عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان‌نامه حاضر، پژوهشی در زمینه نحو زبان علمی فارسی است که با استفاده از مبانی دستور نظام-مند نقش‌گرای هلیدی به بررسی قابلیت‌های زبان فارسی در ه:تعبیر معنادار تجربیات بشر در زمینه علم شیمی، در دو پیکره گفتاری و نوشتاری می‌پردازد. این پژوهش با توجه به اندک‌بودن مطالعات موجود پیرامون نحو زبان علم با مفهوم مورد نظر در این پایان‌نامه، یعنی بررسی نقش زبان در انتقال معانی علمی به صورت سازگار و استعاری، انجام گرفته است. هدف از انجام این پژوهش در درجه اول رسیدن به پاسخی مناسب برای ا ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرح ...

این پژوهش تحلیلی گفتمانی است از چند شعر تعلیمی و غنایی از مولوی. هدف این تحقیق بررسی کارآمدی دستور سیستمی- ‌نقشی هلیدی در تحلیل های ادبی است، و پاسخ به این پرسش که آیا دستور نقشی قادر است دو گونه ی ادبی مختلف را از هم متمایز سازد؟ به این منظور 107 بیت از آثار مولوی انتخاب شده است، 60 بیت از مثنوی به عنوان اثری تعلیمی، و 47 بیت از غزلیات شمس به عنوان کاری غنایی؛ و سپس سه فرانقش هلیدی در هر گروه از ابیات تحلیل شده اند. معنای اندیشگانی اشعار از طریق نظام تعدی مورد بررسی قرار ...

شخصیت یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی یک داستان محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر سعی شده تا با استفاده از فرانقش اندیشگانی در دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی، شخصیت و چگونگی شخصیت‌پردازی در داستان‌های کوتاه جعفر مدرس صادقی بررسی و تحلیل شود. در دستور نقش‌گرا فرض بر این است که الگوهای تجربه در قالب فرآیندها و از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی می‌شوند؛ بنابراین می‌توان با بررسی انواع فرآیندهای موجود در افعال، نوع مشارکین مرتبط با آنها و تعیین بسامد وقوعشان در داستان، ضمن آگاهی ...

این پژو هش بر آن است تا نشان دهد دستور نقش گرا روش مناسبی برای تحلیل آثار ادبی است. لذا پس از تبیین ارتباط میان زبان شناسی و ادبیات، معرفی چند مکتب زبان شناسی مشهور و از جمله مکتب نقش گرای هلیدی و شرح مبسوطی از اصول ارائه شده در دستور نقش گرا به بررسی مجموعه شعر «از این اوستا» اثر «مهدی اخوان ثالث» پرداخته است. نگارنده برای نیل به این هدف ابتدا اشعار را به دقت مطالعه و بصورت جملاتی شماره بندی نمود، آنگاه در جدول هایی که برای سه سطح اندیشگانی بینافردی و متنی طراحی گردید، جملات ...

چکیده فارسی: مساله ی پژوهش وضرورت بحث: نهج البلاغه به عنوان مجموعه ی مدونی از کلام امام علی(ع) ، شامل خطبه ها ، نامه ها وکلمات قصار آن حضرت می باشدکه در موضوعات مختلف دینی ، سیاسی، اخلاقی وتاریخی ... به فراخور حال مخاطب ایراد شده است تا بتواند اثری عمیق و هر چه بیشتر در مخاطبین خود داشته باشد. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه امام بوده مسأله ی تبیین دنیا و روش برخورد صحیح با آن می باشد به طوری که حجم بسزایی از سخنان ایشان در خطبه های نهج البلاغه بدان تخصص یافته ؛ ( ...
نمایه ها:
دنیا | 

در تحلیل انتقادی گفتمان، فرض بر این است که زبان آن آیینه‌ی شفافی نیست که حقایق را به تمامی بازمی‌نمایاند، بلکه تحت تأثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی، حقایق را معوج و تحریف‌شده نمایش می‌دهد و این تحریف و چگونگی رخداد آن نشان از اعمال قدرت آشکار و نهانِ نهادهای اجتماعی و تاریخی دارد. بنابراین عمده‌ترین هدف تحلیل انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می‌شود. این پژوهش تلاشی است برای شناخت گف ...

گفتار هر فرد به شکلی اجتناب‌ناپذیر، ارائه‌دهنده باورها، ارزش‌ها و جهان‌بینی‌هایی است که به صورت نهفته در زبان فرد جای می-گیرد و افراد ناخواسته آن‌چه را که می‌اندیشند بر زبان خود جاری می‌سازند؛ استفاده از این خاصیت زبانی، این امکان را برای ما فراهم می‌سازد که با بررسی زبان فیلم، به ایدئولوژی ذهنی سازندگان آن دست پیدا کنیم. به همین منظور ما در این پژوهش، دو فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای و ارتفاع پست، ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، نویسنده و کارگردان معاصر را از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی مور ...

این پایان‌نامه در پی مطالعه‌ی تأثیر جنسیت شاعر بر انتخاب واژه‌ها و عبارت‌هایی است که در شعرهای ایشان به‌کاررفته است. به این منظور، با عنایت به فرانقش اندیشگانی زبان ,واژه‌های به‌کاررفته در شعر چهار شاعر برجسته‌ی معاصر (احمد شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی) بررسی شد تا میزان استفاده‌ی آن‌ها از فرایندها(مادی, ذهنی,رابطه ای, رفتاری, وجودی و کلامی) و حوزه‌های معنایی خاص مشخص گردد. هم‌چنین به طور خاص واژه های جنسیت گرا در شعر آن ها بررسی شد. به دلیل مرگ فروغ فرخز ...