عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1- چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا پتاسیم- کروموسیلیکات و سدیم- کروموسیلیکات به عنوان ساپورت کاتالیستی، به روش هیدروترمال سنتز شدند. سپس نانو اکسید آهن به فرم مگمیت تهیه شده و با درصدهای وزنی 2، 5، 10 و 20 بر روی ساپورت‌های کروموسیلیکات به روش پخش شدن در حالت جامد (SSD) نشانده شدند. به این ترتیب 14 نوع کاتالیست (8 نوع به صورت کامپوزیتی و 6 نوع به صورت ساپورت خالص) تهیه شدند. به منظور شناسایی این نمونه‌ها از آنالیزهای XRD، SEM (EDX) و BET استفاده شد. بررسی فعالیت کاتالیستی این ...

سیلیکات منیزیم کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله جذب و کاتالیست دارد. از آن‌جا که سیلیس و اکسید منیزیم به طور عمده در فرآیندهای کاتالیستی به عنوان پایه استفاده می‌شوند، در این پژوهش نانو پودر سیلیکات منیزیم با استفاده از روش هیدروترمال ساخته شده و ضمن بررسی تاثیر شرایط واکنش بر خصوصیات ساختاری، فعالیت کاتالیستی آن نیز در فرآیندهای ریفرمینگ خشک و ریفرمینگ بخار متان و متان‌سازی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی تاثیر پارامترهای ساخت حاکی از آن است که اصلاح هیدروترمالی مساحت سطح ...

در سال‌های اخیر، گسترش نانومواد توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. کاهش اندازه ذرات به ابعاد نانومتر موجب ایجاد خواص ویژه‌ای در مقایسه با حالت حجیم می‌گردد. نانومواد سولفید فلزی با اندازه 100-1 نانومتر حاوی ناحیه‌ی سطحی بزرگی هستند. نانوساختارهای سولفید فلزات مس و کادمیوم با روش‌های شیمیایی مرطوب با اضافه کردن تیوگلیکولیک اسید، مس فتالات و کادمیوم فتالات به عنوان پیش ماده ساخته شد. محصولات ساخته شده، با الگوی پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الک ...

در این پژوهش، فوتوکاتالیست جدید ZrO2/TiO2/Nb2O5 (که با عنوان مخفف ZTN نامگذاری می گردد)، طی فرآیند سل-ژل، به دنبال مخلوط نمودن پیش‌ماده‌های: زیرکونیم‌(IV) استیل‌استونات، نایوبیوم‌(V) اتوکسید و تیتانیوم‌ (IV) اتوکسید با نسبت مولی 5/2: 1: 1 دراتانول مطلق، و کلسینه نمودن در دماهای مورد نظر(400، 600، 800 درجه سانتی‌گراد) سنتز گردید. از روش های XRD، FT-IR، SEM و EDAX جهـت تعیین ساختـار نانوکامپوزیـت های سنتز شده استفاده شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از تصاویر SEM، از میان کاتالی ...

این پژوهش با هدف بررسی اثر نانو ساختار متخلخل TiO2 بر بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه انجام شد. بدین منظور نانوکره‌های کربنی در قطرهای مختلف و خمیری از نانوذرات TiO2 با استفاده از روش گرمابی ساخته شدند. تأثیر میزان غلظت محلول گلوکز، دما و زمان فرآیند رشد گرمابی بر قطر نانوکره‌های کربن مورد بررسی قرار گرفت و نانوکره‌های کربن با قطرهای مختلف ساخته شد. از نانوکره‌های کربن به عنوان عامل ایجاد تخلخل استفاده گردید. بدین صورت که، نانوکره‌های کربن با درصد وزنی و قطر‌های مختلف ...

در این پژوهش، اثر نانو لوله‌های کربنی در بازدهی سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پایه‌ی نانو میله‌های TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که نانو میله‌ها می‌توانند مسیری مستقیم برای انتقال سریع‌تر الکترون فراهم کنند، لذا ابتدا نانو میله‌های دی‌اکسید تیتانیوم با استفاده از روش گرمابی به صورت مستقیم بر روی زیر لایه‌ی شیشه رسانا برای استفاده در آند سلول سنتز شدند. اثر زمان واکنش گرمابی بر روی نانو میله‌ها و در پی آن بر روی بازدهی سلول ساخته شده با این نانو میله‌ها ب ...

ذخیره منگنز ساری کند در حدود 30 کیلومتری شمال غرب ماهنشان، استان زنجان واقع شده است. محدوده مورد مطالعه بخشی از زون زمین ساختی البرز- آذربایجانمی‌باشد. این کانسار به صورت عدسی مانند در یک زون برش گسلی در داخل سنگ‌های میزبان کربناته (سازند لار) رخ داده است. این زون گسله با جهت شمال‌غرب- جنوب‌شرق به طول چند صد متر امتداد داشته و در آن سنگ‌ها به شدت برشی شده-اند و مسیر مناسبی جهت تراوش سیالات حاوی منگنز فراهم نموده است. اکسید‌های منگنز به صورت توده‌ای و نیز سیمان پرکننده فضا‌های ...

در این تحقیق، میزان نفوذپذیری گازی و آبی در گونه راش که تحت اشباع نانونقره قرار گرفته و نیز تیمار گرمایی در محیط های مختلف نیز شده بودند مورد برسی قرار گرفت. تیمارها در دو سطح تیمار با نانو و بدون تیمار با نانو دسته بندی شدند که شامل تیمار حرارتی در سه سطح (خشک، گرمآبی و بخارگرمایی) و مدت زمان تیمار در چهار سطح(1 ، 2 ، 3 و 4 ساعت)بودند. میزان دما برای تمامی تیمارهای گرمایی 150 درجه سانتی گراد درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمار گرمایی در تمامی محیط ها (خشک، گرمآبی، بخارگ ...

سنتز نانوذرات اکسیدروی به دو روش هیدروترمال و سل-ژل انجام شده است. نانوذرات سنتز شده‌ی ZnO ‌توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌بینی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) مشخصه‌یابی شد. مقایسه دو روش هیدروترمال و سل-ژل از لحاظ اندازه نانوذرات، زمان تولید، و هزینه انجام صورت گرفت، و روش سل-ژل به عنوان روش بهتر معرفی شده است. در این تحقیق از نانوذرات ZnO برای حذف یون سرب (II) از محلول آبی استفاده شده است. برای این منظور آزمایش‌های جذب سطحی از طریق روش پی ...