عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 152

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط ایران و فرانسه در عهد قاجاریه، دارای اهمیت ویژه‌ای است. هر چند که این روابط در دوره قبل از حکومت قاجارها وجود داشت، اما نکته مهم در دوره قاجاریه تأثیرپذیری فرهنگی ایران از این کشور است. با ظهور ناپلئون بناپارت و جنگ های ایران و روسیه فصل جدیدی از ارتباطات بین دو کشور، بویژه گرایش به ارتباط فرهنگی پدید آمد. فدرت نمایی فرانسه و ناپلئون در اروپا و نیاز ایران به کمک نظامی و سیاسی فرانسه، عامل مهمی در برقراری روابط سیاسی ایران و فرانسه شد. گرچه مناسبات سیاسی، نظامی فرانسه در ...

نگارنده در این تحقیق سعی داشته است که وضعیت مشارکت احزاب و گروه های سیاسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه بررسی تطبیقی نماید. موضوعات مورد بحث این پژوهش از لحاظ تعریف و کارکرد در دو کشور ایران و فرانسه با هم متفاوت هستند. قوانین انتخاباتی دو کشور علیرغم تشابهات بسیار در بعضی امور با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارند که این مسئله ریشه در نوع نگرش دو نظام سکولار و دینی نسبت به حقوق انتخاباتی افراد دارد. همچنین در بررسی تطبیقی مشخص گردید که قوانین انتخاباتی فرانسه دارای بر ...

تحقیقی كه در پيش روست، بيان سير تحول سينماي فرانسه بعنوان سينمائي آوانگارد، متفكر و در فاصله زماني 1980-2008 می باشد. در فصل اول ، تاريخچه اي از پيدايش سينماي فرانسه از حدود سالهاي 19-1918 تحت عناوین 1- سينماي هنري فرانسه و فيلم هاي آوانگارد (پیشرو) که موضوع آن چگونگي دستيابي به ماهيت ذاتي تصوير از طريق فرم نور و حركت تصوير و در نهايت تصوير ناب است و 2 رئاليسم شاعرانه در سينماي فرانسه كه به واقع نوعي انتقاد شديد اجتماعي همراه با بدبيني است ارائه مي گردد. در فصل دوم توصيفي ا ...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد مترقی را ،با محدودیت هایی روبرو کرده است. در این پایان نامه، صلاحیت های دیوان عدال ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه دو کشور فرانسه و انگلستان با ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر سیاست امنیتی و دفاعی اروپا می باشد . اهمیت و اهداف و تحقیق در این تحقیق محقق بر آن است به بررسی رابطه دوجانبه میان کشورهای تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل (ایالات متحده، انگلستان و فرانسه ) بپردازد و در این راستا علاوه بر آن ، تأثیر این روابط بر سیاست امنیتی و دفاعی اروپا (ESDP ) را به مداقه بگذارد . پس از مطرح شدن ESDP، کشورهای اروپایی ( بوی‍ژه فرانسه و بریتانیا) دریافتند که عملی کرد ...

الف) موضوع و طرح مسئله (اهميت موضوع و هدف): روابط سياسي فرانسه و لبنان 2008 ـ 1990 موضوع تحقيق و پايان جنگ سرد به عنوان فرصتي مجدد براي احياي نفوذ فرانسه در لبنان مسئلة عمدة آن و موقعيت و ويژگي‎هاي لبنان راهنماي روند بررسي‎هاست. ب) مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش‎ها و فرضيه‎ها: كتابخانه و اينترنت منابع اصلي اين تحقيق است كه تحت چارچوب نظري ژئوپوليتيك كه مراد از آن رابطة قدرت سياسي بين‎المللي با محيط جغرافيايي است، از آنها استفاده شده است. سؤال اصلي: ...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان‌های دولت قانونمدار شناخته می‌شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می‌گردد و در نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه‌های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه اقدامات مأموران و واحدهای دولتی تأسیس گردیده است. قانون دیو ...

نقد هنری به معنای امروزین آن از اواخر قرن هجدهم و با نوشته های موسوم به سالن آغاز گشت. این ها نوشته هایی بودند که به ارزیابی آثار نقاشی به نمایش در آمده در نمایشگاه رسمی آکادمی هنرهای زیبای فرانسه می پرداختند. نقد هنری و ادبی غیر از فرانسه، در سایر کشورهای اروپا نیز در جریان بود، اما به سبب اهمیت و نقشی که منتقدان فرانسوی در اعتلای آن داشته اند، در این رساله، نقد هنری فرانسه از اواخر قرن هجدهم (از زمانی که نقد به صورت حرفه ای در نوشته های منتقدان بزرگی چون دنی دیدرو مطرح گش ...

بشر اولیه دیوار غارها را با توجه به حس زیبایی شناسی خود؛ برای برآوردن نیاز شکار و تأمین غذا نقاشی کرد. پس از آن در طول تاریخ، انسان ها با توجه به همین حس، فضای زندگی خود را تزیین کردند. این تزیینات طبق فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و حتی سیاست هر جامعه متفاوت بود. البته سلیقه فردی که در آن محل زندگی می کرد نیز اهمیت داشت. به تدریج رنگ آمیزی و تزیینات به وسیله نمایش قدرت و اقتدار افراد و جزء جدایی ناپذیر فضای داخلی کاخ ها و خانه ها تبدیل شد. حکومت شاهان قاجار در ایران و سلطنت ...