فارسی و آن هم گفتار کودکان بسیار کم انجام شده است. دوم اینکه دستیابی به یک نظریه زبان‏‏شناختی م ...

این نوشته به بررسی تحولاتی می‌پردازد که در لایه‌های مختلف معنایی و ساخت اطلاع یک ساخت نشاندار در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است روی دهد. چارچوب نظری این پژوهش را دستور نقشگرای نظام‌مند هالیدی فراهم ساخته است. منظور از ساخت نشاندار در این پژوهش ساخت‌های موسوم به آغازگر اسنادی‌شده، نقش‌برابر، وارونه و ساخت‌هایی است که در آنها پیشایندسازی صورت گرفته است. همچنین لایه‌های معنایی یک پاره‌گفتار با توجه به فرانقش‌های سه-گانه دستور نقشگرای هالیدی- فرانقش تجربی، فرانقش م ...

زبان شناسی نقش گرا یکی از سه نگرش مسلّط زبان شناسی نظری است که زیرمجموعه های مختلفی از جمله دستور نظام مند دارد. دستور نقش گرایی هلیدی نظام صوری زبان را توأم با نظام معنایی و نقشی در بافت در نظر می گیرد بنابراین قابلیت مناسبی برای بررسی های ادبی و سبک شناختی دارد. هلیدی در نظریه ی خود سه سطح برای معنا مطرح می کند که عبارتند از: فرانقش تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی. این پایان نامه با رویکرد زبان شناسی نقش گرا، گرایش دستور نظام مند هلیدی، به تحلیل و بررسی سبک رمان چراغ ه ...

این پژوهش تحلیلی گفتمانی است از چند شعر تعلیمی و غنایی از مولوی. هدف این تحقیق بررسی کارآمدی دستور سیستمی- ‌نقشی هلیدی در تحلیل های ادبی است، و پاسخ به این پرسش که آیا دستور نقشی قادر است دو گونه ی ادبی مختلف را از هم متمایز سازد؟ به این منظور 107 بیت از آثار مولوی انتخاب شده است، 60 بیت از مثنوی به عنوان اثری تعلیمی، و 47 بیت از غزلیات شمس به عنوان کاری غنایی؛ و سپس سه فرانقش هلیدی در هر گروه از ابیات تحلیل شده اند. معنای اندیشگانی اشعار از طریق نظام تعدی مورد بررسی قرار ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

گرچه رایانامه به عنوان ابزاری برای تقویت روابط دانشجویان و اساتید و روشی برای بهبود فرآیند های آموزشی و یادگیری در نظر گرفته می شود، در عین حال می توان از آن برای ترسیم گفتمان اساتید و دانشجویان بصورت کلی در محیط اینترنت نیز بهره برد. تحقیق حاضر بر آن است که نحوه استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و اساتید آنان از ساختارهای زبانشناسی را جهت ایجاد تعامل و بروز خود در رایانامه به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی آنان در محیط اینترنت را روشن تر سازد. در این راستا تع ...

در این پژوهش به بررسی نقش مجهول در زبان فارسی از دیدگاه نظریه‌ی نقشگرایی هلیدی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بدست آوردن شناخت و درک بهتر و دقیق تر از نقش مجهول در زبان فارسی و نیز مشخص کردن ساختارهایی است که قادرند معنی مجهول را بیان نمایند زیرا آگاهی داشتن از نحوه ی بکارگیری مناسب این ساختارها می تواند در زمینه ی ترجمه و نیز آموزش زبان راه گشا باشد. در این تحقیق دو پرسش اصلی مطرح می شود که عبارتند از: 1- آیا در زبان فارسی، رابطه ی نقش مجهول به ساختارهایی که این ن ...