عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه بازار سرمایه از طریق گسترش بازارهای مالی متنوع، یکی از ابزارهای مشارکت گسترده اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در ارکان اقتصادی و توسعه ای کشور و جذب نقدینگی های سرگردان جامعه است. در این راستا، بازارهای فرابورس از پدیده های جدیدی است که با ویژگی های منحصر بفردی، در محیط بازار سرمایه و در کنار بورس اوراق بهادار مطرح گردیده و در مرکز سیستم مالی در طی دهه های اخیر قرار گرفته اند. در ایران نیز با توجه به الزامات برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند چشم انداز و توسعه ...

در چند دهه اخیر ، یکی از پدیده های جدیدی که در محیط بازار سرمایه دنیا مطرح گردیده است مقوله بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار یا OTC می باشد.اوراق بهاداری که از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته نمی شوند ، در بازارهای خارج از بورس معامله می شوند.اوراق قرضه و سهام بسیاری از واحدهای اقتصادی بدلیل شرایط نسبتا دشواری که بورس اوراق بهادار برای پذیرش این اوراق اعمال می کند ، قابل معامله در تالار بورس نمی باشند.اینگونه اوراق می توانند در بازارهای خارج از بورس معامله شوند. در ایران باز ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به ...