عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل همدید موج سرما وگرما در استان کرمانشاه است . ویک دورۀ 20ساله بین سال های 1989 -2009 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پنج ایستگاه ، که دارای آمار بلند مدت 20 ساله بودند ، انتخاب گردیدند. وبراساس آستانه ی صدک 5 و 95 برای داده های حداقل و حداکثر دما،10 موج سرما و 7 موج گرما به صورت فراگیر انتخاب گردیدند. آمار روزانه ی فشار سطح زمین و ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال از سایت cdc.noaa.gov دریافت شد .وبا اجرای برنامه ی تحلیل عاملی و خوشه بندی (K-means) روی ...

در دهه های اخیر با طرح مسئله تغییر اقلیم و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن ، علاقه مندی عمومی برای روشن ساختن جلوه های مختلف تغییر اقلیم و تحلیل علمی آنها افزایش یافته است. یکی از مهمترین جلوه های تغییر اقلیم ، افزایش دمای جهانی و افزایش پدیده‌های فرین اقلیمی است. رویدادهای گرم فرین یکی از پدیده‌های فرین اقلیمی است که در طی سال‌های اخیر بیشتر شاهد آن هستیم. هدف این پژوهش شناسایی روزهای گرم فرین و بررسی الگوهای همدید موثر در ایجاد آنها است.با توجه به این اهداف 2 ...

در این کار ‎تاثیر‎ خودگرانش عمودی بر ساختار دینامیکی قرص های برافزایشی پهن رفت غالب ‎‎(ADAFs)‎‎ در اطراف ‎‎‎اجرام مرکزی با استفاده از روش خود مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. قرص را پایا‎، دارای تقارن محوری و از نظر هندسی باریک در نظر گرفته ایم. همچنین قرص متلاطم و دارای وشکسان تلاطمی است. فرض می کنیم که انرژی اتلافی ناشی از وشکسانی تلاطمی در تعادل با انرژی های تابشی و پهن رفتی باشد و میدان مغناطیسی قرص ساختار چنبره ای داشته باشد. نتایجی که بدست آورده ایم نشان می دهد افزایش پار ...

مديريت کمي و کيفي منابع آب از مسائل بسيار مهم پيش روي بشر مي‌باشد. افزايش تقاضاي آب، بالا رفتن سطح زندگي، گسترش آلودگي منابع آب در اثر توسعه فعاليت‌هاي کشاورزي، شهري و صنعتي موجب ايجاد وضع نامساعدي در بسياري از مناطق جهان شده است. اگرچه ممکن است اقيانوس‌هاي جهان نامحدود به نظر برسند، ليکن مقدار آب شيريني که فعلا در دسترس انسان قرار مي‌گيرد محدود است و تنها جزء کوچکي از کل آبي را که از فضا در سطح اين سياره ديده مي‌شود تشکيل مي‌دهد. در درازمدت، تنها آبهاي تجديد شونده اين سياره ...

در این تحقیق، جهت مطالعه پدیده یخبندان و بررسی آن با عملکرد محصولات گردو و بادام در استان کرمانشاه، پس از استخراج شاخص های یخبندان داده ها روز شمار و در چهار آستانه دمایی قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل سری های جزئی با دوره بازگشت های مختلف جهت پیش بینی یخبندان ها با شدت کمتر از 5- درجه سانتیگراد برای ایستگاه های منتخب بکار برده شد و از روش همبستگی پیرسون جهت بر آورد رابطه بین آغاز و خاتمه یخبندان ها در آستانه های مختلف و عملکرد گردو و بادام استفاده شد. یخبندان های فراگیر با ...

در این کار تأثیر سرعت قطبی بر ساختار قرص‌های برافزایشی پهن‌رفت غالب ـ مقاومت مغناطیسی در اطراف ستاره‌ی مرکزی با میدان مغناطیسی دو قطبی را بررسی می‌کنیم. سیّال بر‌افزایشی پایا، دارای تقارن محوری، همدما و بدون اثرات نسبیّتی است، ساز و کار غالب در اتلاف انرژی، ناشی از وشکسانی و مقاومت مغناطیسی به عنوان منبع گرمایش قرص می‌باشد. ما در این کار هم سرعت قطبی و هم میدان مغناطیسی دو قطبی را نگه داشتیم و با برگزیدن جواب‌های حلّ خودمشابهی در دستگاه مختصّات کروی پارامترهای فیزیکی آن ( ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فرآیندهای موثر بر حرکت آلاینده‎های نفتی (PAHs) در پروفیل خاکی با جریان ناماندگار در ناحیۀ غیر اشباع خاک و الگوسازی ریاضی آن انجام شده است. با توجه به ماندگاری و مخاطره انگیز بودن آلاینده‎های نفتی، نشت این مواد به محیط زیست تبدیل به یکی از چالش‎های بزرگ گردیده است. یکی از مناطق کشور که با حجم گستردۀ نشت مواد نفتی روبرو می‎باشد، محدودۀ پالایشگاه تهران است که نشت مواد و فاضلاب‎های نفتی پتانسیل بالقوه‎ای جهت تخریب منابع آب زیرزمینی و خاک را ایجاد نم ...

در حرکت آلاینده ها در محیط متخلخل عوامل انتقال و زوال حاکم می باشد. انتقال شامل فرآیندهای همرفت و انتشار و زوال شامل فرآیندهای شیمیایی و جذب می باشد. معادله انتقال به معادله جریان در قانون دارسی وابسته بوده که آن نیز نیازمند حلّ سه بعدی جهت معادله جریان آب زیرزمینی جهت به دست آوردن هد هیدرولیکی می باشد. پدیده انتقال را می توان در دو قالب معادله تک فازی و معادلات دو فازی بررسی کرد که قالب دوم شبیه سازی واقع بینانه تری از محیط با درنظرگیری فاز ساکن و متحرّک می باشد. برای حلّ مس ...

ورود آلودگی به بنادر و عدم تخلیه مناسب از آن میتوانند اثرات زیانباری را برای بهره برداری بنادر با کاربری های مختلف داشته باشد. بطور کلی کیفیت آب داخل بنادر از جمله مسائلی است که بسیاری از استانداردها و نشریات فنی به آن پرداخته و الزاماتی را برای آن تعیین نموده اند. بنابراین، توجه به کیفیت آب داخل بندر از جمله مسائلی است که بایستی از زمان طراحی بندر به آن فکر شود و تمهیداتی را برای تخلیه هرچه سریعتر آلودگی در صورت ورود آن به بندر اندیشیده شود. پژوهش حاضر تأثیر پارامترهای گون ...