عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از میان سه فرانقش مطرح در «دستور نقش‌گرای نظام‌مند» هلیدی، فرانقش متنی به بررسی شیوه سازمان‌دهی پیام در متن می‌پردازد. از جمله مباحث مطرح در این فرانقش، ساخت مبتدایی است که به ساختمان بند و نحوه سازمان‌بندی عناصر موجود در آن می‌پردازد. براساس مبانی مطرح در ساخت مبتدایی نحوه چینش عناصر موجود در بند در معنای آن موثر است. به‌عبارت دیگر، تفاوت در شیوه بیان بی‌دلیل نیست. بر این اساس، می‌توان گفت توجه به ساخت مبتدایی هنگام ترجمه از زبانی به زبان دیگر حائز اهمیت است؛ زیرا بخشی ا ...

دانشگاه مأمن کشف و پرورش استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم است. پر واضح است که در این مسیر کتابهای دانشگاهی نقش بسیار پررنگی دارند، چه با مطالعه آنها دریچه ای جدید از دنیای علم به روی خوانندگان باز می شود. به همین دلیل نگارنده این رساله پژوهش در زمینه کتابهای دانشگاهی را امری مهم می داند، و با این پیش فرض کتابهای علوم انسانی سازمان سمت را هدف کار خود قرار داد اما از آنجائیکه حجم کتابهای منتشر شده در این سازمان بسیار زیاد است و عملا بررسی همه آنها مقدور نیست لذا با اعمال ...

در پژوهش حاضر تلاش کرده‌ایم تا با به‌کارگیری چارچوب نظری دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی، مشخّصاً فرانقش متنی، به سبک‌شناسی تطبیقی حکایت‌های تفسیر سوره‌ی یوسف (طوسی) با داستان‌های کشف‌الاسرار (میبدی) بپردازیم، تا از راه بررسی ویژگی‌های سبکی تفسیر سوره‌ی یوسف از این منظر، و مقایسه‌ی آن با ویژگی‌های سبکی کشف‌الاسرار (به عنوان اثری متعلّق به قرن ششم هجری که نثر آن مرسل است)، هم نسبت نثر آن را با نثر مرسل بسنجیم، و هم گامی در جهت تعیین تاریخ نگارش آن برداریم. نتایج حاصل از پژوهش ح ...

رساله حاضر کوششی است برای توصیف گفتار کودکان 6 ساله فارسی‌زبان تهرانی(پایه اول دبستان) در قالب نظریه نقشگرای نظام‏‏مند هلیدی و متیسن (2004). در این رساله که در پنج فصل تدوین یافته از دو فرانقش متنی و تجربی این نظریه برای توصیف گفتار کودکان استفاده شده است.ضرورت و اهمیت چنین پژوهشی از موارد ذیل ناشی می‏شود.نخست اینکه مطالعات توصیفی درباره زبان فارسی و به ویژه درباره گونه گفتاری زبان فارسی و آن هم گفتار کودکان بسیار کم انجام شده است. دوم اینکه دستیابی به یک نظریه زبان‏‏شناختی م ...

هویت, شکل دادن و بازنمایی آن در گفتمان, توجه بسیاری از محققان این رشته را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر بر شکل دادن به هویت جنسیتی هشت تن از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد از طریق بررسی روایات آنان از تجربیات شخصی, متمرکز شده است. تحلیل داده ها در این تحقیق مشتمل بر سه بخش است: بخش اول شامل کدگذاری موضوعی روایات است که بر اساس آن هویت جنسیتی شرکت کنندگان در تحقیق بر اساس تحلیل محتوای روایات آنان شکل داده می شود؛ بخش دوم تحلیل شامل بررسی هویت شرکت- کنن ...

این نوشته به بررسی تحولاتی می‌پردازد که در لایه‌های مختلف معنایی و ساخت اطلاع یک ساخت نشاندار در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است روی دهد. چارچوب نظری این پژوهش را دستور نقشگرای نظام‌مند هالیدی فراهم ساخته است. منظور از ساخت نشاندار در این پژوهش ساخت‌های موسوم به آغازگر اسنادی‌شده، نقش‌برابر، وارونه و ساخت‌هایی است که در آنها پیشایندسازی صورت گرفته است. همچنین لایه‌های معنایی یک پاره‌گفتار با توجه به فرانقش‌های سه-گانه دستور نقشگرای هالیدی- فرانقش تجربی، فرانقش م ...

زبان شناسی نقش گرا یکی از سه نگرش مسلّط زبان شناسی نظری است که زیرمجموعه های مختلفی از جمله دستور نظام مند دارد. دستور نقش گرایی هلیدی نظام صوری زبان را توأم با نظام معنایی و نقشی در بافت در نظر می گیرد بنابراین قابلیت مناسبی برای بررسی های ادبی و سبک شناختی دارد. هلیدی در نظریه ی خود سه سطح برای معنا مطرح می کند که عبارتند از: فرانقش تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی. این پایان نامه با رویکرد زبان شناسی نقش گرا، گرایش دستور نظام مند هلیدی، به تحلیل و بررسی سبک رمان چراغ ه ...

در این تحقیق، سعی بر آن است تا بندهای آیات سوره ی یاسین را از منظر اصول و مبانی نظریّه ی سیستمی- نقشی هالیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. نگارنده در این پژوهش، به هیچ عنوان در صدد دستیابی به مفاهیم ژرف ساختی قرآن و تحلیل لایه های مختلف معنایی آن برنیامده است، بلکه هدف اصلی تحقیق، آزمودن نظریّه ی مذکور و بررسی قابلیّت اعمال آن در حیطه ی داده های قرآنی است. بررسی سوره ی یاسین بر اساس نظریّه ی هالیدی، به این نتیجه انجامید که بر اساس فرانقش بازنمودی، بیشترینِ فرآیندها(27/16 ...

این پژوهش تحلیلی گفتمانی است از چند شعر تعلیمی و غنایی از مولوی. هدف این تحقیق بررسی کارآمدی دستور سیستمی- ‌نقشی هلیدی در تحلیل های ادبی است، و پاسخ به این پرسش که آیا دستور نقشی قادر است دو گونه ی ادبی مختلف را از هم متمایز سازد؟ به این منظور 107 بیت از آثار مولوی انتخاب شده است، 60 بیت از مثنوی به عنوان اثری تعلیمی، و 47 بیت از غزلیات شمس به عنوان کاری غنایی؛ و سپس سه فرانقش هلیدی در هر گروه از ابیات تحلیل شده اند. معنای اندیشگانی اشعار از طریق نظام تعدی مورد بررسی قرار ...