عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

در تحلیل انتقادی گفتمان، فرض بر این است که زبان آن آیینه‌ی شفافی نیست که حقایق را به تمامی بازمی‌نمایاند، بلکه تحت تأثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی، حقایق را معوج و تحریف‌شده نمایش می‌دهد و این تحریف و چگونگی رخداد آن نشان از اعمال قدرت آشکار و نهانِ نهادهای اجتماعی و تاریخی دارد. بنابراین عمده‌ترین هدف تحلیل انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می‌شود. این پژوهش تلاشی است برای شناخت گف ...

گفتار هر فرد به شکلی اجتناب‌ناپذیر، ارائه‌دهنده باورها، ارزش‌ها و جهان‌بینی‌هایی است که به صورت نهفته در زبان فرد جای می-گیرد و افراد ناخواسته آن‌چه را که می‌اندیشند بر زبان خود جاری می‌سازند؛ استفاده از این خاصیت زبانی، این امکان را برای ما فراهم می‌سازد که با بررسی زبان فیلم، به ایدئولوژی ذهنی سازندگان آن دست پیدا کنیم. به همین منظور ما در این پژوهش، دو فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای و ارتفاع پست، ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، نویسنده و کارگردان معاصر را از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی مور ...

هر متن می‌تواند بیان‌گر افکار و نگرش نویسنده‌اش باشد؛ نویسنده‌ای که برخواسته از جامعه است، پس متن‌ها می‌توانند افکار و عقاید موجود در جامعه را بازنمایی کنند. مذهب اهمیت ویژه‌ای در زندگی و فرهنگ ایرانیان دارد، پس بدون شک بازتاب آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان جامعه مشاهده کرد. با تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه‌ی ایران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تغییراتی در باورها و عقاید قشرهای مختلف جامعه هستیم که انعکاس آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان به عنوان عض ...

هدف این پژوهش تحلیل چگونگی بازنمایی گفتمان دفاع مقدس در اشعار قیصر امین‌پور و روش آن، تحلیل انتقادی گفتمان است. برای تحلیل چگونگی ارتباط متن شعر دفاع مقدس، با گفتمان این دوره، از ابزارهای معرفی شده در فرانقش‌اندیشگانی، که یکی از بخش‌های دستور نقش‌گرای هلیدی است؛ استفاده می‌شود. برای تحلیل چرایی ارتباط زبان شعر دفاع مقدس، با گفتمان این دوره، روش تحلیل متن از نظر فرکلاف انتخاب شده است. برای این منظور، از طریق بینامتنیّت، مولفه‌های گفتمان این دوره، از صحیفه‌ی امام خمینی استخ ...

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه تحلیل گفتمان است که با استفاده از مبانی دستور زبان نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی گفتمان مذهبی کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان می‌پردازد. این پژوهش، با توجه به اهمیت مذهب در جامعه ایران، گرایش تعداد زیادی از فارسی‌آموزان به مطالعه در رشته‌هایِ مذهبی و لزوم بازنمایی مذهب، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ایرانی در کتاب‌های آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان، انجام گرفته‌ است. هدف این پژوهش، بازنمایی نحوه ارائه و معرفی مذهب به فارسی‌آموزان در ای ...