عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه در مورد متن اصلی انکلیسی کتاب ماجراهای هاکلبری فین و ترجمه فارسی آن بر اساس فرانقش بینافردی است. برای این منظور مدل نقش گرای هالیدی برای بررسی سه نوع جمله خبری پرسشی و امری به کار گرفته شد تا مشخص شود مترجم تا چه حد در ترجمه به فرانقش بینافردی توجه کرده است. ...

چکیده: بنا به نیازی که به پژوهش های علمی بیشتر در متون مذهبی، با بهره گیری از یافته های نوین زبانشناسی احساس می شد، این مطالعه به بررسی ساختار وجه و وجهیّت نامه های نهج البلاغه بر اساس تعریف آن ها در فرانقش بینافردی دستور نقش گرا هلیدی پرداخت. برای درک بهتر نامه های نهج البلاغه، 75 مورد آنها در جداولی دو بخشی تحلیل شد. ابتدا عناصر هر بند تجزیه و نقش آن ها مشخص گردید. سپس هر بند بر اساس الگوی تحقیق تحلیل، و در بخش جمع بندی، ساختار وجهی و مفاهیم مرتبط به آن مورد کنکاش واقع شد ...

هلیدی برای زبان چهار فرانقش اصلی می‌شناسد و اعتقاد دارد کودک در جریان زبان‌آموزی به تدریج هر یک از این فرانقش‌ها را می‌آموزد و گفتار خود را به گفتار بزرگسالان نزدیک می‌کند. در این پایان‌نامه به معرفی فرایند‌های "تجربی" و "بینافردی" در یادگیری زبان توسط کودکان بر مبنای نظریه‌ی یادگیری زبان بنیاد هلیدی می‌پردازیم. بدین منظور به تحلیل معنایی 800 فعل از دو کتاب «آموزش نوین زبان فارسی‌» (جلد 1 و 2) و دو جلد از مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی» در سطح مقدماتی، به عنوان منبع زبان‌آموزی، ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

نظریه‌ی نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی یکی از معروف‌ترین نظریات زبانی است که از آن در تحلیل انواع متن به ویژه با هدف بررسی نقش‌های مختلف زبانی استفاده می‌شود. هلیدی بر این باور است که اصلی‌ترین هدف زبان،‌ انتقال معناست؛ و به همین منظور، گویشوران برای تبادل معنا،‌ متن را می‌سازند. یعنی چیزی که در تعامل مهم است، ‌انتقال معناست نه صورت‌های زبانی. هدف این تحقیق، بررسی متون رادیویی شبکه جوان – به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های رادیویی- برپایه‌ی دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی و به طور ...

این پژوهش کوشیده‌است ضمن معرفی فرانقش بینافردی در نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی به توزیع عنصر نفی در گروه فعلی در زبان فارسی بپردازد و همین‌طور تأثیر تغییر جایگاه عنصر نفی در گروه فعلی حاوی فعل وجهی را بر تعبیر معنایی جمله براساس دیدگاه نظریه‌ی نظام‌مند هلیدی بررسی کند. در این خصوص افعال وجهی "توانستن"، "شدن" و "بایستن" به عنوان افعال وجهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این تحقیق به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته‌است. ...