عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله به بررسی خلاقیت و نوآوری، و عوامل موثر بر توسعه موفق آنها می‌پردازد. فرآیند خلاقیت شامل پنج مرحله متوالی و مجزا، به شرح زیر، می‌باشد: نگاه اول، آمادگی، رشد غیرمحسوس ، کشف ، و بررسی و آزمایش . موفقیت هر فرآیند خلاقیت تا حد زیادی به شخصیت فرد بستگی دارد و نقش یک محیط محرک نیز بسیار مهم تلقی شده است . چندین روش برای تولید ایده وجود دارد ولی تکنیک "توفان مغزی" در میان آنها از همه شناخته‌شده‌تر است و کاربردی وسیع دارد. موثر بودن روش "طوفان مغزی" را به ارزش "واکنش زنجیره‌ ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.