عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه متکفّل بررسی قانون هیوم در پرتو واقع‌گرایی انسان‌مدار هیلاری پاتنم است، از آنجاییکه بخش عمده‌ای از تاریخ فرا‌اخلاق جدالیست بر سر واقع‌نمون بودن و یا نبودن گزاره‌های اخلاقی لذا بررسی قانون هیوم که از یک هست نمی‌توان بایدی استخراج کرد، راهی است برای نگاه نو به فرااخلاق. ادعّا بر اینست که قانون هیوم یک نکته ساده منطقی نیست بلکه بخشی است از یک نظام فلسفی و این متافیزیک امورِ واقعِ هیوم است که مبنای استنتاج ناپذیری هست از باید تلقی می‌شود. با بررسی قانون هیوم و پ ...

در این پایان نامه به تحلیلِ مبانیِ فلسفیِ اخلاق در قابوس‌نامه پرداخته می شود. بر همین اساس، اخلاقِ قابوس‌نامه بر اساسِ مبانیِ اخلاقِ هنجاری و فرااخلاقی مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت هایِ آن از اخلاقِ اسلامی بازنمود می گردد. اهدافِ موردِ نظرِ این پایان نامه اصلاح نگرش نسبت به اخلاقِ قابوس‌نامه بر اساسِ بررسی مبانی بنیادین توصیه های اخلاقی قابوس‌نامه و بررسی نسبت آن با مفاهیم بنیادین اخلاق اسلامی است. روشِ تحقیقِ این پایان نامه توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ...

این رساله توسعا به واقع گرایی اخلاقی، که یکی از مهمترین مباحث مطروح در فرا اخلاق است، می‌پردازد. اصطلاح واقع گرایی در معانی متفاوتی به کار رفته و در حوزه‌های مختلف وجودشناسی، معرفت شناسی و دلالت شناسی کاربرد دارد. این نوشتار صرفاً واقع گرایی را از منظر وجود شناسانه بررسی می‌کند. واقع‌گرایی در حوزه اخلاق به رویکردی اطلاق می‌شود که خاصه‌های سبک اخلاقی را خصوصیات واقعی امور یا افعال و جزئی از اثاثه عالم خارج می‌داند و بر آن است که پاسخ‌ پرسش‌های اخلاقی مستقل از ما و اندیشه‌ ما د ...