عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاه مأمن کشف و پرورش استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم است. پر واضح است که در این مسیر کتابهای دانشگاهی نقش بسیار پررنگی دارند، چه با مطالعه آنها دریچه ای جدید از دنیای علم به روی خوانندگان باز می شود. به همین دلیل نگارنده این رساله پژوهش در زمینه کتابهای دانشگاهی را امری مهم می داند، و با این پیش فرض کتابهای علوم انسانی سازمان سمت را هدف کار خود قرار داد اما از آنجائیکه حجم کتابهای منتشر شده در این سازمان بسیار زیاد است و عملا بررسی همه آنها مقدور نیست لذا با اعمال ...

موضوع این پایان نامه در مورد متن اصلی انکلیسی کتاب ماجراهای هاکلبری فین و ترجمه فارسی آن بر اساس فرانقش بینافردی است. برای این منظور مدل نقش گرای هالیدی برای بررسی سه نوع جمله خبری پرسشی و امری به کار گرفته شد تا مشخص شود مترجم تا چه حد در ترجمه به فرانقش بینافردی توجه کرده است. ...

از میان سه فرانقش مطرح در «دستور نقش‌گرای نظام‌مند» هلیدی، فرانقش متنی به بررسی شیوه سازمان‌دهی پیام در متن می‌پردازد. از جمله مباحث مطرح در این فرانقش، ساخت مبتدایی است که به ساختمان بند و نحوه سازمان‌بندی عناصر موجود در آن می‌پردازد. براساس مبانی مطرح در ساخت مبتدایی نحوه چینش عناصر موجود در بند در معنای آن موثر است. به‌عبارت دیگر، تفاوت در شیوه بیان بی‌دلیل نیست. بر این اساس، می‌توان گفت توجه به ساخت مبتدایی هنگام ترجمه از زبانی به زبان دیگر حائز اهمیت است؛ زیرا بخشی ا ...

زبان شناسی نقش گرا یکی از سه نگرش مسلّط زبان شناسی نظری است که زیرمجموعه های مختلفی از جمله دستور نظام مند دارد. دستور نقش گرایی هلیدی نظام صوری زبان را توأم با نظام معنایی و نقشی در بافت در نظر می گیرد بنابراین قابلیت مناسبی برای بررسی های ادبی و سبک شناختی دارد. هلیدی در نظریه ی خود سه سطح برای معنا مطرح می کند که عبارتند از: فرانقش تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی. این پایان نامه با رویکرد زبان شناسی نقش گرا، گرایش دستور نظام مند هلیدی، به تحلیل و بررسی سبک رمان چراغ ه ...

این پژوهش تحلیلی گفتمانی است از چند شعر تعلیمی و غنایی از مولوی. هدف این تحقیق بررسی کارآمدی دستور سیستمی- ‌نقشی هلیدی در تحلیل های ادبی است، و پاسخ به این پرسش که آیا دستور نقشی قادر است دو گونه ی ادبی مختلف را از هم متمایز سازد؟ به این منظور 107 بیت از آثار مولوی انتخاب شده است، 60 بیت از مثنوی به عنوان اثری تعلیمی، و 47 بیت از غزلیات شمس به عنوان کاری غنایی؛ و سپس سه فرانقش هلیدی در هر گروه از ابیات تحلیل شده اند. معنای اندیشگانی اشعار از طریق نظام تعدی مورد بررسی قرار ...

این پژو هش بر آن است تا نشان دهد دستور نقش گرا روش مناسبی برای تحلیل آثار ادبی است. لذا پس از تبیین ارتباط میان زبان شناسی و ادبیات، معرفی چند مکتب زبان شناسی مشهور و از جمله مکتب نقش گرای هلیدی و شرح مبسوطی از اصول ارائه شده در دستور نقش گرا به بررسی مجموعه شعر «از این اوستا» اثر «مهدی اخوان ثالث» پرداخته است. نگارنده برای نیل به این هدف ابتدا اشعار را به دقت مطالعه و بصورت جملاتی شماره بندی نمود، آنگاه در جدول هایی که برای سه سطح اندیشگانی بینافردی و متنی طراحی گردید، جملات ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

رساله حاضر گفتمان مورد استفاده توسط استادان آموزش زبان انگلیسی را در محیط کلاسی بررسی می‌کند. در این رساله مبنای تحلیل رویکرد نظری دستور نقش‌‌گرای نظام‌مند هلیدی قرار گرفته است. از آنجایی که گفتمان استاد در کلاس درس نقش بسزایی در یادگیری مطالب درسی توسط زبان‌‌آموزان دارد، یافتن معیاری برای تحلیل‌هایی از این دست ضروری می‌نماید. هدف اصلی این پایان‌نامه ارائه الگویی است که بتواند معیار سنجش گفتمان استادان مختلف قرار بگیرد. الگوی مورد اشاره خود مقاصد مختلفی را در آموزش زبان دنبال ...

این نوشته به بررسی تحولاتی می‌پردازد که در لایه‌های مختلف معنایی و ساخت اطلاع یک ساخت نشاندار در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است روی دهد. چارچوب نظری این پژوهش را دستور نقشگرای نظام‌مند هالیدی فراهم ساخته است. منظور از ساخت نشاندار در این پژوهش ساخت‌های موسوم به آغازگر اسنادی‌شده، نقش‌برابر، وارونه و ساخت‌هایی است که در آنها پیشایندسازی صورت گرفته است. همچنین لایه‌های معنایی یک پاره‌گفتار با توجه به فرانقش‌های سه-گانه دستور نقشگرای هالیدی- فرانقش تجربی، فرانقش م ...