عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه نحو زبان علمی فارسی است که با استفاده از مبانی دستور نظام-مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی قابلیت‌های زبان فارسی در ه:تعبیر معنادار تجربیات بشر در زمینه علم شیمی، در دو پیکره گفتاری و نوشتاری می‌پردازد. این پژوهش با توجه به اندک‌بودن مطالعات موجود پیرامون نحو زبان علم با مفهوم مورد نظر در این پایان‌نامه، یعنی بررسی نقش زبان در انتقال معانی علمی به صورت سازگار و استعاری، انجام گرفته است. هدف از انجام این پژوهش در درجه اول رسیدن به پاسخی مناسب برای ا ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

این پژو هش بر آن است تا نشان دهد دستور نقش گرا روش مناسبی برای تحلیل آثار ادبی است. لذا پس از تبیین ارتباط میان زبان شناسی و ادبیات، معرفی چند مکتب زبان شناسی مشهور و از جمله مکتب نقش گرای هلیدی و شرح مبسوطی از اصول ارائه شده در دستور نقش گرا به بررسی مجموعه شعر «از این اوستا» اثر «مهدی اخوان ثالث» پرداخته است. نگارنده برای نیل به این هدف ابتدا اشعار را به دقت مطالعه و بصورت جملاتی شماره بندی نمود، آنگاه در جدول هایی که برای سه سطح اندیشگانی بینافردی و متنی طراحی گردید، جملات ...

این پایان‌نامه در پی مطالعه‌ی تأثیر جنسیت شاعر بر انتخاب واژه‌ها و عبارت‌هایی است که در شعرهای ایشان به‌کاررفته است. به این منظور، با عنایت به فرانقش اندیشگانی زبان ,واژه‌های به‌کاررفته در شعر چهار شاعر برجسته‌ی معاصر (احمد شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی) بررسی شد تا میزان استفاده‌ی آن‌ها از فرایندها(مادی, ذهنی,رابطه ای, رفتاری, وجودی و کلامی) و حوزه‌های معنایی خاص مشخص گردد. هم‌چنین به طور خاص واژه های جنسیت گرا در شعر آن ها بررسی شد. به دلیل مرگ فروغ فرخز ...

هر متن می‌تواند بیان‌گر افکار و نگرش نویسنده‌اش باشد؛ نویسنده‌ای که برخواسته از جامعه است، پس متن‌ها می‌توانند افکار و عقاید موجود در جامعه را بازنمایی کنند. مذهب اهمیت ویژه‌ای در زندگی و فرهنگ ایرانیان دارد، پس بدون شک بازتاب آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان جامعه مشاهده کرد. با تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه‌ی ایران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تغییراتی در باورها و عقاید قشرهای مختلف جامعه هستیم که انعکاس آن را می‌توان در آثار نویسندگان و هنرمندان به عنوان عض ...

هدف این پژوهش تحلیل چگونگی بازنمایی گفتمان دفاع مقدس در اشعار قیصر امین‌پور و روش آن، تحلیل انتقادی گفتمان است. برای تحلیل چگونگی ارتباط متن شعر دفاع مقدس، با گفتمان این دوره، از ابزارهای معرفی شده در فرانقش‌اندیشگانی، که یکی از بخش‌های دستور نقش‌گرای هلیدی است؛ استفاده می‌شود. برای تحلیل چرایی ارتباط زبان شعر دفاع مقدس، با گفتمان این دوره، روش تحلیل متن از نظر فرکلاف انتخاب شده است. برای این منظور، از طریق بینامتنیّت، مولفه‌های گفتمان این دوره، از صحیفه‌ی امام خمینی استخ ...

مطالعه ی حاضر سعی در شناسایی و توضیح برخی از راهکارهای معنایی و منظوری مورد استفاده و قابل استفاده مترجمین است که در حوزه ی مشکل ترجمه ی متون ادبی به کار می گیرند. این راهکارها بر اساس ترکیب دو چهارچوب زبان شناسی نقش گرای نظام مندِ هالیدی و راهکارهای مربوط به کنش های منظوریِ لفور تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرند. برای نشان دادن این راهکارها، مکبث و دو ترجمه ی فارسی آن توسط شادمان(1351) و آشوری(1371) انتخاب شده و مطالعه ای توصیفی مقایسه ای بر روی آنها بر اساس راهکارهای معنای ...

اين پايان‌نامه تحليلي است براساس نظريه نقشگراي نظام‌مند هاليدي كه به بررسي كاركردگرايانه غزليات حافظ از دو جنبه متفاوت مي‌پردازد.. مبنای نظری پژوهش بر پايه ي مطالعه و بررسي انواع پُروسه های مادی ، ذهنی ، رابطه ای ، رفتاری ، کلامی و وجودی مي باشد. زبان و نظام‌هاي نشانه‌شناختي در ديوان حافظ، شبكه‌اي از انتخابهاي به هم پيوسته‌اي است كه با تغيير موضوع متن، نوع و ميزان فرايندها ارتباط مستقيم دارد. مسئله قابل توجه، تفاوت فرايندهايي است كه شيوه متفاوتي براي بيان شناخت فرد از جهان خ ...